Chức năng tài chính

Xem 1-20 trên 4634 kết quả Chức năng tài chính
 • Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 1 Lý luận cơ bản về thị trường tài chính nhằm trình bày về khái quát sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính, bản chất tài chính, chức năng tài chính, hệ thống tài chính.

  ppt28p idol_12 05-05-2014 40 11   Download

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp giúp người học nắm được khái niệm, chức năng tài chính doanh nghiệp, các loại vốn và các cách huy động vốn, chi phí trong doanh nghiệp, hạch toán giá thành sản phẩm, điều hòa vốn và cách tính lợi nhuận.

  pdf70p tuoihaimuoi32 13-06-2014 51 9   Download

 • Chương 1 Tổng quan tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức sau: Khái niệm và đặc điểm, chức năng tài chính công, các nguyên tắc tài chính công, vai trò của tài chính công.

  pdf10p tienthanhcong7892 27-05-2014 74 13   Download

 • Mục tiêu chính của chương 1 Đại cương về tài chính - tiền tệ thuộc bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về các nội dung khái niệm vê tiền tệ, các hình thái phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền, đo lường tiền tệ, khái niệm về tài chính, chức năng tài chính, hệ thống tài chính.

  pdf26p narrow_12 21-07-2014 64 6   Download

 • Chương 1 Lý luận về tài chính thuộc bài giảng tài chính tiền tệ, trong chương này trình bày kiến thức về: Tiền đề hình thành quan hệ tài chính, bản chất và nội dung của tài chính, chức năng tài chính, hệ thống tài chính.

  pdf15p tienthanhcong7892 28-05-2014 28 4   Download

 • Ebook Bài giảng Tài chính doanh nghiệp do Thiều Thị Tâm biên soạn có kết cấu nội dung gồm 5 chương, trong đó chương 1 giới thiệu về bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp, chương 2 trình bày về tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp, chương 3 cung cấp kiến thức về tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp,... Và một số nội dung chương khác, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf109p 986753421 25-05-2012 787 400   Download

 • Khái niệm tài chính Theo nghĩa hẹp, tài chính được hiểu như là: thu - chi tiền tệ của chính phủ. Hoạt động tín dụng, làm ảnh hưởng cung tiền. Theo quan điểm hiện đại, tài chính phản ánh hoạt động chuyển giao tiền tệ để thỏa mãn các nhu cầu của các chủ thể kinh tế. Sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và nền kinh tế hàng hóa.

  ppt28p baby_thuy15 20-12-2009 510 200   Download

 • “Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ, diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội”.

  ppt22p letrunghieutvu 31-03-2011 311 116   Download

 • Tại sao nghiên cứu tài chính Tài liệu tham khảo Kết cấu chương •Khái niệm tài chính •Chức năng và vai trò của tài chính •Phân

  ppt14p ngovanquang12c3 18-12-2010 313 81   Download

 • Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Chương 2: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 3: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM Chương 4: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  ppt60p tranvuhoa 27-03-2013 140 62   Download

 • Nội dung Bài giảng Tổng quan về Tài chính công nhằm trình bày các nội dung chính: chính phủ trong nền kinh tế, khái niệm và chức năng của tài chính công, công cụ của kinh tế học phúc lợi, lược sử quan điểm về tài chính công. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf70p acc_12 01-04-2014 109 38   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp do TS. Lê Thị Lanh trình bày nội dung về bản chất quản trị tài chính doanh nghiệp, vai trò của nhà quản trị tài chính, giám đốc tài chính, sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý – lý thuyết đại diện, thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf171p lehanhtuyet 18-07-2014 144 69   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng các hoạt động chức năng tại công ty tnhh linh huy hoàng', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc77p nobitaluoibieng 19-05-2013 55 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản chất và chức năng của tài chính trong doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p thuonghuong0909 06-04-2013 117 22   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 11 Lập kế hoạch tài chính nhằm trình bày về nguyên tắc lập kế hoạch tài chính, dự báo doanh thu, lập kế hoạch tài chính theo tỷ lệ doanh thu.

  pdf9p green_12 13-05-2014 85 31   Download

 • Trong chương 5 Chi phí vốn nằm trong bài giảng Tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm về chi phí vốn, chi phí vốn vay, chi phí vốn cổ phần ưu đãi, chi phí lợi nhuận giữ lại. Chi phí vốn cổ phần thường mới phát hành, chi phí vốn bình quân trọng số (WACC).

  pdf10p green_12 13-05-2014 61 20   Download

 • Nội dung trình bày của chương 7 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư thuộc bài giảng Tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư, ước lượng dòng tiền, các chỉ tiêu đánh giá dự án. Hiện giá thuần – NPV Tỷ suất lợi nhuận nội bộ - IRR. Thời gian hoàn vốn – PP. Chỉ số lợi nhuận – PI.

  pdf20p green_12 13-05-2014 73 21   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 Lợi nhuận và rủi ro nhằm trình bày về lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu, hiệp phương sai và tương quan, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư hiệu quả và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình 3 nhân tố, mô hình APT.

  pdf38p green_12 13-05-2014 80 20   Download

 • Trong chương 8 Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính thuộc bài giảng Tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về đòn bẩy là gì (Leverage)?, đòn bẩy hoạt động (operating leverage) , đòn bẩy tài chính (Financial leverage), đòn bẩy tổng hợp (Total/combined leverage).

  pdf26p green_12 13-05-2014 63 19   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 Giá trị thời gian của tiền tệ nhằm trình bày về lãi đơn, lãi kép. Giá trị tương lai của một khoản tiền ở hiện tại, giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai. Giá trị tương lai của một dòng tiền. Giá trị hiện tại của một dòng tiền.

  pdf18p green_12 13-05-2014 68 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản