Chức năng nguồn vốn

Xem 1-20 trên 301 kết quả Chức năng nguồn vốn
 • Các ngân hàng hiện nay đang trong một cuộc chạy đua khốc liệt- cạnh tranh về vốn, nguồn nhân lực, chất lƣợng dịch vụ và công nghệ, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, gia tăng thị phần, tối đa hóa lợi nhuận. Để duy trì hoạt động và phục vụ cho mục đích kinh doanh, ngân hàng cần một lƣợng vốn rất lớn. Nguồn vốn các ngân hàng huy động đƣợc xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, nhƣng nguồn vốn chủ yếu vẫn là nguồn tiền gửi của tổ chức và dân cƣ...

  pdf108p matbuon_266 20-07-2012 276 142   Download

 • Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực kinh tế tạo ra kết cấu hạ tầng có tác động mạnh mẽ tới sản xuất và đời sống xã hội. Chính vì thế, ngay từ khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm ưu tiên về vốn, nhân lực cho đầu tư xây dựng cơ bản. Từ khi đổi mới đến nay, do tác động của chính sách kinh tế nhiều thành phần, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng lên rất nhanh. Chẳng hạn, năm 1995 tổng...

  pdf107p intel1212 04-12-2012 43 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf127p buiduong_1 11-12-2012 53 16   Download

 • Một khi các cơ quan giám sát phê duyệt sử dụng của một ngân hàng của phương pháp tiếp cận IRB nền tảng, là câu hỏi của các trọng số rủi ro sẽ được áp dụng. Basel giao hai trọng lượng nguy cơ. Trọng lượng nguy cơ đầu tiên là một chức năng của PD, được cung cấp bởi ngân hàng; thứ hai

  pdf73p banhbeo4 08-11-2011 27 7   Download

 • Sản phẩm B cũng có thể là một con bò sữa, kể từ khi doanh số bán hàng của các tài khoản mục cho hơn 70% của tổng số kinh doanh của mình và 67% của tổng lợi nhuận của nó. Đây là những mặt hàng kinh doanh là hướng và chức năng bán hàng có thể dễ dàng có được các cam kết của khách hàng.

  pdf37p banhbeo4 08-11-2011 26 4   Download

 • Nền kinh tế nước ta đã và đang bước vào giai đoạn hội nhập với nền kinh tế quốc tế, sự chuyển biến về kinh tế-xã hội đang phát huy và có nhiều thành tựu to lớn, đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

  doc73p muonlacothe_xt 12-01-2011 461 204   Download

 • Từ tổ chức kinh tế. Từ dân cư. Huy động khác. (Nguồn: Phòng nguồn vốn kinh doanh – SGD I NHĐT&PTVN) Từ bảng số liệu ta thấy: Năm 1999, sau một thời gian ngắn kể từ ngày thành lập, Sở Giao Dịch đã huy động được 3.1930 tỉ VND. Đây là một kết quả đáng khích lệ, chứng tỏ tiềm năng huy động vốn của sở là rất lớn.

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 153 73   Download

 • Sau khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2000, khu vực kinh tế tư nhân nói chung và DNNV nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể cả về số lượng và quy mô tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của khu vực kinh tế này trong cơ cấu nền kinh tế nước ta; góp phần tích cực vào quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian qua.1 Hơn nữa, trước tiến trình Việt Nam tham gia vào các tổ chức như: AFTA (ASEAN), APEC và sắp tới là...

  pdf107p nhanma1311 08-12-2012 90 39   Download

 • N ăm đầu thành lập, Ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất, nguồn vốn kinh doanh nhỏ bé, khách hàng chính là các Doanh nghiệp Nhà nước và các HTX bị giải thể hoặc thu hẹp quan hệ với Ngân hàng do việc tổ chức..

  pdf87p kmkmkmkmkm 11-09-2012 95 31   Download

 • Bài giảng Chương 3: Vốn lưu động của doanh nghiệp sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về nội dung, phân loại và kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp; xác định nhu cầu vốn lưu động; tổ chức nguồn vốn lưu động đảm bảo cho sản xuất kinh doanh; quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt115p cocacola_07 09-11-2015 139 35   Download

 • ¼ của ngân hàng bên trong xếp hạng và VAR phải là một phần của một hệ thống quản lý tổng hợp rủi ro. Ví dụ, trong khi VAR được sử dụng để đánh giá rủi ro thị trường và vốn quy định được thiết lập sang một bên, hệ thống quản lý rủi ro phải xác định vốn kinh tế (được sử dụng để thiết lập giới hạn),

  pdf73p banhbeo4 08-11-2011 44 7   Download

 • Xem xét hiệu suất thông qua một trở lại nguy cơ điều chỉnh vốn (RAROC), ... § Đáp ứng các tiêu chuẩn công bố quy định dưới cột 3.Trọng lượng dưới nguy cơ nền tảng IRB Bảng 4.3 được áp dụng cho tất cả các tiếp xúc doanh nghiệp, chủ quyền và liên ngân hàng.

  pdf73p banhbeo4 08-11-2011 40 7   Download

 • Và trong khi các thông tin cụ thể không được bao gồm trong cuộc triển lãm, nó có khả năng là bất kỳ thế hệ dòng tiền nhỏ. Sản phẩm B là bánh mì và bơ của công ty bán các mặt hàng này lập đi lập lại với một xác suất cao hơn mức lợi nhuận có thể chấp nhận được (37,5%) là dòng chảy tiền mặt là thuận lợi.

  pdf37p banhbeo4 08-11-2011 21 7   Download

 • Nhưng có thể là nguồn trước đó đến không chắc chắn về nhà để sinh sống, bao gồm cả các cơ hội mà cần phải có được phát hiện trước đó để tận dụng lợi thế của họ. Điều chỉnh hậu quả kế hoạch sản xuất, chi phí và các khoản thanh toán cho nhà thầu bị ảnh hưởng phải được dựa trên một đánh giá như thế nào dự án

  pdf41p banhbeo4 08-11-2011 29 6   Download

 • B có xu hướng chi phí rất nhiều so với dự kiến​​, bởi vì sự cần thiết để giữ cho các dự án mục tiêu, hoàn toàn ngoài từ các nguồn khác theo định hướng thị trường phụ thuộc. Đặt một mô hình cách khác, chi phí và thời gian của sự không chắc chắn điều đó không rõ ràng xem xét

  pdf41p banhbeo4 08-11-2011 24 6   Download

 • Sự đánh giá cao (tăng cường tương đối so với đồng tiền khác) của một đồng tiền. Giảm phát có thể xảy ra khi có một tiến bộ công nghệ với một hoặc dịch vụ được tạo ra hoặc được cung cấp, hoặc khi có một sự đột biến về năng suất (một biện pháp hiệu quả)

  pdf32p banhbeo4 08-11-2011 29 5   Download

 • Theo đó, nếu một số chủ nhà xảy ra mặc định trên các khoản thế chấp của họ, nguồn cung cấp dư thừa của thế chấp trong gói sẽ giúp để trả cho sự kiện. Một cách khác mà MBS sản phẩm có thể đảm bảo một ba-A Đánh giá nhờ được hỗ trợ bởi các cơ quan liên bang.

  pdf32p banhbeo4 08-11-2011 24 5   Download

 • Ba cơ quan chính của Hoa Kỳ tham gia với hỗ trợ thế chấp bao gồm Ginnie Mae, Fannie Mae và Freddie Mac.6 Mục đích chính của các tổ chức chính phủ để cung cấp sự đảm bảo và tin tưởng vào thị trường cho MBSs và các sản phẩm thế chấp khác. Bảng 4.3 tóm tắt sự khác biệt chính giữa một MBS và trái phiếu có thể được gọi.

  pdf32p banhbeo4 08-11-2011 23 5   Download

 • Khi bạn đang so sánh, thành phố trực thuộc Trung ương với Bộ Tài chính Mỹ thay thế, bạn cần phải tính toán TEY cho Kho bạc cũng, kể từ khi Kho bạc được miễn thuế nhà nước. Để làm như vậy, trừ đi tỷ lệ thuế tiểu bang của quý vị từ số 1. Sau đó phân chia này vào Kho bạc năng suất-đến ngày đáo hạn (YTM).

  pdf31p banhbeo4 08-11-2011 28 5   Download

 • Chương này bắt đầu bằng việc thảo luận một số vấn đề liên quan đến quyết định tài sản vốn, chẳng hạn như cuộc sống lâu dài của tài sản, chi phí ban đầu cao, và các chi phí và lợi ích trong tương lai không rõ.

  pdf63p banhbeo4 08-11-2011 25 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản