Chứng quyền

Xem 1-20 trên 8424 kết quả Chứng quyền
 • Tham khảo tài liệu 'phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p meoconbunngu 27-01-2011 143 21   Download

 • Thuyết trình Thị trường tài chính: Quyền mua cổ phần và chứng quyền - Rights warrants nhằm trình bày về mục đích quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định.

  ppt71p green_12 14-05-2014 205 36   Download

 • Bài giảng Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng trình bày về hình thức tổ chức hành nghề công chứng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và một số ngành có liên quan.

  pdf44p cocacola_05 02-11-2015 31 8   Download

 • Sau đây là bài giảng Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu công chứng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung về quy định chung về người yêu cầu công chứng; quyền của người yêu cầu công chứng; nghĩa vụ của người yêu cầu công chứng; xử lý hành vi vi phạm của người yêu cầu công chứng.

  ppt32p cocacola_06 03-11-2015 42 6   Download

 • Chứng khoán là chứng chỉ thể hiện quyền của chủ sở hữu chứng khoán đối với người phát hành. Chứng khoán bao gồm : chứng khoán nợ (trái phiếu), chứng khoán vốn (cổ phiếu) và các chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán (chứng quyền, chứng khế, chứng chỉ thụ hưởng ...). Các chứng khoán do chính phủ, chính quyền địa phương và các công ty phát hành với mức giá nhất định. Để tìm hiểu kỹ mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf35p blue_dreams567 08-07-2009 4282 2156   Download

 • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ. - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán....

  doc16p maytroiphieudu 16-12-2009 2869 362   Download

 • 1. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho đầu tư phát triển. 2. Nhà nước có chính sách quản lý, giám sát bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả. 3.

  pdf70p lananh 07-07-2009 351 179   Download

 • Chứng quyền là 1 loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được phép mua một số lượng cổ phiếu nhất định theo một mức giá nhất định trong một thời gian nhất định.

  ppt0p hungdaigia91 11-11-2011 234 99   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có...

  doc18p minhthanh 17-08-2009 381 91   Download

 • Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận, từ đó phân tích thực trạng vai trò của các phương tiện TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em.

  pdf228p nguyenthiminh32 12-07-2014 160 59   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Chứng khoán Chứng khoán phái sinh trình bày về khái niệm, thị trường, hợp đồng kỳ hạn. Hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn. Chứng quyền & quyền mua cổ phần và chủ thể tham gia.

  pdf35p red_12 19-05-2014 84 36   Download

 • Đề tài Quy định pháp luật về công ty đại chúng nhằm trình bày các nội dung chính: quy định chung về công ty đại chúng, quyền và nghĩa vụ công ty đại chúng, quy định về quản trị công ty đại chúng.

  pdf34p canon_12 31-03-2014 79 27   Download

 • Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận, từ đó phân tích thực trạng vai trò của các phương tiện TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 78 18   Download

 • 1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán. 2.

  pdf6p bibocumi12 02-11-2012 54 14   Download

 • Tài liệu Toán tài chính được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt những kiến thức về quyền mua cổ phần và chứng quyền mua cổ phần. Với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là một tài liệu hữu ích trong việc bổ sung thêm kiến thức về tài chính nói chung và việc mua bán cổ phần nói riêng.

  doc28p vomanh12345 10-01-2015 36 13   Download

 • Luận án trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về nhà nước đối với việc bảo đảm quyền con người và thực tiễn bảo đảm QCN của Nhà nước Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính hiệu quả của Nhà nước Việt Nam đối với việc bảo đảm QCN trong điều kiện HNQT hiện nay.

  pdf199p change04 08-06-2016 19 13   Download

 •  Bài giảng "Đầu tư chứng khoán - Chương 6: Chứng khoán phái sinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyền mua và chứng quyền, hợp đồng kỳ hạn (Forward), hợp đồng tương lai (Futures), hợp đồng quyền chọn (Options). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 

  ppt48p doinhugiobay_06 14-12-2015 31 8   Download

 • Phần 6 trình bày về chứng khoán phái sinh. Các nội dung chính của bài giảng gồm có: Tổng quan về chứng khoán phái sinh, hệ thống giao dịch, chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, quyền ưu tiên mua cổ phần, chứng quyền,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p tangtuy02 11-03-2016 47 8   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - Chứng khoán phái sinh có nội dung trình bày về quyền mua trước, chứng quyền, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền lựa chọn, hợp đồng hoán đổi SWAP.

  ppt33p mynhanvole91 03-07-2014 27 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4 trình bày về thị trường công cụ phái sinh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, các hợp đồng quyền lựa chọn hay các quyền chọn (Options), các hợp đồng tương lai (Future contracts), hợp đồng kỳ hạn (Forward), nghiệp vụ hoán đổi (Swaps), chứng quyền (Warrants),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p nomoney10 05-04-2017 210 3   Download

Đồng bộ tài khoản