Chuỗi giá trị của kế toán

Xem 1-20 trên 35 kết quả Chuỗi giá trị của kế toán
 • Chuỗi giá trị bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết để đưa ra một sản phẩm (hoặc dịch vụ) từ một ý tưởng thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi sử dụng (Kaplinsky 1999, trang 121; Kaplinsky và Morris 2001, trang 4).  Chuỗi giá trị tồn tại khi mà tất cả các tác nhân tham gia vào hoạt động của chuỗi theo cách để tối ưu hoá việc tạo ra giá trị dọc theo chuỗi....

  ppt99p leanhvfu 13-06-2013 97 54   Download

 • Hệ thống là một tổng thể bao gồm các bộ phận, thành phần có mối quan hệ với nhau để thực hiện những mục tiêu nhất định

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 2516 698   Download

 • Chương 1 trình bày tổng quan về kế toán chi phí. Mục tiêu học tập của chương này gồm: Giải thích được khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp, trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp, giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí, phân loại được chi phí và giá thành theo các tiêu thức khác nhau.

  pdf31p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 26 4   Download

 • Hàm (Funtion) là những công thức định sẵn nhằm thực hiện một yêu cầu tính toán nào đó. Kết quả trả về của một hàm có thể là một giá trị cụ thể tùy thuộc vào chức năng của hàm hoặc một thông báo lỗi. Cú pháp = Tên hàm(Danh sách đối số) Tên hàm: Sử dụng theo quy ước của Excel Danh sách đối số: là những giá trị truyền vào cho hàm để thực hiện một công việc nào đó.

  ppt58p cctm030057 04-12-2010 336 78   Download

 • Tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền Xác định được lãi suất k Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá trái phiếu cổ phiếu

  ppt100p page_12 16-08-2013 75 26   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Giá trị tiền tệ theo thời gian trình bày với người học các kiến thức về lãi đơn; lãi kép và giá trị tương lai; hiện giá; giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ đều. Đây là bài giảng của GV. Phan Tống Thiên Kiều thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf63p daihocquocgia32 22-07-2014 40 6   Download

 • Vận dụng các thuật toán sắp xếp trên file, hãy cài đặt chương trình để sắp xếp dữ liệu trên tập tin này theo thứ tự tăng dần về giá trị của các số nguyên trong đó. Cho biết thời gian thực hiện mỗi thuật toán? Có nhận xét gì đối với các thuật toán này? 9. Thông tin về một sinh viên bao gồm: Mã số – là một số nguyên dương, Họ và đệm – là một chuỗi có tối đa 20 ký tự, Tên sinh...

  pdf5p phuoctam38 12-07-2011 28 3   Download

 • Phương thức này lấy một tham số: một ủy quyền có kiểu WhichIsFirst với tên là theDelegateFunc. Phương thức Sort giao phó trách nhiệm quyết định thứ tự đến trước sau của hai đối tượng bên trong Pair đến phương thức được đóng gói bởi ủy quyền. Bên trong thân của Sort, phương thức ủy quyền được gọi và trả về một giá trị, giá trị này là một trong hai giá trị liệt kê của comparison.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 32 4   Download

 • Bên trong thân của Sort, phương thức ủy quyền được gọi và trả về một giá trị, giá trị này là một trong hai giá trị liệt kê của comparison. Nếu giá trị trả về là theSecondComesFirst, đối tượng bên trong của Pair sẽ được hoán đổi vị trí, trường hợp ngược lại thì không làm gì cả. Hãy tưởng tượng chúng ta đang sắp xếp những Student theo tên.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 23 3   Download

 • Ví dụ, một đối tượng chuỗi có thể chứa các thủ tục làm trơn1 hay điều chỉnh yếu tố mùa trong chuỗi thời gian và tạo ra một chuỗi mới chứa dữ liệu đã được làm trơn hay điều chỉnh. Đối tượng phương trình có các thủ tục tạo ra các chuỗi mới chứa phần dư, giá trị ước lượng, hay giá trị dự báo từ phương trình ước lượng. Các loại đối tượng Các đối tượng phổ biến nhất trong Eviews là chuỗi và phương trình.

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 57 26   Download

 • Phân tích chuỗi thời gian thuỷ văn Trong các chương trước, các đại lượng thuỷ văn được coi là các đại lượng ngẫu nhiên. Các phương pháp tính toán được áp dụng đã không chú ý đến thứ tự xuất hiện của chúng theo thời gian. Tuy nhiên, trong thực tế các giá trị của đại lượng thuỷ văn xuất hiện có trật tự theo thời gian và không gian và giữa chúng có một mối liên hệ nào đó.

  pdf40p camlaichanh 21-11-2011 60 19   Download

 • Đối với phần lớn dân số thế giới, sự hội nhập ngày càng tăng của nền kinh tế toàn cầu đã mang lại cơ hội tăng trưởng thu nhập và kinh tế đáng kể. Toàn cầu hóa trong thời đại mới bao gồm việc sản xuất các thành phần linh kiện hàng hóa công nghiệp được kết nối và điều phối trên qui mô toàn cầu; sự kiện này mở ra những cơ hội to lớn cho các nước đang phát triển và khu vực. Đối với người dân trong thế giới đang phát triển, toàn cầu hóa bao gồm...

  pdf63p cauvongkhongsac 26-06-2013 67 21   Download

 • Đối tượng phương trình có các thủ tục tạo ra các chuỗi mới chứa phần dư, giá trị ước lượng, hay giá trị dự báo từ phương trình ước lượng. Các loại đối tượng Các đối tượng phổ biến nhất trong Eviews là chuỗi và phương trình. Tuy nhiên, có rất nhiều các đối tượng khác nhau và mỗi loại đối tượng có một chức năng nhất định.

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 42 12   Download

 • Một khoản vay 100.000.000 VND được trả bằng 16 kỳ trả tiền, mỗi kỳ vào cuối mỗi quý. Số tiền trả mỗi lần trong 8 quý đầu tiên là K, trong 8 quý cuối là 1,2K. Lãi suất của khoản vay này là i(4) = 10%. Xác định K. Đ.S. 4.733.179 VND.Một chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ gồm 10 kỳ khoản, kỳ khoản đầu tiên là 100 triệu đồng và kỳ khoản sau nhiều hơn kỳ khoản trước 20 triệu đồng, lãi suất là 8,5%/kỳ. Xác định hiện giá và giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ...

  pdf5p samsung2 05-09-2011 28 5   Download

 • Một chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ gồm 10 kỳ khoản, kỳ khoản đầu tiên là 100 triệu đồng và kỳ khoản sau nhiều hơn kỳ khoản trước 20 triệu đồng, lãi suất là 8,5%/kỳ. Xác định hiện giá và giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ trên. Đ.S. 5.588.200.222 VND 12.634.828.172 VND.Một khoản vay 100.000.000 VND được trả bằng 16 kỳ trả tiền, mỗi kỳ vào cuối mỗi quý. Số tiền trả mỗi lần trong 8 quý đầu tiên là K, trong 8 quý cuối là 1,2K.

  pdf5p samsung5 04-10-2011 18 4   Download

 • Liên đoàn ngành dệt may và thời trang Đức tuyên bố trách nhiệm xã hội của mình tại các nơi Liên đoàn có hoạt động kinh tế, cho dù ở Đức, Châu Âu hay các khu vực khác trên toàn thế giới.

  pdf5p huynhthuy1990 25-09-2015 32 7   Download

 • Để đạt được số tiền là 42.000.000 VND, ông ta để V14 trên tài khoản một thời gian x: x = = = 2,546 quý = 7 tháng 19 ngày. 4.2.3. Chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ Xét một chuỗi tiền tệ gồm các khoản tiền bằng nhau a phát sinh vào đầu mỗi kỳ trong suốt n kỳ. Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ là i. Chuỗi tiền tệ này được gọi là chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ. 4.2.3.1.Giá trị hiện tại Đồ thị biểu diễn...

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 34 4   Download

 • Một chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ gồm 10 kỳ khoản, kỳ khoản đầu tiên là 100 triệu đồng và kỳ khoản sau nhiều hơn kỳ khoản trước 20 triệu đồng, lãi suất là 8,5%/kỳ. Xác định hiện giá và giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ trên. Đ.S. 5.588.200.222 VND 12.634.828.172 VND

  pdf5p phuoctam48 04-08-2011 23 3   Download

 • Chuỗi tiền tệ với lãi suất áp dụng ở mỗi kỳ không giống nhau: Chuỗi tiền tệ gồm n kỳ với số tiền phát sinh là a1, a2, … , an tương ứng vào cuối kỳ thứ 1, 2, …, n.. Lãi suất áp dụng trong kỳ thứ k là ik. + Tình huống 1: ik của kỳ thứ k sẽ được áp dụng cho tất cả các khoản tiền phát sinh tại bất cứ kỳ nào. Giá trị hiện tại:

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 20 3   Download

 • Hoàn toàn khác nhau, một mảng chỉ đơn thuần là một đối tượng tham chiếu đến những đối tượng khác cùng kiểu dữ liệu. Trong khi một lớp có bộ chỉ mục thì nó chứa một mảng các giá trị nào đó, và cho phép bên ngoài truy cập mảng này thông qua bộ chỉ mục. Một lớp như vậy không chỉ có một mảng đơn thuần mà còn có những thuộc tính khác, các phương thức...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 36 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản