Chương trình hành động quốc gia về du lịch

Xem 1-14 trên 14 kết quả Chương trình hành động quốc gia về du lịch
 • Thông tư 85/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010

  doc6p thinhlien 14-08-2009 83 5   Download

 • Thông tư 04/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000

  doc9p tuuyen 17-08-2009 68 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2013-2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

  pdf12p minhtri2205 29-05-2013 21 3   Download

 • Thông tư số 88/2000/TT-BTC về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phần II Thông tư số 04/2000/TT-BTC ngày 10/01/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 62 4   Download

 • Thông tư số 04/2000/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p chuongtudi 23-10-2009 50 3   Download

 • Quyết định số 2033/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010

  pdf9p lawvhxh1 16-11-2009 31 3   Download

 • Quyết định số 121/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh8 16-11-2009 51 3   Download

 • Thông tư 31/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawvhxh13 19-11-2009 56 3   Download

 • Thông tư 31/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005

  doc5p mynuong 19-08-2009 27 1   Download

 • Du lịch nông thôn (rural tourism) là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việc hiểu rõ quan niệm và hành vi du lịch của du khách là một trong những yếu tố quyết định thành công cho chương trình du lịch nông thôn. Bài viết là kết quả khảo sát quan niệm và hành vi của du khách về du lịch nông thôn, nhằm cung cấp một số thông tin cho các nhà hoạt động kinh doanh và quản lý du lịch nông thôn tham khảo....

  pdf9p sunshine_4 18-07-2013 61 23   Download

 • Trong quá trình hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện cho rất nhiều quốc gia trên thế giới hợp tác và giao lưu với nhau về tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Ngày nay du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người bởi khi đời sống của con người được nâng cao thì nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng trở nên ngày càng cần thiết...

  pdf84p tangtocmuathi 30-05-2013 59 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 34 3   Download

 • Cộng đồng – một khái niệm lý thuyết cũng như thực hành xuất hiện vào những năm 1940 tại các nước thuộc địa của Anh. Năm 1950, Liên hiệp quốc công nhận khái niệm phát triển cộng đồng và khuyến khích các quốc gia sử dụng khái niệm này như một công cụ để thực hiện các chương trình viện trợ quy mô lớn về kĩ thuật, phương pháp và tài chính vào tập kỷ 50 – 60.

  doc20p hangvu8882 13-03-2011 664 194   Download

 • Môn địa lý trong nhà trường phổ thông giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản, hệ thống về trái đất, môi trường sống của con người, về thiên nhiên và những hoạt động kinh tế của con người trên phạm vi quốc gia, khu vực và trên thế giới, rèn luyện cho học sinh những kĩ năng hành động, ứng xử thích hợp với môi trường tự nhiên, xã hội.

  pdf128p thptbmt 27-03-2012 202 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản