Chương trình ANSYS

Xem 1-20 trên 45 kết quả Chương trình ANSYS
 • Ebook Hướng dẫn sử dụng ANSYS: Phần 1 do Đinh Bá Trụ biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về chương trình ANSYS và ứng dụng; cấu trúc và các thư mục lệnh của ANSYS; cách sử dụng các lệnh trong ANSYS. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết hơn những nội dung này.

  pdf105p thuytrang_1 14-01-2015 273 166   Download

 • Phần 2 của cuốn sách Hướng dẫn sử dụng ANSYS tiếp tục giúp các bạn củng cố những kiến thức về chương trình ANSYS thông qua việc nắm bắt các dạng bài toán cơ bản và nâng cao về ANSYS và cách giải những bài toán này. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf77p thuytrang_1 14-01-2015 253 166   Download

 • . Xác định điều kiện tải, do đó, một bước quan trọng trong phân tích. Bạn có thể áp dụng nhiều vào mô hình trong nhiều cách khác nhau trong các chương trình ANSYS. Với sự giúp đỡ của các tùy chọn bước tải, bạn có thể kiểm soát như thế nào tải thực tế sử dụng trong quá trình giải pháp. Các chủ đề tải sau đây

  pdf35p kennguyen5 04-11-2011 53 8   Download

 • SAP2000 là một phần mềm quan trọng trong thiết kế xây dựng và tính kết cấu công trình. SAP2000 đang được đẩy mạnh vào lĩnh vực thiết kế cầu và thiết kế kết cấu theo tiêu chuẩn của Mỹ (AASHTO - LRFD). SAP2000 hỗi trợ người sử dụng rất tốt ở phần giao diện đồ họa. So sánh với ANSYS thì SAP2000 hơn về khả năng tương tác giao diện đồ họa. Nhưng làm thế nào để quản lý bản vẽ của bạn trong SAP2000.

  pdf36p ntgioi120406 30-11-2009 395 188   Download

 • Với mục đích tính toán điện trường bên dưới một số tuyến đường dây tải điện 230kV nhằm kiểm tra quy định về kích thước của đường dây đã đảm bảo an toàn chưa từ đó đưa ra các quy định về thời gian làm việc trong phạm vi của đường dây đối với các nhân viên vận hành bà sửa chữa - Luận văn "Tính toán điện trường dưới đường dây tải điện cao áp 230kV của Lào" tập trung nghiên cứu các nội dung : Chương 1: Tổng quan về điện trường của các đư...

  pdf79p orchid_1 05-09-2012 103 39   Download

 • 1. Lịch sử của ngôn ngữ C/C++ C được tạo bởi Dennis Ritchie ở Bell Telephone Laboratories vào năm 1972. Vào năm 1983, học viện chuẩn quốc gia Mỹ (American National Standards Institute - ANSI) thành lập một tiểu ban để chuẩn hóa C được biết đến như ANSI Standard C

  pdf18p tranthequynh10091990 13-08-2011 152 27   Download

 • Trình biên dịch (TBD) là một chương trình xử lý ngôn ngữ, làm công việc dịch chương trình hay một chuỗi các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình (gọi là ngôn ngữ nguồn hay mã nguồn) thành chương trình tương đương dưới dạng ngôn ngữ đích. Một phần quan trọng trong quá trình dịch là ghi nhận và thông báo lỗi.

  pdf140p rose_12 04-12-2012 32 11   Download

 • Lịch Sử Của C++: C++ dựa trên ngôn ngữ lập trình C. C được phát minh trước 1970 bởi Dennis Ritchie. Ngôn ngữ cài đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix. C++ được phát minh bởi Bijarne Stroustroup, bắt đầu năm 1979. Phiên bản thử nghiệm, phiên bản thương mại. Các chuẩn ngôn ngữ C++ hiện tại được điều khiển bởi ANSI và ISO.

  ppt10p hansamu20 07-10-2010 60 9   Download

 • C đã được tạo ra với một mục tiêu là làm cho nó thuận tiện để viết các chương trình lớn với số lỗi ít hơn trong mẫu hình lập trình thủ tục mà lại không đặt gánh nặng lên vai người viết ra trình dịch C

  pdf8p babankimcuong 29-03-2011 32 5   Download

 • Sử dụng những phương trình này, viết, biên dịch, và thực hiện một chương trình C mà nhắc người sử dụng cho các giá trị của E, RL, và R2, tính toán giảm điện áp và sức mạnh chuyển giao cho R2, và hiển thị các kết quả. Kiểm tra chương trình của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu này thử nghiệm

  pdf67p kimku15 18-10-2011 29 5   Download

 • Mặc dù C còn thiếu nhiều chức năng hữu ích nhưng lý do quan trọng để C được chấp nhận vì nó cho phép các trình dịch mới được tạo ra một cách nhanh chóng trên các nền tảng mới và vì nó cho phép người lập trình dễ kiểm soát được những gì mà chương trình (do họ viết) thực thi.

  pdf7p babankimcuong 29-03-2011 31 4   Download

 • C đã được tạo ra với một mục tiêu là làm cho nó thuận tiện để viết các chương trình lớn với số lỗi ít hơn trong mẫu hình lập trình thủ tục mà lại không đặt gánh nặng lên vai người viết ra trình dịch C, là những người bề bộn với các đặc tả phức tạp của ngôn ngữ.

  pdf0p thitkhotieu 22-06-2011 33 3   Download

 • Lịch sử của C Phát triển từ 2 ngôn ngữ khác : BCPL and B. Dennis Ritchie (Phòng thí nghiệm Bell). Ngôn ngữ phát triển UNIX. Độc lập với phần cứng. Các chương trình khả chuyển. 1989: tiêu chuẩn ANSI. 1990: Phát hành tiêu chuẩn ANSI và ISO. ANSI/ISO 9899: 1990.

  ppt119p linhtk93 15-04-2013 48 4   Download

 • C sử dụng chuẩn ANSI được đề nghị lần cuối cùng vào năm 1989. I.2. C là ngôn ngữ bậc trung: Được xem là ngôn ngữ bậc trung vì C tổ hợp những thành phần tốt nhất của các ngôn ngữ bậc cao với sự điều khiển và tính linh hoạt của ngôn ngữ Assembly. C cho phép thao tác trên các bit, các byte và các địa chỉ – những phần tử cơ bản với các chức năng của máy tính, mã của chương trình

  pdf11p phuoctam45 28-07-2011 28 3   Download

 • Viết, biên dịch, và thực hiện một chương trình C có tính kháng kết hợp của ba điện trở song song. Các giá trị của điện trở mỗi nên được chấp nhận bằng cách sử dụng một scanf () (sử dụng công thức cho sức đề kháng tổng hợp được đưa ra tại Tập thể dục 24 mục 2.3).

  pdf67p kimku15 18-10-2011 32 3   Download

 • Viết một chương trình mà chấp nhận hai số thực và mã một lựa chọn từ người dùng. Nếu mã chọn nhập 1, có chương trình thêm hai con số nhập vào trước đó và hiển thị kết quả, nếu mã lựa chọn là 2, các con số cần được nhân rộng, và nếu mã lựa chọn là 3, số đầu tiên nên được chia số thứ hai.

  pdf67p kimku15 18-10-2011 43 3   Download

 • b. Xác định những chương trình bằng văn bản trong Tập thể dục 1a khi số lượng nhập là 3 và 0, và mã chọn là 3. c. Sửa đổi chương trình bằng văn bản trong Tập thể dục 1a vì vậy mà chia cho 0 là không được phép và một thông điệp thích hợp sẽ được hiển thị khi phân chia như vậy là cố gắng.

  pdf67p kimku15 18-10-2011 40 3   Download

 • Viết một chương trình để hiển thị sau đây nhắc nhở: Nhập một tháng (sử dụng 1 cho Jan, vv): Nhập một ngày tháng: chương trình của bạn chấp nhận và lưu trữ một số trong tháng biến phản ứng với dấu nhắc đầu tiên, và chấp nhận và lưu trữ một số trong NGÀY biến phản ứng với dấu nhắc thứ hai. Nếu

  pdf67p kimku15 18-10-2011 33 3   Download

 • Khi các giá trị tương tự đã được nhập vào cho chương trình chia làm hai đoạn gốc nhỏ hơn x = -5,3 đã được tìm thấy sau 21 lần lặp lại. Dưới đây là lớn chứ không phải là gốc nhỏ hơn đã được tìm thấy nhưng với lặp đi lặp lại ít hơn. Chú ý rằng các kết quả phạm vi lớn được quy định trong việc tính toán đầu tiên của x [3] được xa ~ di chuyển từ gốc.

  pdf67p kimku15 18-10-2011 24 3   Download

 • Biến con trỏ có thể được tăng lên, giảm đi, và so sánh. Số được thêm vào hoặc trừ từ một con trỏ sẽ được tự động thu nhỏ. Các yếu tố quy mô được sử dụng là số lượng byte cần thiết để lưu trữ các kiểu dữ liệu ban đầu chỉ.Thư viện định nghĩa chức năng và các mảng con trỏ định dạng Strings chung Chương trình Tóm tắt lỗi

  pdf67p kimku15 18-10-2011 31 3   Download

Đồng bộ tài khoản