Chuẩn mực kế toán việt nam (đợt 4)

Xem 1-8 trên 8 kết quả Chuẩn mực kế toán việt nam (đợt 4)
 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện", phần 2 trình bày các nội dung: 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) ban hành theo QĐ 165/2002/QĐ-BTC, 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC, Luật kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p doinhugiobay_09 06-01-2016 28 6   Download

 • Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)

  doc75p sontinh 18-08-2009 143 25   Download

 • Thông tư số: 20/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4);...

  pdf70p anh0510 24-03-2016 26 2   Download

 • Quyết định số: 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4); căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;...

  pdf81p anh0510 24-03-2016 11 0   Download

 • Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

  doc39p nguyenhdu 14-09-2009 203 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)

  doc38p ngockt86 12-01-2010 118 22   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố 5 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4)

  doc39p trieulinh88 14-04-2010 64 9   Download

 • Quyết định 28/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf42p lawktkt3 25-10-2009 51 1   Download

Đồng bộ tài khoản