Chuẩn tương thích

Xem 1-20 trên 547 kết quả Chuẩn tương thích
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-2: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH ĐIỆN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 69 19   Download

 • Tham khảo sách 'qcvn 18:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p meoconbatca 26-04-2011 79 14   Download

 • Ngoài phần mở đầu, phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn trích dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, hai phần chính trong tiêu chuẩn được đề cập đến trong tài liệu hướng dẫn này là phần 4 - Các yêu cầu về quản lý và phần 5 - Các yêu cầu về kỹ thuật. Bố cục của ISO/IEC 17025 khác nhiều so với ISO/IEC Guide 25, để các yêu cầu về quản lý của tiêu chuẩn tương thích với ISO 9000.

  pdf2p tuongvan 04-09-2009 861 236   Download

 • HART là một giao thức truyền thông được giới thiệu vào năm 1980, những ứng dụng của HART được phát triển bởi tổ chức HCF. HART cho phép thiết bị làm việc trong môi trường công nghiệp có nhiễu cao và tương thích với các chuẩn 4-20mA. ..

  pdf141p chuhop 06-10-2010 330 131   Download

 • Cho phép S7-200 giao tiếp với mạng IE (Industrial Ethernet). Cho phép S7-200 được lập trình, chuẩn đoán lỗi và cấu hình từ xa. Cung cấp khả năng giao tiếp OPC server Cung cấp khả năng giao tiếp qua Email và theo dõi trạng thái PLC qua Web Browser. Hỗ trợ các PLC 222, 224, 226 và 226 XM (ver 1.1 trở lên)

  ppt22p minhhoan1358 25-07-2012 246 134   Download

 • Tài liệu đầy đủ các phần của môn tư tưởng, thích hợp để cho những ai đang tìm hiểu tài liệu học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gốm 9 câu bao quát tất cả vấn đề.

  doc23p quocnamdhnl 05-11-2010 254 108   Download

 • Yêu cầu • đối với hệ thống và thiết kế phải hoàn hảo, không có sự không nhất quán giữa những người đặt hàng • đối với hệ thống hoá phải được tư liệu hoá lại đầy đủ • phải tương thich với các yêu cầu của toàn bộ dự án • tính tương thích hoàn toàn và tính không phụ thuộc của các yêu cầu được thiết lập • yêu cầu bảo mật tương thích với chính sách bảo mật của đơn vị • yêu cầu bảo mật của người dùng đối với hệ thống được x...

  pdf10p iiduongii1 28-03-2011 97 39   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7000:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng. Yêu cầu phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

  pdf58p kieuphong21053 13-08-2010 98 27   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-3:2009 IEC 61000-4-3:2006 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-3: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI NHIỄU PHÁT XẠ TẦN SỐ VÔ TUYẾN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 79 23   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-11:2009 IEC 61000-4-11:2004 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-11: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG SỤT ÁP, GIÁN ĐOẠN NGẮN VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 55 17   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện – Phương pháp đo và thử

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 49 16   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-5:2009 IEC 61000-4-5:2005 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-5 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI XUNG HÀ NỘI - 2009 TCVN 8241-4-5:2009 2 TCVN 8241-4-5:2009 Mục lục 1 Phạm vi áp dụng ...................................................................................................................................5 2 Tài liệu viện dẫn.........................................................................................................................

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 61 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích tiêu chuẩn gsm được thiết kế để kết hợp với isdn để tương thích với môi trường di động p2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p phuoctam37 11-07-2011 44 11   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-8:2009 IEC 61000-4-8:2001 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-8 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ NGUỒN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 66 10   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - THIẾT BỊ MẠNG VIỄN THÔNG – YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 35 10   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-6:2009 IEC 61000-4-6:2004 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-6 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI NHIỄU DẪN TẦN SỐ VÔ TUYẾN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 53 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với các xung – Phương pháp đo và thử

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 43 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn – Phương pháp đo và thử

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 38 9   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 29:2011/BTTTT VỀ PHỔ TẦN VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT THANH QUẢNG BÁ SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU BIÊN (AM) National technical regulation on electromagnetic compatibility and radio spectrum for transmitting equipment for the amplitude modulated (AM) sound broadcasting service

  pdf12p waduroi 15-11-2012 43 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích tiêu chuẩn adcdma được thiết kế để kết hợp với dslam để tương thích với môi trường di động p2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p phuoctam44 26-07-2011 29 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản