» 

Chuẩn Mực Kế Toán

 • So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)

  Chuẩn mực kế toán: gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003).

  doc 36p bengoan123 05-06-2010 3058 1763

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN - CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG

  QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: a/ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính...

  pdf 7p quochung 21-07-2009 4427 1543

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 21- TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu và nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. 03....

  pdf 15p quochung 21-07-2009 3389 1491

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Hiện nay chế độ kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ (theo chế độ kế toán Việt Nam năm 1995) sang hệ thống chuẩn mực kế toán mới. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS). Về cơ bản, các chuẩn mực này được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với một số điều chỉnh cho phù hợp với điều...

  pdf 207p entrysky 13-10-2011 835 505

 • Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thuật ngữ “Thuế thu nhập Doanh nghiệp” đã có từ lâu và việc hiểu, áp dụng các quy định về thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) đối với các Doanh nghiệp đã tương đối quen thuộc. Thế nhưng các thuật ngữ “Thuế Thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phải trả, Tài sản thuế thu nhập Doanh nghiệp, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp...”có thể nói là tương đối mới lạ và gây không ít khó...

  doc 14p langdungochung 09-03-2010 645 502

 • Đề tài " 30 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và so sánh chuẩn mực kế toán VAS với IAS "

  Từ năm 2001 đến cuối năm 2006 Bộ Tài Chính đã ban hành gần 30 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực. Đó là một sự nỗ lực rất đáng được biểu dương của các nhà làm chế độ kế toán, Bộ Tài Chính. Các VAS về cơ bản giống như các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) vì nó được dịch từ các IAS (việc nên làm) nhưng sau đó nó được sửa đổi,...

  doc 48p steelland_cc2010 01-07-2010 749 470

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Phần 1

  Tài liệu tham khảo Quyết định của bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam

  pdf 49p bingo_do 26-05-2010 607 451

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Phần 2

  Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kế toán việt nam - phần 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 51p bingo_do 26-05-2010 460 360

 • So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế

  Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Nó được soạn thảo và công bố theo những quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các chuẩn mực và đảm bảo tính thực hành cao. IASs/IFRSs được sử dụng rộng rãi ở khắp thế...

  doc 3p thoritruong 25-04-2011 704 351

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Phần 3

  Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kế toán việt nam - phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 56p bingo_do 26-05-2010 393 306

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Phần 4

  Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kế toán việt nam - phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 81p bingo_do 26-05-2010 368 294

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Phần 5

  Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kế toán việt nam - phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 66p bingo_do 26-05-2010 356 277

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống chuẩn mực kế toán', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p phanhuyluan 26-02-2011 348 215

 • Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế - Phạm Hoài Hương - Trường ĐH Kinh tế

  Bài viết này nhằm xác định mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính.

  pdf 10p ken1802 25-04-2011 356 168

 • Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_1

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p thanhthao100 04-11-2011 252 165

 • HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất.

  pdf 212p huyenleee 17-03-2011 394 164

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính sáu chuẩn mực kế toán việt nam.

  -Căn cứ luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003. -Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. : Sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước. Điều...

  doc 73p nanamiumiu 21-12-2009 200 108

 • Chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính

  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày BCTC và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính. Giới thiệu Thông tư 210 có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam với thế giới và nâng cao tính minh bạch của BCTC. Nó cũng minh chứng cho cam kết của Việt Nam từng...

  pdf 7p cctaichinh 10-09-2010 233 100

 • Chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số

  Thông tư 210 có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam với thế giới và nâng cao tính minh bạch của BCTC. Nó cũng minh chứng cho cam kết của Việt Nam từng bước tiến tới áp dụng tất cả các chuẩn mực kế toán quốc tế. Cả người sử dụng và người lập BCTC sẽ được hưởng lợi từ việc thực hiện Thông tư 210, mặc dù người lập BCTC gặp...

  pdf 8p bingo_do 26-05-2010 240 94

 • Chuẩn mực kế toán của Hà Lan

  Tham khảo bài thuyết trình 'chuẩn mực kế toán của hà lan', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p thanhthao100 04-11-2011 191 91

 • + Xem thêm 1181 Chuẩn Mực Kế Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản