Chuỗi ký tự

Xem 1-20 trên 907 kết quả Chuỗi ký tự
 • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã Ascii).

  pdf7p manhcuongepu 03-10-2011 140 41   Download

 • Tài liệu chuỗi ký tự trong C++ giúp các bạn tổng quan kiến thức trong quá trình học tập công nghệ thông tin. Tài liệu cung cấp kiến thức về các kiểu chuỗi của C; Các phương thức, kiểu toán tiện ích của kiểu chuỗi String.

  pdf7p yy8891 15-01-2014 118 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình với c ++ - một số hàm trên chuỗi ký tự', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p phanhuyluan 26-02-2011 72 25   Download

 • Khái niệm Chuỗi ký tự: Chuỗi là một mảng của các ký tự và giá trị sau ký tự cuối cùng của chuỗi là null.

  ppt1p love1132 02-01-2010 188 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu ứng dụng cấu trúc dữ liệu trie cho tìm kiếm chuỗi ký tự', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p and_12 08-08-2013 46 10   Download

 • Sau khi học xong chương 7 Chuỗi ký tự thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C học viên có kiến thức về chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi, hàm nhập chuỗi, hàm xuất chuỗi, các hàm thao tác chuỗi và khái niệm stdin ngoài ra trong bài giảng có ví dụ minh họa giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh hơn.

  pdf10p narrow_12 17-07-2014 51 9   Download

 • Trong phần này chúng ta sẽ hiện thực một lớp biểu diễn một chuỗi nối tiếp các ký tự, một chuỗi ký tự rỗng được ký hiệu "". Chuỗi ký tự cũng dc gọi là một danh sách các ký tự.

  pdf16p sakuraphuong 25-05-2013 36 6   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 9 giúp người học có thêm những hiểu biết về chuỗi ký tự. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi ký tự, các thao tác trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 25 6   Download

 • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ • Các hằng ký tự được đặt trong dấu ngặc kép “” • Ví dụ: Chuỗi “Chao ban” C h a o b a n .2. Khai báo • Khai báo theo mảng • Khai báo theo con trỏ • Vừa khai báo vừa gán giá trị .Khai báo theo mảng • Cú pháp: char [chiềuDàiTốiĐa]; • Ví dụ: char hoten[30]

  pdf37p nobita_12 18-11-2013 24 3   Download

 • Tin học 11 - Bài 12: Kiểu xâu chuỗi ký tự của tác giả Huỳnh Bỏa Thiên sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đề chính như sau: Khai báo chuỗi ký tự (String), các thao tác xử lý xâu (chuỗi). Mời các bạn cùng tìm hiểu nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. 

  ppt13p thanhcongluong 29-08-2015 36 3   Download

 • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (ký tự NULL trong bảng mã Ascii). Chương này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về chuỗi ký tự như cách khai báo và các thao tác trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p youcanletgo_02 07-01-2016 12 3   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Mãng và chuỗi ký tự" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Giới thiệu về mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, các hàm xử lý trên mảng, chuỗi ký tự, các hàm xử lý trên chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p nhasinhaoanh_05 31-10-2015 11 2   Download

 • Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức về chuỗi ký tự. Các nội dung chính trong chương này trong chương này gồm có: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi ký tự, các thao tác trên chuỗi ký tự, và một số bài tập liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p tangtuy05 23-03-2016 18 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chuỗi ký tự cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khởi tạo, các thao tác trên chuỗi ký tự, bài tập. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf20p thangnamvoiva20 17-09-2016 7 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Chuỗi ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Chuỗi, khai báo và khởi tạo chuỗi, nhập chuỗi, xuất chuỗi, một số hàm thư viện thao tác trên chuỗi, một số ví dụ về chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p thangnamvoiva20 20-09-2016 6 2   Download

 • Bài giảng "Phương pháp lập trình - Chương 7: Chuỗi ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Kí tự, giới thiệu chuỗi, khai báo và khởi tạo chuỗi, nhập, xuất chuỗi, một số hàm thao tác trên chuỗi, mảng chuỗi, mảng con trỏ chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p bautroibinhyen13 10-01-2017 4 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình về chuỗi ký tự trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm chuỗi kí tự, khởi tạo chuỗi ký tự, các thao tác trên chuỗi ký tự, các bài tập liên quan đến chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p tangtuy19 22-07-2016 11 1   Download

 • Chuỗi ký ́ tự là trường hợp đặc biệt của mảng 1 chiều, là một dãy các phần tử, mỗi phần tử có kiểu ký tự. Trong bài giảng này chúng ta tìm hiểu một số kiến thức cơ bản của chuỗi kỹ tự như: Khái niệm, khai báo chuỗi kỹ tự, các hàm xử lý chuỗi, một số bài tập. Mời tham khảo.

  pdf35p tangtuy19 22-07-2016 23 1   Download

 • Tất cả các biến ta khai báo và sử dụng cho đến trước bài này đều là biến đơn • Vậy làm cách nào để lưu N số, hay lưu 1 bảng gồm MxN số? • Làm cách nào xử lý hàng loạt các số này? • Làm thế nào để lưu 1 dãy các ký tự?

  ppt40p doivoianhemlatatca 07-01-2011 373 70   Download

 • Cuốn sách PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp có cấu trúc gồm 5 chương trình bày các nội dung: Các cơ sở của CNC, lập trình bậc thang, lập trình chuỗi ký tự, lựa chọn phân nhánh, nhánh song song. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p muaxuan102 26-02-2013 142 97   Download

Đồng bộ tài khoản