» 

Chức Năng Của Marketing

 • Báo cáo "Vai trò chức năng của Marketing trong doanh nghiệp"

  Việt nam trong thời kỳ trước với nền cơ chế hành chính bao cấp, hoạt động kinh tế của các DN được phân bổ theo kế hoạch từ trên xuống, không tuân theo nguyên tắc cung cầu và thị trường thì được phân chia rõ ràng, không có yếu tố cạnh tranh. Nhưng những năm gần đây, khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập thế giới thì trên thị trường xuất hiện sự cạnh...

  doc 37p tcdd101 03-09-2010 1562 516

 • BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG "

  Khái niệm Marketing trực tiếp: Marketing trực tiếp là một hệ thống tương tác Marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại đo được và/ hay việc giao dịch tại bất kỳ địa điểm nào. Theo định nghĩa này thì bản chất của Marketing trực tiếp là thu được phản ứng đáp lại đo được từ khách hàng, đáp ứng có thể xem là một đơn...

  pdf 83p meomayhamchoi 29-06-2011 303 172

 • Tìm hiểu về nghề bán hàng và các chức năng của đại diện bán hàng

  Tham khảo tài liệu 'tìm hiểu về nghề bán hàng và các chức năng của đại diện bán hàng', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p socolanong 19-04-2012 208 85

 • Chức năng của quan hệ cộng đồng

  Chức năng, vai trò của PR trong tổng thể hoạt động marketing của doanh nghiệp.Sự khác nhau cơ bản giữa các chức năng của Quan hệ cộng đồng với các chức năng truyền thông khác của marketing là

  pdf 1p hanguyenthuyquynh 24-03-2011 177 61

 • Đề tài: VAI TRÒ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vai trò chức năng của bộ máy quản lý đối với các hoạt động quản lý của doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 72p dahlia89 25-02-2012 62 22

 • Bài giảng Nguyên lý marketing: Chương 1 - Ths.Đinh Tiến Minh

  Chương 1 Nhập môn marketing thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Sự ra đời và quá trình phát triển của marketing, các khái niệm marketing và bản chất của nó, vai trò và chức năng của marketing, marketing vận dụng trong doanh nghiệp, phân loại marketing.

  pdf 19p canhdangxuan 01-04-2014 7 3

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 7 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 7: Chiến lược phân phối thuộc bài giảng Quản trị marketing kiến thức nội dung được tổng hợp như sau: Bản chất và chức năng của kênh phân phối, cấu trúc và hoạt động của kênh,tổ chức xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối, các hệ thống kênh, mâu thuẫn trong kênh, quyết định phân phối hàng hóa vật chất.

  ppt 40p depthat 21-03-2014 5 3

 • Bản chất và chức năng của các kênh marketing

  Tham khảo tài liệu 'bản chất và chức năng của các kênh marketing', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p banhbeonhantom 26-07-2013 33 2

 • Luận văn tốt nghiệp "Marketing trong doanh nghiệp xây dựng"

  Đặc trưng lớn nhất của hàng hoá là nó được sản xuất ra để bán. Do đó bán hàng là một trong những khâu quan trọng nhất của tái sản xuất hàng hoá và cũng là khâu quan trọng nhất của kinh doanh. Bán hàng là một trong những khâu cuối cùng của kinh doanh. So với các khâu khác trong quá trình tái sản xuất, khâu bán hàng có một số đặc trưng như: thể hiện tập trung mâu thuẫn của người mua...

  pdf 132p nhattruong 07-07-2009 2571 854

 • Bài giảng Marketing căn bản_Chương 1: Tổng quan về marketing

  Nội dung trình bày: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Vai trò và chức năng của Marketing trong thực tiễn kinh doanh; Thành phần của Marketing hỗn hợp; Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing và hệ thống Marketing.

  ppt 45p cuulong24 02-07-2010 1455 604

 • CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN MARKETING (Marketing introduction)

  CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN MARKETING (Marketing introduction) 1. Sự ra đời và quá trình phát triển của marketing 2. Các khái niệm marketing và bản chất của nó 3. Vai trò và chức năng của marketing 4. Marketing vận dụng trong doanh nghiệp 5. Phân loại marketing 6. Trắc nghiệm kiểm tra và thực hành

  pdf 19p ngoanthoa 22-01-2010 1092 496

 • Ngiên cứu marketing - Chương 9: Đánh giá kết quả nghiên cứu và tổ chức bộ phận marketing

  Nội dung chính của chương này gồm: Vai trò của bản báo cáo nghiên cứu Các chức năng của bản báo cáo nghiên cứu Các loại báo cáo kết quả Tổ chức bộ phận nghiên cứu marketing.

  pdf 10p yeutrasua 27-11-2010 376 269

 • Câu hỏi ôn tập marketing

  1. So sánh sự giống và khác nhau giữa Marketing truyền thống và Marketing hiện đại? Từ đó rút ra bản chất của Marketing hiện đại? Để nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing, doanh nghiệp phải làm gì? Cho một vài ví dụ về doanh nghiệp hoạt động Marketing đạt hiệu quả cao. 2. Hãy phân tích những ý tưởng cơ bản của Marketing? 3. Hãy phân tích các chức năng của Marketing và nêu mối quan hệ...

  doc 2p sieunhanbabe 28-04-2010 696 263

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN MARKETING CĂN BẢN (3TC)

  1. Nhận thức về marketing? Phận biệt giữa markeitng truyền thống và marketing hiện đại? 2. Giải thích sự khác nhau giữa nhu cầu tự nhiên, mong muốn, nhu cầu có khả năng thanh toán? Sự phân biệt để có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp khi tham gia thị trường? 3. Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp? Sự giống nhau và khác nhau giữa các quan điểm đó? 4. Những đặc điểm và chức...

  doc 4p dai_gia_ngheo 08-05-2011 955 189

 • GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING , ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA MARKETING NÔNG NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo giáo trình marketing nông nghiệp gồm 10 chương được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên sinh viên chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và quản trị kinh doanh nông nghiệp

  pdf 34p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 292 155

 • CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:" CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DANAMECO "

  Chiến lược là gì? Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về chiến lược là gì, sau đây là một trong những định nghĩa về chiến lược: “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này” (Định nghĩa của Chandler), hay đối với Quinn lại có quan...

  pdf 105p meomayhamchoi 29-06-2011 266 146

 • CHƯƠNG 10: LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT MARKETING

  Quản lý marketing là một nghệ thuật và khoa học về việc lựQuản lý marketing là một nghệ thuật và khoa học về việc lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng mối quan hệ có lợi nhuận với chúng.

  ppt 46p mrtrunglhu 24-04-2011 350 135

 • MARKETING NÔNG NGHIỆP

  Chương 1: Khái niệm cơ bản, đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp 1. Hiểu biết chung về Marketing 2. Một số khái niệm cơ bản 3. Các quan điểm và định hướng kinh doanh 4. Đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp Chương 2: Thị trường nông sản hàng hóa & định hướng hoạt động Marketing kinh doanh nông nghiệp Khái niệm, vai trò và chức năng của thị trường Đặc điểm...

  pdf 31p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 295 126

 • Ôn tập Marketing

  Câu 1 :Trình bày vai trò và chức năng của Marketing. * Vai trò : - Marketing hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, nhờ đó mà các quyết định đề ra trong sản xuất kinh doanh có cơ sở khoa học.

  doc 4p hangsee 12-09-2011 265 125

 • LV Chiến lược Marketing cho khu đô thị Sunrise Đông Kiều - Phần 3

  CHƯƠNG 3: CÔNG TY CỔ PHẦN I&T CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYÊN ĐỀ Sau phần giới thiệu tổng quan về công ty và sơ lược về dự án khu công nghệ Sunrise Đông Kiều… Chương này sẽ trình bày những cơ sở lý thuyết về Marketing, vai trò và chức năng của Marketing, một số công cụ của Marketing hỗn hợp... Những nội dung của chương này sẽ là cơ sở cho quá trình nghiên cứu về định hướng chiến...

  pdf 15p northernlight 26-07-2011 257 105

 • + Xem thêm 661 Chức Năng Của Marketing khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản