Chuẩn mực quốc tế

Xem 1-20 trên 569 kết quả Chuẩn mực quốc tế
 •  Kế toán Nhà nước Việt Nam: Điểm tương đồng và sự khác biệt với chuẩn mực quốc tế về kế toán công sẽ giúp bạn đọc thấy được sự những điểm khác biệt và tương đồng của Kế toán Nhà nước Việt Nam và chuẩn chuẩn mực quốc tế về kế toán công.  Tài liệu  hữu ích cho sinh viên ngành Kiểm toán, kế toán và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

  doc13p quechi140287 22-06-2015 58 13   Download

 • Bài viết Đo lường năng lực hành vi tài chính: Chuẩn mực quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam nêu lên định nghĩa và tầm quan trọng của năng lực hành vi tài chính; đo lường năng lực hành vi tài chính theo chuẩn mực quốc tế; các khía cạnh đo lường năng lực hành vi tài chính.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 4 2   Download

 • Bài viết Quản trị các tổ chức tài chính ở Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế đến năm 2020 được thực hiện nhằm tìm hiểu công tác quản trị tại các tổ chức tài chính mà chủ yếu là các NHTM VN theo chuẩn mực quốc tế như hiệp ước Basel II và III.

  pdf28p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 8 1   Download

 • Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Nó được soạn thảo và công bố theo những quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các chuẩn mực và đảm bảo tính thực hành cao. IASs/IFRSs được sử dụng rộng rãi ở khắp thế giới như châu Âu, Singapore, Hồng Kông, Úc và nhiều quốc gia trên thế giới...

  doc3p thoritruong 25-04-2011 816 365   Download

 • Kế toán Nhà nước Việt Nam: Sự khác biệt với chuẩn mực quốc tế về kế toán công Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đòi hỏi kế toán nhà nước một mặt phải thừa nhận các nguyên tắ , thông lệ phổ biến của quốc tế, đồng thời, phải có mô hình quản lý phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam.

  pdf5p thanh_trieu 30-12-2009 402 165   Download

 • Nội dung ebook "Luật hính sự Quốc tế" gồm 7 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về luật hình sự quốc tế, các chuẩn mực quốc tế của luật hình sự và vấn đề tội phạm hình sự có tính chất quốc tế, thẩm quyền tài phán trong luật hình sự quốc tế, tương trợ tư pháp và vấn đề dẫn độ tội phạm, tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tòa án quốc tế về xét xử tội phạm, Việt Nam với vấn đề hợp tác quốc tế trong ...

  pdf321p namde01 21-03-2013 275 151   Download

 • Chuẩn mực quốc tế cho BCTC ngành bảo hiểm Kinh doanh bảo hiểm (BH) giúp các tổ chức, cá nhân tham gia BH khắc phục hậu quả tài chính khi gặp tai nạn, tổn thất và các rủi ro. Tính đa dạng của đối tượng khách hàng và nhu cầu về sự an toàn không ngừng tăng lên đối với các sản phẩm BH nên ở tất cả các nước,

  pdf5p richmax 01-08-2013 58 12   Download

 • cân đối hang năm tính trên US GAAP or IAS Tổ chức lập ra cái IAS (tổ chức nào lập ra hệ thống chuẩn mực quốc tế về kế toán(intẻnational accounting standard Board , U.S.

  ppt34p muathu_102 29-01-2013 26 7   Download

 • Cuốn sách này bao gồm các bài viết của các tác giả, cá nhân hoặc theo nhóm, phân tích từng điều khoản của Tuyên ngôn (từ Điều 1 đến Điều 30). Mỗi bài viết thường bao gồm các mục: Giới thiệu khái quát; quá trình soạn thảo điều luật trong bối cảnh chung của việc soạn thảo Tuyên ngôn; các chuẩn mực quốc tế liên quan; các chuẩn mực khu vực (châu Âu, châu Mỹ, châu Phi...

  pdf393p nganga_00 28-08-2015 29 7   Download

 • "Ebook Quyền bào chữa trong pháp luật Hình sự và thực tiễn tại Việt Nam" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: khái quát tiêu chuẩn quốc tế về quyền bào chữa trong các vụ án hình sự, nghiên cứu so sánh về quyền bào chữa tại một số quốc gia, khái quát pháp luật Việt Nam về quyền bào chữa, so sánh quyền bào chữa trong các vụ án hình sự giữa chuẩn mực quốc tế với pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam.

  pdf89p motorola_12 01-06-2013 54 13   Download

 • Tài liệu "So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)" gồm 3 nội dung chính: một số khái niệm cơ bản, bảng so sánh danh mục chuẩn mực kế toán việt nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế(IAS/IFRS), bảng so sánh sự khác biệt về nội dung giữa vas và IAS/IFRS. Cùng tham khảo nhé.

  doc36p bengoan123 05-06-2010 3751 1905   Download

 • Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố cơ cấu tài chính toàn cầu.

  pdf176p yeuthuong 21-10-2010 1076 630   Download

 • Hiện nay chế độ kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ (theo chế độ kế toán Việt Nam năm 1995) sang hệ thống chuẩn mực kế toán mới. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS). Về cơ bản, các chuẩn mực này được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với một số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam....

  pdf207p entrysky 13-10-2011 951 544   Download

 • "Đề tài: 30 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và so sánh chuẩn mực kế toán VAS với IAS" gồm 3 chương. Chương 1 Giới thiệu chung về hệ thống tài chính. Chương 2 trình bày Đối chiếu chuẩn mực VAS và IAS. Chương 3 đưa ra Một số ý kiến về chuẩn mực kế toán Việt Nam. Mời tham khảo.

  doc48p steelland_cc2010 01-07-2010 977 508   Download

 • Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức Quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố.Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, hàng loạt các nhân tố quốc tế nảy sinh tác động tới sự thay đổi kế toán, đó là: Sự độc lập về kinh tế, chính trị, đầu tư nước ngoài trực tiếp;...

  pdf176p songanh 07-03-2009 888 423   Download

 • Nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf213p bluesky_12 19-12-2012 605 403   Download

 • Cho đến nay kiểm toán Việt Nam đã đi được chặng đường hơn 10 năm. Tuy không phải là một thời gian dài nhưng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển kinh tế. Do sự đòi hỏi của thực tiễn, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán dựa trên những kinh nghiệm của quốc tế và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

  pdf20p minhtam 16-07-2009 710 267   Download

 • Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ngay sau khi gia nhập WTO, chúng ta cũng đã bắt tay vào xây dựng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế. Để hiểu và nắm kỹ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc23p baohiema 21-01-2010 416 207   Download

 • Trong những năm gần đây, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã có những thay đổi rất lớn, thậm chí chúng ta đã dùng một số chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IAS/ IFRS) áp dụng cho Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn có những điểm khác nhau rất đáng kể giữa VAS và IFRS. Trong bài viết này tác giả chỉ đề cập những khác nhau mà chúng có thể ảnh hưởng lớn đến các quyết định của nhà đầu tư. 1. Các vấn...

  pdf5p bingo_do 25-05-2010 373 198   Download

 • Tham khảo bài viết "Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế của Phạm Hoài Hương", bài viết này nhằm xác định mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế(IAS/IFRS), có liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính.

  pdf10p ken1802 25-04-2011 447 191   Download

Đồng bộ tài khoản