Chức năng của thị trường

Xem 1-20 trên 2421 kết quả Chức năng của thị trường
 • Câu 3: khái niệm chức năng của thị trường tài chính…. a) Khái niệm: - Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định.

  doc4p peronality 01-06-2011 1319 204   Download

 • Phần 1 của bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày những nội dung khái quát về thị trường chứng khoán như: Giới thiệu về thị trường chứng khoán, phân loại chứng khoán, chức năng của thị trường chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt30p tangtuy02 11-03-2016 31 8   Download

 • Bài giảng môn Thị trường tài chính - Chương 1, 2 trình bày các nội dung sau: Cơ sở hình thành thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian.

  pdf4p nganga_04 27-09-2015 35 5   Download

 • Cấu trúc bài giảng Chức năng của thị trường tài chính. Cấu trúc của thị trường tài chính .Các công cụ của thị trường tài chính. Các định chế tài chính. Chức năng Các loại hình định chế tài chính

  pdf12p doremon_12 24-12-2013 44 4   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tiền tệ. Chương này gồm có những nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm và chức năng của thị trường tiền tệ; cấu trúc của thị trường tiền tệ; hàng hoá và nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf8p namthangtinhlang_02 08-11-2015 24 3   Download

 • Nội dung chương 1 gồm có: Khái quát về thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, chức năng của thị trường chứng khoán, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán,...Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p trentroicosao 14-03-2014 34 2   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 1 - Khái quát chung về thị trường chứng khoáng và luật chứng khoán trình bày các nội dung sau: Khái niệm thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tiền tệ, các công cụ trên thị trường vốn, các định chế trung gian trên thị trường tài chính,...

  pdf6p kyniemchieumua_09 20-12-2017 12 1   Download

 • Thị trường, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội Thất bại của thị trường Trò chơi đóng góp tình nguyện cho một hàng hóa công Trình bày của sinh viên về các vấn đề môi trường quốc tế Chất lượng môi trường Lượng bao nhiêu thực sự được sản xuất? Chức năng của thị trường Lượng bao nhiêu nên được sản xuất? Liên quan đến khái niệm về hiệu quả Hiệu quả và công...

  pdf12p emchaoanhtan 27-12-2012 91 23   Download

 • Chương 3 - Thị trường và nghiên cứu thị trường. Trong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm thị trường, chức năng của thị trường, phân loại thị trường, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p estupendo1 06-08-2016 10 2   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 Tổng quan thị trường tài chính thị trường chứng khoán do TS. Trần Thị Mộng Tuyết biên soạn với nội dung chính là: Tổng quan về thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính,...

  ppt46p dolalatien 22-11-2017 3 1   Download

 • Thị trường: • Nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi sản phẩm và dịch vụ. • Bao gồm người mua, người bán và phương tiện mua bán. VD: thị trường gạo, thị trường cafe, thị trường chứng khoán, thị trường vốn, thị trường hoa giả, v.v… (Cũng có một nghĩa hẹp khác của thị trường là một nơi nhất định nào đó, tại đó diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ, vd thị trường Hà Nội, thị trường miền Nam).

  pdf8p cometgirl2002 10-06-2011 295 115   Download

 • Thuyết trình: Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam nhằm trình bày về những vấn đề chung về thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính thực tế thị trường tài chính nền kinh tế Việt Nam.

  pdf38p big_12 06-06-2014 110 25   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p youcanletgo_05 21-01-2016 31 10   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường chứng khoán là gì, chức năng của Thị trường chứng khoán, các nguyên tắc hoạt động của Thị trường chứng khoán, các thành phần tham gia Thị trường chứng khoán.

  pdf21p kyniemchieumua_09 20-12-2017 73 1   Download

 • Người chế biến: người chế biến cũng bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có chức năng chế biến sản phẩm từ dạng thô sang sản phẩm có tính công nghiệp làm chất lượng sản phẩm tăng thêm và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Do đó phải chi phí cho chế biến làm cho giá trị sản phẩm tăng thêm

  pdf34p emilynguyen 08-07-2009 583 220   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán của ThS. Nguyễn Văn Tâm trình bày các nội dung sau: Khái quát về thị trường chứng khoán, bản chất & chức năng của thị trường chứng khoán, cơ cấu của thị trường chứng khoán, hàng hóa của thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, vai trò của TTCK trong nền kinh tế, các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

  pdf187p mymy2005dl 10-01-2013 171 69   Download

 • Nội dung chính của chương 2 giúp các bạn nắm khái niệm, đặc điểm và chức năng của thị trường tiền tệ;Cấu trúc của thị trường tiền tệ; Hàng hoá và nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ.Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính, giao dịch các loại vốn ngắn hạn.

  pdf5p backgun1 16-01-2014 154 38   Download

 • Các khái niệm và chức năng của thị trường 3 II. Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam là sự cần thiết khách quan . Thị trường hàng hóa – dịch vụ 2. Thị trường lao động 3. Thị trường vốn 4. Thị trường bất động sản 10 5. Thị trường khoa học công nghệ II.Phương hướng và giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường ở nước ta.

  pdf22p sunderland24 11-06-2011 70 26   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính Chương 1: Hệ thống tài chính nhằm trình bày về khái niệm - bản chất - chức năng của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian, quan hệ nhân quả giữa đầu tư và tiết kiệm.

  pdf25p expensive_12 07-07-2014 101 23   Download

 • Nội dung chương 3 Tổng quan về thị trường chứng khoán thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về khái niệm về thị trường chứng khoán, định nghĩa về chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán, chức năng của thị trường chứng khoán, các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

  pdf25p expensive_12 07-07-2014 86 22   Download

Đồng bộ tài khoản