» 

Chức Năng Nhà Quản Trị

 • Quản trị học

  Mục đích Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ : Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả.

  pdf 84p phongdat_91 19-10-2011 143 79

 • Bài giảng môn quản trị học

  Quản trị là một danh từ khó định nghĩa. Hầu như mỗi người khi nói về quản trị đều có một định nghĩa của riêng mình. Ngay đến các nhà thực hành quản trị mặc dù đã có những kinh nghiệm giống nhau về nội dung quản trị khi được yêu cầu định nghĩa quản trị thì cũng phát biểu rất khác nhau. Nhiều nhà quản trị người Pháp thích nói: “Quản trị là tiên liệu”. Các nhà quản trị...

  doc 0p terynguyen 28-03-2012 196 61

 • QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

  QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ Sau khi nghiên cứu chương này, người đọc có thể: - Nhận thức rõ khái niệm quản trị và nhà quản trị. - Giải thích công việc của nhà quản trị trong các tổ chức. - Nắm vững kiến thức về năng lực được sử dụng trong công việc của nhà quản trị qua việc nghiên cứu và thực hành chúng. - Mô tả những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng...

  pdf 14p muaythai5 24-08-2011 47 19

 • Bài giảng quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

  Lý thuyết quản trị khoa học : hai nguyên nhân chính làm cho năng xuất lao động của công nhân thấp và công việc quản trị kém hiệu quả,nhà quản trị nên dành thời gian và công sức để làm kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt động của công nhân thay vì mình cũng làm việc như họ.

  pdf 17p vitconmengu 16-08-2011 62 17

 • Quản trị học

  Thuật ngữ Quản trị được định nghĩa là quá trình điều phối các công việc để chúng có thể được hoàn thành với hiệu suất và hiệu quả cao nhất, bằng và thông qua những người khác Quá trình là từ diễn tả những chức năng đang được thực hiện và các công việc ưu tiên cần các nhà quản trị giải quyết, các chức năng này cụ thể là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm...

  pdf 0p can_loc 27-07-2012 57 13

 • Giáo trình Quản trị học - ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị học trình bày các nội dung: Khái luận về quản trị, nhà quản trị, thông tin và ra quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị học.

  doc 72p namjojohn 22-04-2014 18 10

 • Giáo trình: Quản trị học - Chương 1

  Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker Follett cho rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”.

  doc 194p duongxuan92 26-11-2013 11 5

 • Bài giảng Quản trị học - GV. Bùi Thanh Khoa

  Bài giảng Quản trị học nhằm trình bày những vấn đề chung trong quản trị học, nhà quản trị và công việc, sự tiến triển của tư tưởng quản trị. Môi trường và văn hóa tổ chức, quyết định quản trị, các chức năng quản trị.

  pdf 23p red_12 15-05-2014 7 2

 • Tiểu luận: Vì sao quản trị cần thiết trong mọi tổ chức?

  Đề tài Vì sao quản trị cần thiết trong mọi tổ chức? nêu quản trị và Tổ chức Quản trị là tiến trình làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng hiệu quả nguồn lực có giới hạn.

  pdf 48p idol_12 06-05-2014 3 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS. Phạm Phi Yên

  Môn học Quản trị nguồn nhân lực nhằm trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung quản trị nguồn nhân lực, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một tổ chức, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức.

  pdf 145p narrow_12 17-07-2014 4 2

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - TS. Vũ Trọng Nghĩa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 Nhà quản trị, bài giảng gồm các nội dung nghiên cứu về nhà quản trị trong kinh doanh, giúp phân biệt giữa lãnh đạo và quản trị...để bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về các hoạt động trong quản trị kinh doanh.

  pdf 98p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 10 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Tổng quan về Quản trị học giới thiệu đến người học những kiến thức cơ bản như: quản trị học là gì, tại sao phải học quản trị học; tổ chức là gì, các nguyên tắc tổ chức; nhà quản trị là ai, cấp quản trị trong doanh nghiệp; vai trò và các kỹ năng của nhà quản trị; cơ hội và thách thức đối với quản trị hiện nay.

  pdf 11p lg123456 11-04-2014 12 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương Mai

  Nội dung chính của chương 6 Lãnh đạo nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về lãnh đạo, lý thuyết động cơ và cách tiếp cận đối với phong cách lãnh đạo, các kỹ năng có trong nhà quản trị. Cùng tìm hiểu về bài giảng để hiểu hơn sâu hơn về lãnh đạo trong quản trị.

  pdf 42p yellow_12 30-05-2014 4 2

 • Bài giảng Làm thế nào để trở thành nhà quản trị

  Làm thế nào để trở thành nhà quản trị trình bày công thức chung của quan điểm phương Đông, phương Tây và hiện đại của quản trị. Để trở thành nhà quản trị cần những kỹ năng cần thiết.

  pdf 47p six_12 13-03-2014 10 1

 • Bài giảng Điểm khác biệt trong việc quản trị trong điều kiện môi trường năng động phức tạp, ổn định đơn giản

  Bài giảng Điểm khác biệt trong việc quản trị trong điều kiện môi trường năng động phức tạp, ổn định đơn giản nêu khái niệm môi trường. Môi trường được hiểu là các yếu tố lực lượng, các thể chế tồn tại bên ngoài của tổ chức mà nhà quản trị khó hoặc không kiểm soát được nhưng chúng lại ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức.

  pdf 7p sms_12 08-05-2014 12 1

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Nội dung chương 1 Tổng quan về hành vi tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức, các chức năng của hành vi tổ chức, quan hệ giữa hành vi tổ chức với các môn học khoa học khác.

  pdf 45p expensive_12 07-07-2014 6 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Hoàng Anh Duy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 Tổng quan về tổ chức và quản trị tổ chức nhằm khái quát về tổ chức, khái niệm quản trị, kỹ năng cần có nhà quản trị, phân biệt nhà quản trị và nhà lãnh đạo, các loại hình tổ chức như tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và tổ chức hành chính.

  pdf 40p narrow_12 16-07-2014 22 0

 • Tài liệu học tập môn Quản trị học

  Mục đích Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị.

  pdf 84p tinhphuong60 12-07-2010 1893 1595

 • Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị

  Kế toán quản trị liên quan đến cách thức nhà quản trị sử dụng thông tin kế toán ra sao trong tổ chức của họ. Các nhà quản trị cần thông tin để thực hiện ba chức năng chủ yếu trong một tổ chức: hoạch định, kiểm soát, và ra quyết định. Mục địch của kế toán quản trị là chỉ ra loại thông tin nào nhà quản trị cần.

  pdf 228p newbievnx 16-03-2011 2374 1429

 • Giáo trình quản trị học đại cương part 1

  Chương 1: Tổng quan về quản trị CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC Hoàn thành chương này người học có thể: 1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. 2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị. 3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị. 4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp...

  pdf 19p iiduongii6 18-04-2011 4481 1414

 • + Xem thêm 1139 Chức Năng Nhà Quản Trị khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản