Chuỗi ký tự

Xem 1-20 trên 855 kết quả Chuỗi ký tự
 • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã Ascii).

  pdf7p manhcuongepu 03-10-2011 141 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình với c ++ - một số hàm trên chuỗi ký tự', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p phanhuyluan 26-02-2011 74 25   Download

 • Tài liệu chuỗi ký tự trong C++ giúp các bạn tổng quan kiến thức trong quá trình học tập công nghệ thông tin. Tài liệu cung cấp kiến thức về các kiểu chuỗi của C; Các phương thức, kiểu toán tiện ích của kiểu chuỗi String.

  pdf7p yy8891 15-01-2014 124 27   Download

 • Khái niệm Chuỗi ký tự: Chuỗi là một mảng của các ký tự và giá trị sau ký tự cuối cùng của chuỗi là null.

  ppt1p love1132 02-01-2010 188 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu ứng dụng cấu trúc dữ liệu trie cho tìm kiếm chuỗi ký tự', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p and_12 08-08-2013 47 10   Download

 • Trong phần này chúng ta sẽ hiện thực một lớp biểu diễn một chuỗi nối tiếp các ký tự, một chuỗi ký tự rỗng được ký hiệu "". Chuỗi ký tự cũng dc gọi là một danh sách các ký tự.

  pdf16p sakuraphuong 25-05-2013 37 6   Download

 • Sau khi học xong chương 7 Chuỗi ký tự thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C học viên có kiến thức về chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi, hàm nhập chuỗi, hàm xuất chuỗi, các hàm thao tác chuỗi và khái niệm stdin ngoài ra trong bài giảng có ví dụ minh họa giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh hơn.

  pdf10p narrow_12 17-07-2014 52 9   Download

 • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ • Các hằng ký tự được đặt trong dấu ngặc kép “” • Ví dụ: Chuỗi “Chao ban” C h a o b a n .2. Khai báo • Khai báo theo mảng • Khai báo theo con trỏ • Vừa khai báo vừa gán giá trị .Khai báo theo mảng • Cú pháp: char [chiềuDàiTốiĐa]; • Ví dụ: char hoten[30]

  pdf37p nobita_12 18-11-2013 25 3   Download

 • Tin học 11 - Bài 12: Kiểu xâu chuỗi ký tự của tác giả Huỳnh Bỏa Thiên sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đề chính như sau: Khai báo chuỗi ký tự (String), các thao tác xử lý xâu (chuỗi). Mời các bạn cùng tìm hiểu nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. 

  ppt13p thanhcongluong 29-08-2015 36 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 9 giúp người học có thêm những hiểu biết về chuỗi ký tự. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi ký tự, các thao tác trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 27 6   Download

 • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (ký tự NULL trong bảng mã Ascii). Chương này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về chuỗi ký tự như cách khai báo và các thao tác trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p youcanletgo_02 07-01-2016 14 3   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Mãng và chuỗi ký tự" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Giới thiệu về mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, các hàm xử lý trên mảng, chuỗi ký tự, các hàm xử lý trên chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p nhasinhaoanh_05 31-10-2015 12 2   Download

 • Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức về chuỗi ký tự. Các nội dung chính trong chương này trong chương này gồm có: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi ký tự, các thao tác trên chuỗi ký tự, và một số bài tập liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p tangtuy05 23-03-2016 19 2   Download

 • Tất cả các biến ta khai báo và sử dụng cho đến trước bài này đều là biến đơn • Vậy làm cách nào để lưu N số, hay lưu 1 bảng gồm MxN số? • Làm cách nào xử lý hàng loạt các số này? • Làm thế nào để lưu 1 dãy các ký tự?

  ppt40p doivoianhemlatatca 07-01-2011 374 70   Download

 • 1. Giới thiệu Chuổi là một mảng ký tự được kết thúc ộ g ý ự ợ bằng ký tự null (‘\0’). Ký tự null (‘\0’) là ký tự dùng để kết ( \0 ) thúc chuổi Hằng chuổi là chuổi được bao quanh bởi cặp dấu nháy đôi. Ví dụ: "Hello"

  pdf18p tranthequynh10091990 13-08-2011 82 21   Download

 • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã Ascii). Các hằng chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép “”.

  pdf7p augi16 14-02-2012 46 9   Download

 • Chương 7 Chuỗi ký tự (String) thuộc bài giảng phương pháp lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu, khai báo và khởi tạo chuỗi, nhập chuỗi, xuất chuỗi, các hàm thao tác trên chuỗi, mảng các chuỗi, mảng con trỏ đến các chuỗi.

  pdf18p khongxinhkhngodep 09-07-2014 33 9   Download

 • Kiểu char chỉ chứa được một ký tự. Để lưu trữ một chuỗi (nhiều ký tự) ta sử dụng mảng (một chiều) các ký tự. Chuỗi ký tự kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (null)

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 24 4   Download

 • Bài giảng này cung cấp cho người học một số nội dung liên quan đến con trỏ và chuỗi trong chương trình C như: Khai báo con trỏ và chuỗi trong C, cách nhập/xuất, con trỏ và chuỗi ký tự, một số hàm thư viện, chèn/bỏ một đoạn con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf17p namthangtinhlang_02 05-11-2015 18 3   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản (C++) - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về con trỏ và chuỗi. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: Địa chỉ và toán tử lấy địa chỉ, con trỏ, quy tắc sử dụng con trỏ, chuỗi ký tự, một số thao tác trên chuỗi ký tự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p youcanletgo_04 17-01-2016 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản