» 

Chuẩn Kiến Thức

 • Chuẩn kiến thức môn Tự nhiên Xã hội lớp 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn tự nhiên xã hội được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả.

  pdf 4p huyentrangho 24-05-2013 721 421

 • Chuẩn kiến thức - Môn hóa học lớp 11

  Tham khảo tài liệu 'chuẩn kiến thức - môn hóa học lớp 11', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p duybaotn 10-09-2010 1397 403

 • Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 11

  Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 11 chương trình nâng cao

  pdf 37p dangantn 12-09-2010 1277 317

 • Chuẩn kiến thức - Kĩ năng Toán 12

  Tham khảo sách 'chuẩn kiến thức - kĩ năng toán 12', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 91p dalytn 02-09-2010 688 304

 • Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 10

  Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học lớp 10 chương trình nâng cao

  pdf 27p dangantn 12-09-2010 793 301

 • Chuẩn kiến thức - Kĩ năng Toán 10

  Bộ tài liệu này được biên soạn theo hướng chi tiết, tường minh các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo viên và học sinh trogn quá trình giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá.

  pdf 90p dalytn 02-09-2010 709 272

 • Chuẩn kiến thức - kĩ năng Toán 11

  Tham khảo sách 'chuẩn kiến thức - kĩ năng toán 11', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 95p dalytn 02-09-2010 579 214

 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12 - Chương trình nâng cao

  A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được :  Khái niệm về este và một số dẫn xuất của axit cacboxylic (đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc  chức), tính chất vật lí).  Phương pháp điều chế este của ancol, của phenol, ứng dụng của một số este. Hiểu được :  Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số...

  pdf 43p huyentrangho 27-05-2013 282 160

 • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN VẬT LÍ LỚP 10 THPT

  Phần “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng” của tài liệu này được trình bày theo từng lớp và theo các chương. Mỗi chương đều gồm hai phần là : a) Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình : Phần này nêu lại nguyên văn các chuẩn kiến thức, kĩ năng đã được quy định trong chương trình hiện hành tương ứng đối với mỗi chương. b) Hướng dẫn thực hiện : Phần này chi...

  doc 151p taolao_1301 07-01-2011 979 146

 • Chuẩn kiến thức kĩ năng sinh học 10

  Tham khảo sách 'chuẩn kiến thức kĩ năng sinh học 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 130p giangduong1989 15-03-2011 358 114

 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 12

  Tham khảo sách 'hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 12', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 91p nhancntt2006 23-11-2010 259 101

 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 11

  Tham khảo bài thuyết trình 'hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn toán 11', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 95p nhancntt2006 23-11-2010 213 89

 • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC LỚP 12 (Cấp THPT)

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học lớp 12 (cấp thpt)', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 180p hongvanglvn 26-07-2012 228 51

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn tiếng Việt được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 28p huyentrangho 24-05-2013 231 41

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn toán được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 12p huyentrangho 24-05-2013 129 37

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN THỦ CÔNG LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn thủ công được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 5p huyentrangho 24-05-2013 72 14

 • CHUẨN KIẾN THỨC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1

  Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn đạo đức được biên soạn phân phối theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn học và phương hướng giảng dạy hiệu quả

  pdf 3p huyentrangho 24-05-2013 72 14

 • PHƯƠNG PHÁP SOẠN- GIẢNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG BÀI 4 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12 CB

  “PHƯƠNG PHÁP SOẠN- GIẢNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG BÀI 4 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12 CB " ĐỘT BIẾN GEN" VÀ SO SÁNH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG CẦN ĐẠT VỚI NỘI DUNG SÁCH GIÁO KHOA CỦA BÀI NÀY"

  pdf 23p hatram_123 30-12-2011 98 13

 • SKKN: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn

  Kiểm tra, đánh giá là một khâu trong quá trình dạy học nhưng là khâu có tính chi phối và quyết định vì: KT đánh giá sẽ cho ta thấy kết quả của mục tiếu giáo dục, nội dung, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học. Mời quý vị tham khảo bài SKK Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn.

  pdf 9p somido123 26-02-2014 17 0

 • SKKN: Hệ thống từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

  Vốn từ vựng đóng một vai trò trong việc dạy và học một ngoại ngữ nếu một người học ngoại ngữ không có một vốn từ cơ bản thì không thể nào đạt được mục đích giao tiếp thông qua ngoại ngữ đó. Thế nhưng nắm vững vốn từ đã học và sử dụng được nó trong tình huống giao tiếp là điều không dễ với một người học ngoại ngữ, vì vậy việc hệ thống, tái tạo và mở rộng...

  pdf 17p hoangchieuduong 03-05-2014 5 0

 • + Xem thêm 7806 Chuẩn Kiến Thức khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản