Xem 1-20 trên 5504 kết quả Chứng từ tín dụng
 • Nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng nêu những vấn đề chung về Ngân hàng thương mại và đầu tư tín dụng cho xuất nhập khẩu. Thực trạng hoạt động đầu tư tín dụng của Ngân hàng công thương Việt nam cho hoạt động xuất nhập khẩu. Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng cho hoạt động Xuất nhập khẩu .

  pdf97p one_12 06-01-2014 75 15   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tài trợ thương mại quốc tế" cung cấp các kiến thức cơ bản về môn học Tài trợ thương mại quốc tế; nhờ thu kèm chứng từ, tín dụng chứng từ và chấp phiếu ngân hàng; các định chế và cơ cấu tổ chức các nguồn và công cụ tài trợ thương mại quốc tế; hệ thống tài trợ tín dụng xuất khẩu và thương mại đối lưu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf143p doinhugiobay_00 01-11-2015 32 11   Download

 • Các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, bản sửa đổi 2007, ICC xuất bản số 600("UCP") là các quy tắc áp dụng cho bất kỳ tín dụng chứng từ ("tín dụng") nào (bao gồm cả thư tín dụng dự phòng trong chừng mực mà các quy tắc này có thể áp dụng) nếu nooijdung của tín dụng chỉ ra một cách rõ ràng nó phụ thuộc vào các quy tắc này.

  pdf49p misadu 08-07-2010 311 181   Download

 • Các quy tắc Thực hành Thống nhất về Tín dụng chứng từ, bản sửa đổi 2007, ICC xuất bản số 600 (“UCP”) là các quy tắc áp dụng cho bất kỳ tín dụng chứng từ (“tín dụng”) nào (bao gồm cả thư tín dụng dự phòng trong chừng mực mà các quy tắc này có thể áp dụng) nếu nội dung của tín dụng chỉ ra một cách rõ ràng nó phụ thuộc vào các quy tắc này. Các quy tắc này ràng buộc tất cả các bên, trừ khi tín dụng loại trừ hoặc sửa đổi một cách...

  doc32p toankbc 25-04-2011 341 134   Download

 • Tại cuộc họp vào tháng 5/2000, Ủy ban kỹ thuật và thực hành ngân hàng của phòng thương mại quốc tế (ủy ban ngân hàng của ICC) đã thành lập nhóm công tác để soạn thảo văn bản Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm ra chứng từ xuất trình theo phương pháp tín dụng chứng từ dược ban hành kèm theo tập quán và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ do phòng thương mại quốc tế xuất bản số 600(UCP)...

  doc27p tro1choi2 10-12-2010 281 112   Download

 • Trong phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, tín dụng nhà nước nói chung và tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước phụ thuộc trực tiếp vào khả năng thu hút và sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước. Bởi vậy, việc huy động, khai thác và sử dụng tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho ĐTPT (đặc biệt là ở những...

  pdf111p vaio1111 03-09-2012 156 67   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản về rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, thực trạng rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam, giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán băng thư tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam.

  pdf111p fast_12 23-06-2014 77 35   Download

 • Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tính dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Việt Nam đang từng bước hoà nhập nền kinh tế của mình với nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Biểu hiện là việc Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của khối các nước Đông Nam á (7/1995) và tiến tới gia nhập khu mậu dịch tự do Đông Nam á (AFTA), tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

  pdf75p trautuongquan 20-02-2013 101 31   Download

 • Tiểu luận: Quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ - UCP 600 nhằm trìn bày tổng quan về sự ra đời và vai trò của tín dụng chứng từ - UCP 600, các điều khoản trong tín dụng chứng từ - UCP 600.

  pdf38p green_12 14-05-2014 46 16   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội nêu những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại. Thực trạng hoạt động tín dụng xuất người hướng dẫn nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.

  pdf125p pink_12 26-05-2014 34 12   Download

 • Thuyết trình: Quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ nhằm trình bày về lịch sử ra đời UCP, vai trò của UCP, những điểm khác biệt cơ bản của UCP 600 và UCP 500. Nội dung các điều khoản 1-17, các tình huống liên quan.

  ppt76p green_12 14-05-2014 40 11   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tập trung tìm hiểu về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ thông qua giáo trình Thanh toán quốc tế cùng các Văn bản pháp lý điều chỉnh

  pdf23p doremon_12 24-12-2013 40 10   Download

 • Khái niệm tín dụng Danh từ tín dụng dùng để chỉ một hành vi kinh tế rất phức tạp như: bán chịu hàng hoá, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, ký thác, phát hành giấy bạc. Trong mỗi một hành vi tín dụng vừa nói, chúng ta thấy hai bên cam kết với nhau như sau:

  pdf8p butmauden 20-11-2013 26 7   Download

 • Báo cáo thực tập "Tín dụng nói chung và tín dụng ngắn hạn nói riêng" được được nghiên cứu với mục đích: Tìm hiểu hoạt động cho vay tại Ngân hàng trên tỉnh Bến Tre, cụ thể là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre. Để hiểu rõ hơn về đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc40p langtusitinh071 30-08-2016 11 6   Download

 • Khái niệm, sự ra đời và phát triển của tín dụng Những rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Rủi ro và sự tồn tại khách quan của nó trong kinh doanh. Các nhà kinh tế học đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về rủi ro nhưng đều thống nhất ở một nội dung.

  pdf7p lathucuoicung123 29-10-2013 49 3   Download

 • Đặt vấn đề nghiên cứu Ở Việt Nam, hệ thống Ngân hàng được hình thành rất sớm và nó đã đóng góp rất nhiều vào quá trình xây dựng đất nước, là bộ phận tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, là động lực góp phần tích tích cực trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

  pdf60p buddy8 13-07-2011 416 222   Download

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trình bày lý luận chung về tín dụng và quản lý tín dụng, thực trạng hoạt động tín dụng và hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

  pdf78p narrow_12 22-07-2014 156 100   Download

 • Đối với bất kì một quốc gia nào, nhu cầu về vốn nói chung và vốn trung, dài hạn nói riêng cho đầu tư phát triển kinh tế là rất cần thiết. Vì vậy trong nền kinh tế tín dụng trung, dài hạn có vai trò đặc biệt quan trọng như: đối với doanh nghiệp, tín dụng trung, dài hạn đáp ứng nhu cầu về vốn để cải tiến công nghệ, kỹ thuật, mở rộng sản xuất - kinh doanh, trên giác độ toàn bộ nền kinh tế tín dụng trung, dài hạn là công cụ thực hiện công...

  pdf87p vaio1111 03-09-2012 102 56   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng UCP 600 và ISBP 681 ICC tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp nêu tổng quan về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và UCP 600, thực trạng áp dụng UCP 600 và ISBP 681 tại Việt Nam. Qua đó, định hướng hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C và một số giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả UCP 600 và ISBP 681 tại Việt Nam.

  pdf82p pink_12 26-05-2014 116 51   Download

 • Hiểu khái quát về hoạt động tín dụng của NHTM Nắm các nguyên tắc cơ bản về tín dụng Điều kiện, đối tượng và phương pháp tín dụng Tiếp cận với loại hình và phương pháp cho vay chung của NHT Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của ngân hàng cho khách hàng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi .3.1.

  pdf17p tulip_12 15-01-2013 181 45   Download

Đồng bộ tài khoản