Chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm

Xem 1-7 trên 7 kết quả Chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm
 • Công văn 2845/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm

  pdf2p quangminh 14-08-2009 165 27   Download

 • Công văn 575/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm

  pdf2p thachthao 14-08-2009 80 6   Download

 • Một bộ hồ sơ khiếu nại bảo hiểm thường gồm: - Hợp đồng hay giấy chứng nhận bảo hiểm gốc - Vận đơn gốc - Bản sao hoá đơn gốc hoặc các hoá đơn chi phí - Chứng từ xác nhận số lượng, trọng lượng hàng - Thư kèm tính toán số tiền khiếu nại - Giấy yêu cầu bồi thường hàng hoá tổn thất (theo mẫu ) Tuỳ từng trường hợp khiếu nại cụ thể, cần kèm thêm các chứng từ sau : 1. Ðối với hàng hoá hư hỏng hay mất mát: - Biên bản giám định...

  pdf5p tro1choi2 22-12-2010 270 61   Download

 • Mẫu số 2 - TBH (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO BỒI THƯỜNG/TRẢ TIỀN TÁI BẢO HIỂM - Tên doanh nghiệp tái bảo hiểm: ................................................................................ - Báo cáo quý (năm):......................... từ .................... đến .................................

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 26 2   Download

 • Ngoài phương thức L/C và nhờ thu ,còn có một phương thức khác cũng được thực hiện trong thanh toán quốc tế . Đó là phương thức chuyển tiền. Phương thức chuyển tiền ít được sử dụng trong thanh toán thương mại quốc tế. Nó được sử dụng chủ yếu trong thanh toán phi mậu dịch, cũng như các dịch vụ có liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá như cước vận tải, bảo hiểm, bồi thường... Đây là phương thức đơn giản về thủ tục và thanh toán nhanh.

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 1457 373   Download

 • Mặt khác phải đề ra những cơ chế quản lý phù hợp: phí bảo hiểm thu được trong ngày, cuối ngày phải nộp; giấy chứng nhận bảo hiểm cấp trong ngày phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm vào cuối ngày; khi khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền lớn là bao nhiêu thì phải báo cáo về doanh nghiệp bảo hiểm kiểm tra theo dõi … - Quá trình giám định và bồi thường, chi trả bảo hiểm phải thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự mỗi khâu: nếu thấy nghi ngờ một lo...

  pdf15p ttcao4 20-08-2011 27 3   Download

 • Trong sự phát triển chung của toàn nền kinh tế, lĩnh vực tài chính-ngân hàng-bảo hiểm nói chung và ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nói riêng để có những đóng góp đáng kể. Nếu lấy mốc năm 1996, khi thành lập Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, toàn ngành BHNT để huy động được và đầu tư trở lại nền kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng.

  pdf27p hivu69 14-06-2011 211 102   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản