» 

Chức Năng Của Ngân Hàng Thương Mại

 • Bài giảng học về Ngân hàng thương mại

  Ngân hàng thương mại (ngân hàng trung gian) là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gởi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.

  ppt 36p nptungkg88 15-04-2011 1095 405

 • Nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại

  Tham khảo sách 'nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 114p possibletb 23-11-2012 316 177

 • Đề tài về ngân hàng thương mại

  Ngân hàng thương mại - Chức năng của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường . Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng giống như một doanh nghiệp thương mại, đều hướng đến mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Ngân hàng thương mại tìm kiếm lợi nhuận bằng cách...

  pdf 15p tuoanh05 04-08-2011 144 84

 • Tiểu luận: "Chức năng của ngân hàng thương mại - mối quan hệ giữa ngân hàng thương mại với ngân hàng trung ương "

  Ngày nay, toàn hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã được tổ chức lại từ hệ thống ngân hàng 1 cấp trở thành hệ thống ngân hàng 2 cấp: Cấp 1 bao gồm ngân hàng Trung Ương và các chi nhánh ngân hàng Nhà nước ở 61 tỉnh, thành phố cấp hai bao gồm hệ thống các ngân hàng Thương mại thuộc nhiều thành phần kinh tế.

  pdf 11p kemoc3 11-06-2011 266 77

 • Luận văn: Chức năng của ngân hàng Thương mại - mối quan hệ giữa ngân hàng Thương mại với Ngân hàng trung ương

  Ngày nay, toàn hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đãđược tổ chức lại từ hệ thống ngân hàng 1 cấp trở thành hệ thống ngân hàng 2 cấp: Cấp 1 bao gồm ngân hàng Trung Ương và các chi nhánh ngân hàng Nhà nước ở 61 tỉnh, thành phố cấp hai bao gồm hệ thống các ngân hàng Thương mại thuộc nhiều thành phần kinh tế. Trong đó NHTM là ngân hàng của các ngân hàng. Nó không có mục đích mưu tìm danh...

  pdf 12p nhanma1311 09-12-2012 37 19

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về định nghĩa ngân hàng thương mại (NHTM) phân loại ngân hàng thương mại các chức năng của ngân hàng thương mại các nghiệp vụ của nhtm rủi ro và các biện pháp giảm thiểu một số điểm mạnh, yếu, thách thức, cơ hội và giải pháp của ngân hàng thương mại.

  pdf 36p narrow_12 17-07-2014 5 3

 • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn. Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận...

  pdf 0p mientrung102 28-01-2013 73 28

 • Bài giảng ngân hàng thương mại

  Bài giảng về các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, gồm 4 chương, trình bày các nghiệp vụ: Nghiệp vụ huy động vốn, hoạt động tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng thương mại trên thị trường hối đoái và thị trường chứng khoán. Môn học nghiệp vụ ngân hàng giúp học viên tìm hiểu chuyên sâu các nghiệp vụ của ngân hàng: huy động vốn, dịch vụ của ngân hàng.

  pdf 116p june05 25-07-2011 2091 857

 • CHƯƠNG 5: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Ngân hàng thương mại là một trong những tổ chức tín dụng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng trung gian của các nước, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm cầu nối giữa huy động vốn và cho vay vốn trong nền kinh tế. Mục đích của chương học này nhằm giúp sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về tình hình phân bố tài sản cũng như các chức năng, nghiệp vụ cơ...

  doc 31p reihayami 04-05-2010 1095 784

 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (dưới đây gọi là "VietinBank") là ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động đa năng, đa lĩnh vực theo qui định của pháp luật. Tổ chức và hoạt động của VietinBank được thực hiện theo Điều lệ này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

  pdf 75p bichhuyen 19-06-2009 1219 385

 • Luận văn: Thực trạng chất lượng tín dụng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

  Ở Việt nam, ngân hàng thương mại được quy định rõ trong luật ngâ n hàng và các tổ chức tín dụng: “ Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay ..

  pdf 91p pepanpan 18-09-2012 162 91

 • NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại gắn liền với quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường. • Trong thời kỳ đầu, khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, các ngân hàng còn hoạt động độc lập với nhau và thực hiện các chức năng như nhau là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán trong nền kinh tế và phát hành giấy bạc ngân hàng. • Đến thế kỷ 18, hệ thống ngân...

  pdf 5p newbievnx 17-03-2011 255 91

 • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Hoạt động của ngân hàng thương mại là hoạt động có tính chất kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh tiền tệ ngân hàng nói riêng, đều đòi hỏi phải có một hệ thống tổ chức quản lý giỏi, để vừa hạn chế, ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh, vừa thu được lợi nhuận cao để không ngừng mở rộng, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, trong điều kiện thị trường...

  pdf 57p coc_xanh 18-01-2013 87 36

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa

  Luận văn thạc sỹ kinh tế: Cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa nhằm trình bày về những vấn đề lý luận cơ bản về cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước và cơ chế hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa; phân tích và đánh giá thực trạng của các NHTMNN sau cổ phần hóa về các mặt: cơ cấu tổ chức, các...

  pdf 108p fast_12 23-06-2014 26 12

 • Đề cương ôn tập Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ĐH Mở tp.HCM

  1. Khái niệm ngân hàng thương mại 2. Chức năng ngân hàng thương mại 2.1. Chức năng trung gian tín dụng 2.2. Chức năng trung gian thanh toán 2.3. Chức năng cung ứng dịch vụ ngân hàng 3. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 4. Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại 5. Hoạt động của ngân hàng thương mại

  pdf 13p sitachan 06-12-2013 50 11

 • Tiểu luận: Vấn đề tăng vốn tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Đề tài Vấn đề tăng vốn tại ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, chức năng của vốn tự có, thực trạng tăng vốn của một số ngân hàng thương mại Việt Nam, vốn điều lệ của một số ngân hàng tại, thực trạng tăng vốn của một số ngân hàng tại Việt Nam. Giái pháp và kiến nghị về việc tăng vốn của các ngân hàng thương...

  pdf 47p wave_12 08-04-2014 9 4

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân: Chương 1Tổng quan về ngân hàng và các hoạt động ngân hàng giúp bạn tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, chức năng của ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng, các loại hình ngân hàng, hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cùng tham khảo để học tốt.

  pdf 50p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 17 3

 • Tiểu luận: Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại

  Tiểu luận: Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại nhằm trình bày các nội dung chính khái niệm ngân hàng thương mại. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại và liên hệ Việt Nam. Tổ chức tài chính là tổ chức có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng hoặc các thành viên.

  pdf 50p blue_12 09-05-2014 14 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Tổng quan về ngân hàng thương mại

  Mục tiêu trình bày trong chương 4 Tổng quan về ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: định nghĩa ngân hàng thương mại, quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, bản chất của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại.

  pdf 0p thin_12 23-07-2014 77 2

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 1 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

  Chương 1: Giới thiệu hệ thống ngân hàng và tổng quan về Ngân hàng thương mại thuộc Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Hệ thống ngân hàng Việt Nam, tổng quan về Ngân hàng thương mại.

  pdf 22p sasu111 17-03-2014 11 2

 • + Xem thêm 342 Chức Năng Của Ngân Hàng Thương Mại khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản