Chuẩn độ liều lượng thuốc

Xem 1-20 trên 237 kết quả Chuẩn độ liều lượng thuốc
 • Hai hiệu ứng serotonergic này làm cho nó khác nhau từ SSRI và TCAs.153-156 (Xem biểu đồ so sánh thuốc chống trầm cảm.) Quản lý và Liều dùng cho người lớn. PO trầm cảm 100 mg thầu ban đầu (50 mg thầu ở người già), tăng q 4-7 ngày

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 32 2   Download

 • Glucocorticoid mạnh tại chỗ với các hoạt động hệ thống ít vì sinh khả dụng hệ thống thấp. Quản lý và Liều dùng cho người lớn. Inhal bệnh suyễn (Beclovent, Vanceril) 168.840 g thầu; (QVAR) 80-320 g thầu. (Xem Ghi chú.) Mũi nghẹt mũi 42-84 g / lỗ mũi thầu qid

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 39 4   Download

 • Y học là một khoa học luôn thay đổi. Theo nghiên cứu mới và kinh nghiệm lâm sàng mở rộng kiến ​​thức của chúng tôi, những thay đổi trong điều trị và điều trị bằng thuốc

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 23 3   Download

 • Dược động học. Thuốc được nhanh chóng và hấp thu tốt sau khi uống, hệ thần kinh trung ương cấp được bằng những người trong huyết thanh sau khi 0,5-1,5 giờ. Procarbazine là 70% thu hồi trong nước tiểu, chủ yếu như là một chất chuyển hóa axit, với

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 22 3   Download

 • Doxorubicin doxorubicin và hoạt động chính của nó chất chuyển hóa, doxorubicinol, xuất hiện trong sữa, cao nhất nồng độ sữa của họ xảy ra 24 giờ sau khi một liều. Mức Mitoxantrone đo lường được của mitoxantrone xảy ra trong sữa cho ít nhất 28 ngày, kể từ ngày 6 mg / kg đã được đưa ra hàng ngày cho 3 days.49

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 33 2   Download

 • Phải có phản ứng hóa học xảy ra giữa thuốc thử và dung dịch chuẩn độ, yêu cầu đòi hỏi: phản ứng xảy ra nhanh, hoàn toàn và đúng tỷ lượng. Phải có phản ứng điện hóa xảy ra trên điện cực chỉ thị. Lượng chất tham gia phản ứng chỉ thị phải nhỏ hơn lượng chất tham gia vào phản ứng chính của phép chuẩn độ.

  ppt15p baotoan_bt 22-09-2011 356 88   Download

 • Quy định chung Dung dịch chuẩn độ là dung dịch có nồng độ chính xác biết trước dùng trong phân tích định lượng thể tích. Nồng độ của dung dịch chuẩn độ thường được biểu thị bằng: Nồng độ đương lượng gam (N): Số đương lượng gam của chất tan trong 1000 ml dung dịch. Nồng độ mol (M): Số mol của chất tan trong 1000 ml dung dịch.

  pdf28p truongthiuyen18 22-07-2011 366 43   Download

 • Trong chuẩn độ đo ampe, điểm kết thúc được xác định bằng cách quan sát sự biến đổi của cường độ dòng điện đo giữa hai điện cực (1 điện cực chỉ thị và 1 điện cực so sánh hoặc hai điện cực chỉ thị) nhúng trong dung dịch khảo sát và duy trì một thế hiệu không đổi.

  pdf4p truongthiuyen18 22-07-2011 103 14   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Cách thức thực hiện:Tại doanh nghiệp, cơ sở.

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 69 5   Download

 • Didanosine (dideoxyinosine [ddI) là một nucleoside purine trải qua quá trình trao đổi chất phức tạp trong cơ thể sống dideoxyadenosine (DDA), cuối cùng trải qua quá trình trao đổi chất là một hình thức hoạt động triphosphorylated (ddATP). Kết hợp ddATP vào DNA của virus dẫn đến chấm dứt chuỗi

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 28 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 55 4   Download

 • Aminosyn 3,5% Aminosyn 5% một Travasol 5,5% (điện giải) Aminosyn 7% (điện giải) Aminosyn 8,5% (điện giải) Travasol 8,5% (điện giải) FreAmine III 8,5% (điện giải) Aminosyn 10% Aminosyn II 10% FreAmine III 10% Travasol 10%

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 43 4   Download

 • Hỗn hợp 50-65% estrone natri sulfat, sulfat equilin 20-35%, và các chất khác từ nước tiểu của ngựa cái mang thai estrogen. Tốn kém, buồn nôn là hiếm. Tương tự như estrogen liên hợp. Hỗn hợp 75-85% estrone sulfate natri và sulfate natri equilin 6,5-15% thu được từ khoai lang Mexico.

  pdf0p taoxanh6 14-11-2011 25 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  pdf4p chuthotaidai 30-09-2010 41 2   Download

 • Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 liệt dưới đây được xây dựng nhằm trợ giúp các tổ chức, thuộc mọi loại hình và qui mô, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. TCVN ISO 9000 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng và quy định các thuật ngữ ..

  pdf66p haoiso 28-12-2009 1256 622   Download

 • Thuốc thử hữư cơ có nhiều ứng dụng trong hoá học phân tích, nó đã được sử dụng trongphương pháp trọng lượng, chuẩn độ, trắc quang và trong các phép phân tích công cụ khác. Trong phân tích trọng lượng, việc tìm ra thuốc thử 8-Hydroxyquinoline và dimethylglioxim là một ví dụ điển hình. Trong phân tích thể tích, thuốc thử hữu cơ quan trọng nhất là EDTA và những chất tương tự.

  pdf290p baobaont 08-05-2010 328 195   Download

 • LÊ TH MÙI Bài Giảng Thuốc Thử Hữu Cơ dùng trong hóa học Phân tích Thuốc thử hữu cơ có nhiều ứng dụng trong hóa học phân tich, nó đã được sử dụng trong phương pháp trọng lượng, chuẩn độ, trắc quang và trong các phép phân tích công cụ khác.

  pdf0p dinhlan0501 22-02-2011 260 113   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và chất lượng công trình thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Bình

  doc5p hoangtg 12-11-2010 192 59   Download

 • Lưu ý: nếu nồng độ biểu diễn theo nồng độ phân tử thì phải chuyển sang nồng độ đương lượng rồi tính. 2. Trường hợp chuẩn độ ngược: Thêm một thể tích chính xác và dư VRml dung dịch thuốc thử R có nồng độ CN,R vào V0ml dung dịch chất cần xác định X. Sau khi X tác dụng hết với thuốc thử R,

  pdf5p poseidon01 15-07-2011 172 52   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ khoa học và công nghệ thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  pdf6p demtichlieu 08-07-2010 168 46   Download

Đồng bộ tài khoản