Chứng từ mua hàng nông lâm thuỷ sản

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chứng từ mua hàng nông lâm thuỷ sản
  • Công văn 1023/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Chứng từ mua hàng nông lâm thuỷ sản

    pdf2p myngoc 13-08-2009 69 9   Download

  • Hoạt động thương mại dịch vụ là hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa trong nước và quốc tế. Hoạt động dịch vụ là ngành kinh doanh các sản phẩm không có hình thái vật chất cụ thể, sản xuất và tiêu thụ ngay. thương mại: tất cả các sản phẩm thuộc mọi ngành nghề doanh nghiệp mua về với mục đích là để bán, nông lâm, thủy sản, vật tư thiết bị..

    pdf81p lqvang02 02-02-2013 30 7   Download

  • Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

    pdf20p lawttnh2 11-11-2009 86 4   Download

Đồng bộ tài khoản