Xem 1-20 trên 600 kết quả Chuẩn tương thích
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-2: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH ĐIỆN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 63 19   Download

 • Tham khảo sách 'qcvn 18:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p meoconbatca 26-04-2011 72 13   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 93:2015/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm và phương pháp đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí chất lượng của các thiết bị truyền hình ảnh số không dây. Mời các bạn cùng tham khảo

  doc8p thangnamvoiva11 10-08-2016 1 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện quy định các yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị thông tin vô tuyến và phụ trợ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc24p thangnamvoiva12 12-08-2016 0 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2013/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz, làm việc ở chế độ mono.

  doc12p thangnamvoiva12 12-08-2016 0 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2015/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ, điều kiện đo kiểm và phương pháp đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí chất lượng của các thiết bị đầu cuối di động GSM Pha 1, Pha 2, Pha 2+; thiết bị vô tuyến cầm tay, di động DCS dùng để thu phát thoại/số liệu trong hệ thống thông tin di động số; và các thiết bị phụ trợ liên quan.

  doc10p thangnamvoiva12 12-08-2016 2 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10 :2015/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA) quy định các yêu cầu tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất TETRA và thiết bị phụ trợ.

  pdf16p thangnamvoiva19 13-09-2016 1 0   Download

 • Ngoài phần mở đầu, phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn trích dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, hai phần chính trong tiêu chuẩn được đề cập đến trong tài liệu hướng dẫn này là phần 4 - Các yêu cầu về quản lý và phần 5 - Các yêu cầu về kỹ thuật. Bố cục của ISO/IEC 17025 khác nhiều so với ISO/IEC Guide 25, để các yêu cầu về quản lý của tiêu chuẩn tương thích với ISO 9000.

  pdf2p tuongvan 04-09-2009 836 234   Download

 • HART là một giao thức truyền thông được giới thiệu vào năm 1980, những ứng dụng của HART được phát triển bởi tổ chức HCF. HART cho phép thiết bị làm việc trong môi trường công nghiệp có nhiễu cao và tương thích với các chuẩn 4-20mA. ..

  pdf141p chuhop 06-10-2010 304 128   Download

 • Cho phép S7-200 giao tiếp với mạng IE (Industrial Ethernet). Cho phép S7-200 được lập trình, chuẩn đoán lỗi và cấu hình từ xa. Cung cấp khả năng giao tiếp OPC server Cung cấp khả năng giao tiếp qua Email và theo dõi trạng thái PLC qua Web Browser. Hỗ trợ các PLC 222, 224, 226 và 226 XM (ver 1.1 trở lên)

  ppt22p minhhoan1358 25-07-2012 223 126   Download

 • Tài liệu đầy đủ các phần của môn tư tưởng, thích hợp để cho những ai đang tìm hiểu tài liệu học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gốm 9 câu bao quát tất cả vấn đề.

  doc23p quocnamdhnl 05-11-2010 238 105   Download

 • Yêu cầu • đối với hệ thống và thiết kế phải hoàn hảo, không có sự không nhất quán giữa những người đặt hàng • đối với hệ thống hoá phải được tư liệu hoá lại đầy đủ • phải tương thich với các yêu cầu của toàn bộ dự án • tính tương thích hoàn toàn và tính không phụ thuộc của các yêu cầu được thiết lập • yêu cầu bảo mật tương thích với chính sách bảo mật của đơn vị • yêu cầu bảo mật của người dùng đối với hệ thống được x...

  pdf10p iiduongii1 28-03-2011 90 37   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7000:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng. Yêu cầu phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

  pdf58p kieuphong21053 13-08-2010 91 27   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-3:2009 IEC 61000-4-3:2006 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-3: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI NHIỄU PHÁT XẠ TẦN SỐ VÔ TUYẾN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 71 23   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-11:2009 IEC 61000-4-11:2004 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-11: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG SỤT ÁP, GIÁN ĐOẠN NGẮN VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 49 17   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện – Phương pháp đo và thử

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 43 15   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-5:2009 IEC 61000-4-5:2005 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-5 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI XUNG HÀ NỘI - 2009 TCVN 8241-4-5:2009 2 TCVN 8241-4-5:2009 Mục lục 1 Phạm vi áp dụng ...................................................................................................................................5 2 Tài liệu viện dẫn.........................................................................................................................

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 55 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích tiêu chuẩn gsm được thiết kế để kết hợp với isdn để tương thích với môi trường di động p2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p phuoctam37 11-07-2011 39 11   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-8:2009 IEC 61000-4-8:2001 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-8 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ NGUỒN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 53 10   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - THIẾT BỊ MẠNG VIỄN THÔNG – YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 31 9   Download

Đồng bộ tài khoản