» 

Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non

 • QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  pdf 8p ferari 21-08-2010 1458 154

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2008/QĐ-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁ

  Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tương áp dụng: 1. văn bản này quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yâu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  pdf 7p anhtuyet 10-06-2009 831 95

 • Giáo trình Nghề giáo viên mầm non: Phần 2 - NXB ĐH Huế

  Giáo trình Nghề giáo viên mầm non - Phần 2 giới thiệu về Nhân cách và nghề giáo viên mầm non. Trong đó nội dung trình bày cụ thể về: Nhân cách của người giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, hoạt động học tập và rèn luyện hình thành nhân cách của người giáo viên mầm non, bài tập thực hành về xử lí tình huống sư phạm trong trường mầm non.

  pdf 34p couple 03-06-2014 33 11

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON

  MỤC TIÊU Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giáo viên mầm non theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục của giáo viên theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

  pdf 8p buddy8 28-07-2011 1864 114

 • Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 10p lawgd2 04-11-2009 345 47

 • Luận văn:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

  Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc GDMN, ngƣời GV phải có kiến thức văn hóa cơ bản, phải đƣợc trang bị một hệ thống tri thức khoa học nuôi dạy trẻ, phải yêu nghề và mến trẻ, phải nhiệt tình, chu đáo và dễ hòa nhập cùng với trẻ.

  pdf 26p ctrl_12 08-07-2013 22 12

 • MỘT VÀI BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HỌC SINH TRONG ĐỘ 5 TUỔI

  Thực trạng một số phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn được quan trọng của việc đưa trẻ đến trường, cở sở vật chất các điểm lớp lẻ, trường thôn chưa đảm bảo.

  pdf 7p xitin10 22-06-2011 56 6

 • Những ngành học khỏi lo thất nghiệp

  Đó là những ngành ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Kế toán, Công nghệ thông tin, Giáo dục mầm non… Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, sinh viên tốt nghiệp những ngành này rất ít khi thất nghiệp vì cơ hội việc làm nhiều. Với những ngành học này, sinh viên được học như thế nào, ra trường làm việc ở đâu, điểm chuẩn có cao không? Dân trí giới thiệu từng ngành để thí sinh...

  pdf 11p oxano2 07-03-2011 72 15

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản