» 

Chuẩn Kiến Thức

 • Chuẩn kiến thức môn Tự nhiên Xã hội lớp 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn tự nhiên xã hội được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả.

  pdf 4p huyentrangho 24-05-2013 743 424

 • Chuẩn kiến thức - Môn hóa học lớp 11

  Tham khảo tài liệu 'chuẩn kiến thức - môn hóa học lớp 11', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p duybaotn 10-09-2010 1414 403

 • Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 11

  Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 11 chương trình nâng cao

  pdf 37p dangantn 12-09-2010 1293 317

 • Chuẩn kiến thức - Kĩ năng Toán 12

  Tham khảo sách 'chuẩn kiến thức - kĩ năng toán 12', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 91p dalytn 02-09-2010 692 305

 • Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 10

  Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 10 chương trình nâng cao

  pdf 27p dangantn 12-09-2010 806 302

 • Chuẩn kiến thức - Kĩ năng Toán 10

  Bộ tài liệu này được biên soạn theo hướng chi tiết, tường minh các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo viên và học sinh trogn quá trình giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá.

  pdf 90p dalytn 02-09-2010 724 277

 • Chuẩn kiến thức - kĩ năng Toán 11

  Tham khảo sách 'chuẩn kiến thức - kĩ năng toán 11', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 95p dalytn 02-09-2010 588 216

 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12 - Chương trình nâng cao

  A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được :  Khái niệm về este và một số dẫn xuất của axit cacboxylic (đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc  chức), tính chất vật lí).  Phương pháp điều chế este của ancol, của phenol, ứng dụng của một số este. Hiểu được :  Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số...

  pdf 43p huyentrangho 27-05-2013 284 161

 • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ LỚP 10 THPT

  Phần “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng” của tài liệu này được trình bày theo từng lớp và theo các chương. Mỗi chương đều gồm hai phần là : a) Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình : Phần này nêu lại nguyên văn các chuẩn kiến thức, kĩ năng đã được quy định trong chương trình hiện hành tương ứng đối với mỗi chương. b) Hướng dẫn thực hiện : Phần này chi...

  doc 151p taolao_1301 07-01-2011 983 146

 • Chuẩn kiến thức kĩ năng sinh học 10

  Tham khảo sách 'chuẩn kiến thức kĩ năng sinh học 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 130p giangduong1989 15-03-2011 361 114

 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 12

  Tham khảo sách 'hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 12', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 91p nhancntt2006 23-11-2010 261 101

 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 11

  Tham khảo bài thuyết trình 'hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 11', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 95p nhancntt2006 23-11-2010 213 89

 • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC LỚP 12 (Cấp THPT)

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học lớp 12 (cấp thpt)', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 180p hongvanglvn 26-07-2012 228 51

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn tiếng Việt được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 28p huyentrangho 24-05-2013 237 44

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn toán được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 12p huyentrangho 24-05-2013 133 38

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN THỦ CÔNG LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn thủ công được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 5p huyentrangho 24-05-2013 75 16

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn đạo đức được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 3p huyentrangho 24-05-2013 82 16

 • PHƯƠNG PHÁP SOẠN- GIẢNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG BÀI 4 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12 CB

  “PHƯƠNG PHÁP SOẠN- GIẢNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG BÀI 4 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12 CB " ĐỘT BIẾN GEN" VÀ SO SÁNH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG CẦN ĐẠT VỚI NỘI DUNG SÁCH GIÁO KHOA CỦA BÀI NÀY"

  pdf 23p hatram_123 30-12-2011 102 13

 • SKKN: Hệ thống từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

  Vốn từ vựng đóng một vai trò trong việc dạy và học một ngoại ngữ nếu một người học ngoại ngữ không có một vốn từ cơ bản thì không thể nào đạt được mục đích giao tiếp thông qua ngoại ngữ đó. Thế nhưng nắm vững vốn từ đã học và sử dụng được nó trong tình huống giao tiếp là điều không dễ với một người học ngoại ngữ, vì vậy việc hệ thống, tái tạo và mở rộng...

  pdf 17p hoangchieuduong 03-05-2014 12 3

 • Hướng dẫn "Thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình của chương trình, sách giáo khoa phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông môn Vật lý lớp 8"

  Tổng hợp hướng dẫn chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình Vật lý lớp 8, tài liệu hay dành cho giáo viên, và học sinh tham khảo định hướng xây dựng bài giảng cũng như kiến thức ôn tập Vật lý lớp 8 hiệu quả.

  pdf 21p dungvantianhanh 12-06-2014 8 1

 • + Xem thêm 9070 Chuẩn Kiến Thức khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản