» 

Chức Năng Của Quản Trị

 • Chức năng của quản trị

  1. Khái niệm về quản trị chất lượng 1.1 Khái niệm về chất lượng sản phẩm 1.2 Sự cần thiết của quản trị chất lượng 2. Các loại quản trị chất lượng. 2.1 Quản trị chất lượng đồng bộ TQM (Total Quality Management) - Chất lượng là số một, là hàng đầu - Định hướng không phải là người sản xuất mà là người tiêu dùng - Đảm bảo thông tin và xem thống kê là vấn đề...

  ppt 338p tab_12 26-07-2013 99 13

 • Bài giảng Quản trị học - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản trị học giới thiệu tổng quan về quản trị học, chức năng của quản trị, môi trường quản trị, yếu tố môi trường vĩ mô, yếu tố môi trường vi mô, giải pháp quản trị, quyết định quản trị, tiến trình ra quyết định, kỹ năng của nhà quản trị,... Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản trị.

  pdf 52p nluu9184 01-05-2014 35 10

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức trình bày nội dung của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng, duy trì & phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý nhóm và xử lý xung đột. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf 16p qlngoc 21-05-2014 17 3

 • Câu hỏi ôn tập môn quản trị học

  Câu 1: Quản trị là gì ? Trình bày tóm tắt các chức năng của quản trị ? Để quản trị tốt một tổ chức, nhà quản trị đòi hỏi các kĩ năng lãnh đạo gì để thành công ? *Quản trị: là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc, cùng với sự phối hợp các nỗ lực của con người tham gia vào hoạt động chung, đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài...

  doc 23p hoailinh_apolo 12-09-2010 1915 1068

 • 5 chức năng của quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

  5 chức năng của HRM trong doanh nghiệp: Main activities of HRM ORGANIZATIONAL DESIGN Human resource planning based on strategy Job analysis/work analysis Job design Information systems STAFFING Recruiting/interviewing/hiring Affirmative action/diversify Promotion/transfer/seperation Outplacement services Induction/orientation Employee selection methods PERFORMANCE MANAGEMENT AND APPRAISAL Management appraisal/management by objectives/strategy execution Productivity/enhancement...

  pdf 4p tae_in2 29-07-2010 317 78

 • Lập kế hoạch - Chức năng của quản trị

  Lập kế hoạch được hiểu là việc lựa chọn một phương án hành động tương lai cho tổ chức và cho từng bộ phận của tổ chức, là quá trình xác định các mục tiêu, và phương án tốt nhất để đạt được

  pdf 34p anhcu1003 01-01-2014 155 19

 • Bài giảng Quản trị vận hành - Trần Việt Hùng

  Bài giảng Quản trị vận hành trình bày các nội dung chính của môn học, ba chức năng cơ bản của quản trị vận hành, mô hình hóa sản xuất/dịch vụ, năng suất, cạnh tranh bằng cách sử dụng quản trị vận hành, các phương pháp sử dụng trong quản trị vận hành và một số nội dung khác.

  pdf 0p hoa_khoai91 12-06-2014 7 1

 • Giáo trình quản trị học cơ bản

  Quản trị là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường. Tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành

  doc 55p bumbumbum 09-07-2009 1543 578

 • BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC 2

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị, được rút ra từ những kiến thức trọng tâm của chương trình học, Bộ câu hỏi ôn tập môn quản trị hy vọng sẽ giúp các bạn nâng cao kĩ năng làm bài.

  doc 8p fr_ngocphu 01-09-2011 1052 449

 • Chuyên đề Quản trị học và Quản trị nguồn nhân lực

  Chuyên đề Quản trị học và Quản trị nguồn nhân lực gồm 2 chuyên đề lớn là quản trị học và quản trị nguồn nhân lực. Chuyên đề 1 bao gồm các vấn đề về quản trị học như khái niệm cơ bản, nhà quản trị, môi trường của doanh nghiệp, sự phát triển của các lý thuyết quản trị, thông tin và quyết định quản trị, các chức năng của quản trị, hoạch định, tổ chức quản trị,...

  doc 62p ductung9x 16-07-2010 487 345

 • QUẢN TRỊ NHÂN LỰC_CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Bản chất của họat động Quản trị nguồn nhân lực Bộ phân Quản trị nguồn nhân lực Các chức năng của Quản trị nguồn nhân lực Các vai trò của QTNNL Những thách thức đối với quản trị nguồn nhân lực.

  pdf 8p vinh08ac3 20-02-2011 674 207

 • Câu hỏi tự luận ôn tập môn quản trị học

  Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành quản trị có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì và nâng cao kiến thức của bản thân.

  pdf 18p tamtmt 05-10-2011 415 178

 • Tiểu luận đề tài “ Năng Lực Quản Trị”

  Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng nhưng nếu muốn thu hút được nhiều công ty lớn và nổi tiếng thì cần phải nâng cao hơn nữa năng lực quản trị doanh nghiệp. Vừa rồi Nhóm Ngân Hàng Thế Giới WB có một cuộc khảo sát và đánh giá, trong đó họ đối chiếu tình hình quản trị doanh nghiệp của ta với chuẩn mực quốc tế của Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế OECD thấy...

  doc 19p cctm030057 19-05-2010 597 168

 • Bài giảng QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Chương 6

  CHƯƠNG VI– QUẢN TRỊ TỒN KHO Hiểu các khái niệm về quản trị tồn kho. Biết các mô hình quản trị hàng tồn kho. Biết ứng dụng các mô hình quản trị tồn kho. CHƯƠNG VI– QUẢN TRỊ TỒN KHO 1. Những khái niệm về tồn kho 1.1.Chức năng của quản trị tồn kho : ? Liên kết giữa 3 giai đoạn cung ứng-sản xuất-tiêu thụ, đề phòng tăng giá hay lạm phát và được hưởng khấu trừ giá theo sản...

  pdf 48p hivu69 08-08-2011 269 147

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Phần 2

  QUẢN TRỊ TỒN KHO I. Khái niệm , chức năng , chi phí tồn kho: 1. Khái niệm : Quản trị tồn kho là quản trị quá trình bảo đảm mức tồn kho tối ưu về nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và giảm tối đa chi phí tồn kho cho DN. 2. Chức năng của quản trị tồn kho  Đáp ứng đầy đủ, chính xác các yêu cầu sản xuất về nguyên vật liệu.  Bảo...

  pdf 16p grayswan 30-06-2011 258 136

 • Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - Chương 1

  Bài giảng Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - GV Ths Đỗ Phú Trần Tình CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ HỌC PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP I. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ 1. Khái niệm - Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức...

  pdf 11p grayswan 29-06-2011 277 130

 • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

  1. Khái niệm - Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung. - Quản trị là sự tác động của các chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất

  doc 62p asweetheart90 21-06-2011 409 127

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Ngô Quý Nhâm, MBA

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Ngô Quý Nhâm, MBA nhằm giới thiệu bản chất hoạt động Quản trị nguồn nhân lực, bộ phận quản trị nguồn nhân lực, các chức năng của Quản trị nguồn nhân lực, các vai trò của QTNNL, những thách thức đối với quản trị nguồn nhân lực. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 98p conrepcon 13-04-2012 223 109

 • Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - Chương 4

  Bài giảng Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - GV Ths Đỗ Phú Trần Tình CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ CHƯƠNG 4 : HOẠCH ĐỊNH 1. Khái niệm : - Hoạch định là quá trình phác thảo đường hướng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai thông qua việc xác định mục tiêu, chiến lược và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp. - Hoạch định...

  pdf 7p grayswan 29-06-2011 163 63

 • Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - Chương 5

  Bài giảng Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực GV Ths Đỗ Phú Trần Tình CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC 1. Khái niệm, nội dung và vai trò của chức năng tổ chức a. Khái niệm: - Tổ chức là một chức năng của quản trị có liên quan đến việc thành lập các bộ phận trong tổ chức đồng thời xác lập các mối quan hệ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận đó. - Tổ...

  pdf 9p grayswan 29-06-2011 111 54

 • + Xem thêm 3918 Chức Năng Của Quản Trị khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản