» 

Chức Năng Nhà Quản Trị

 • Bài giảng Chương 2: Nhà quản trị - TS. Hồ Cao Việt

  Bài giảng Chương 2: Nhà quản trị nhằm giúp người học hiểu thế nào là nhà quản trị, các cấp quản trị và chức năng, hiểu rõ những vai trò và kỹ năng cần thiết của nhà quản trị. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf 0p hoa_lan91 17-06-2014 10 1

 • Bài giảng Quản trị học - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản trị học giới thiệu tổng quan về quản trị học, chức năng của quản trị, môi trường quản trị, yếu tố môi trường vĩ mô, yếu tố môi trường vi mô, giải pháp quản trị, quyết định quản trị, tiến trình ra quyết định, kỹ năng của nhà quản trị,... Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản trị.

  pdf 52p nluu9184 01-05-2014 35 10

 • Câu hỏi ôn tập môn quản trị học

  Câu 1: Quản trị là gì ? Trình bày tóm tắt các chức năng của quản trị ? Để quản trị tốt một tổ chức, nhà quản trị đòi hỏi các kĩ năng lãnh đạo gì để thành công ? *Quản trị: là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc, cùng với sự phối hợp các nỗ lực của con người tham gia vào hoạt động chung, đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài...

  doc 23p hoailinh_apolo 12-09-2010 1916 1069

 • Lý thuyết quản trị_ Chương 2

  Tài liệu tham khảo môn quản trị học, giáo trình lý thuyết quản trị Chương " Vai trò và chức năng của nhà quản trị" dành cho sinh viên chuyên ngành quản trị: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh,...

  pdf 28p truongan 11-11-2009 1250 369

 • Chuyên đề Quản trị học và Quản trị nguồn nhân lực

  Chuyên đề Quản trị học và Quản trị nguồn nhân lực gồm 2 chuyên đề lớn là quản trị học và quản trị nguồn nhân lực. Chuyên đề 1 bao gồm các vấn đề về quản trị học như khái niệm cơ bản, nhà quản trị, môi trường của doanh nghiệp, sự phát triển của các lý thuyết quản trị, thông tin và quyết định quản trị, các chức năng của quản trị, hoạch định, tổ chức quản trị,...

  doc 62p ductung9x 16-07-2010 487 345

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC_CHƯƠNG I : QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

  Sau khi nghiên cứu chương này, người đọc có thể: - Nhận thức rõ khái niệm quản trị và nhà quản trị. - Giải thích công việc của nhà quản trị trong các tổ chức. - Nắm vững kiến thức về năng lực được sử dụng trong công việc của nhà quản trị qua việc nghiên cứu và thực hành chúng. - Mô tả những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng động.

  pdf 14p tranthikimuyen3 30-06-2011 236 88

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị và nhà quản trị

  Nội dung của Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị và nhà quản trị trình bày về quản trị và nhà quản trị Công việc của nhà quản trị trong tổ chức. Các năng lực nhà quản trị, những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng động.

  pdf 26p blue_12 09-05-2014 132 17

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Phan Thị Minh Châu

  Trong chương 1 Những vấn đề chung về quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm quản trị, đối tượng của quản trị, các chức năng cuả quản trị, nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị, khoa học và nghệ thuật quản trị và các thách thức của quản trị.

  ppt 34p yellow_12 29-05-2014 26 6

 • CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

  Khái niệm : Quản trị là một phương thức, cách thức làm cho những họat động của một tổ chức tiến tới mục tiêu chung với hiệu quả cao nhất, bằng và thông qua những người khác. * Phương thức quản trị: - Các hoạt động cơ bản hay là những chức năng quản trị mà nhà quản trị sử dụng - Nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức, - Nó bao gồm các chức năng như...

  ppt 23p home_12 12-08-2013 26 4

 • Bài giảng môn Quản trị học: Chương 1 - Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng môn Quản trị học: Chương 1 trình bày các kiến thức tổng quan về quản trị học như khái niệm, sự cần thiết phải quản trị, chức năng của quản trị, nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, kỹ năng của nhà quản trị, năng lực của nhà quản trị, quản trị là khoa học, quản trị là nghệ thuật.

  ppt 30p hoa_lan91 17-06-2014 31 4

 • Bải giảng Quản trị học - Chương 1: Công việc quản trị và nhà quản trị

  Bải giảng Quản trị học Chương 1: Công việc quản trị và nhà quản trị nhằm trình bày về khái niệm về quản trị, các chức năng quản trị, tính phổ biến của quản trị, các khái niệm, cấp bậc quản trị trong một tổ chức, kỹ năng của nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị.

  pdf 23p slow_12 27-06-2014 17 2

 • Bài giảng Quản trị học (Ths.Bùi Thị Quỳnh Ngọc) - Chương 3: Nhà quản trị

  Mục tiêu của nhà quản trị là phân biệt cấp bậc của nhà quản trị, mô tả năng lực cần thiết của nhà quản trị, xác định được vai trò của nhà quản trị, hiểu được mối quan hệ giữa cấp bậc quản trị, chức năng quản trị và năng lực quản trị.

  pdf 0p trentroicosao 10-03-2014 22 1

 • Bài giảng Quản trị vận hành (TS. Đinh Bá Hùng Anh) - Chương 1: Giới thiệu

  Nội dung chương 1 là: Quản trị vận hành là gì? Vì sao phải quản trị vận hành? Công việc của nhà quản trị vận hành? Quản trị dịch vụ, xu hướng mới trong quản trị vận hành, thách thức năng suất. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 30p depthat 13-03-2014 4 1

 • Đại cương về quản trị nhân sự

  • Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể) • Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự • Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự • Thành quả chưa đánh giá khách quan Bốn bật quản trị nhân sự 1#. Giới hạng trong điều hành...

  doc 41p ohmygod58132006 15-01-2010 2204 1463

 • Bài giảng Quản trị học (45 tiết)

  Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ : Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả.

  doc 90p thuyhuong282 06-07-2010 926 633

 • Bài giảng tham khảo kế toán quản trị

  Tổ chức là một nhóm người cùng liên kết với nhau để thực hiện một số mục tiêu nhất định. Tổ chức thường tồn tại dưới những hình thức: - Tổ chức với mục tiêu lợi nhuận - Tổ chức với mục tiêu phục vụ do tư nhân kiểm soát - Tổ chức với mục tiêu phục vụ do Nhà nước kiểm soát Dù dưới hình thức nào, tổ chức cũng cần các thông tin kế toán để tồn tại và phát triển....

  doc 181p ngohungpro 17-09-2010 534 322

 • Quản trị học - tổ chức

  Phần này sẽ đề cập đến cơ cấu tổ chức hoặc một hệ thống chính thức cho phép các nhà quản trị phân chia công việc, liên kết các nhiệm vụ và phân chia quyền hành và trách nhiệm để đạt được các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả. Khởi đầu của việc nghiên cứu tổ chức là xem xét các nhân tố của cơ cấu tổ chức và nhóm gộp các bộ phận chuyên môn hoá, tiếp theo...

  doc 30p thieuhungyd 09-07-2010 366 208

 • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

  1. Khái niệm - Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung. - Quản trị là sự tác động của các chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất

  doc 62p asweetheart90 21-06-2011 409 127

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC_CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

  Hoạch định là một tronh những chức năng quản trị và là nền tảng củ hoạt động quản trị. Tất cả các nhà quản trị trong mọi cấp bậc của tổ chức điều phải thực hiện công tác hoạch định. Thông qua hoạch định nhà quản trị chuẩn bị cho tổ chức của mình nhũng hoạt động cần thiết nhằm đạt được thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn.

  pdf 14p tranthikimuyen3 30-06-2011 190 99

 • VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

  Thế nào là một tổ chức? Lý thuyết quản trị là gì?, tại sao phải học QT? Hiểu được quản trị là gì? Giải thích được nhà quản trị có thể làm gì? Tầm quan trọng của nhà quản trị là gì? Nhà quản trị có những chức năng gì? Ứng dụng lý thuyết quản trị để giải quyết bài tập tình huống.

  pdf 28p 2namsau 31-05-2012 581 91

 • + Xem thêm 1155 Chức Năng Nhà Quản Trị khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản