Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Xem 1-20 trên 69 kết quả Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
 • Tham khảo bài viết 'báo cáo tư vấn độc lập chuẩn bị cho bộ kế hoạch và đầu tư và chương trình phát triển liên hợp quốc', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p ctnhukieu3 30-04-2011 99 26   Download

 • Bài viết Kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái quát UNDP, kết quả hợp tác giữa Việt Nam và UNDP trong thời gian qua; định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa VN và UNDP.

  pdf15p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 18 2   Download

 • Trên cơ sở tóm lược tình hình nghiên cứu phát triển con người của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), bài viết nêu lên một số thành tựu về mặt nhận thức trong nghiên cứu phát triển con người. Từ đó, gắn sự phát triển con người với thái độ, trách nhiệm và hành động thực tiễn của trí thức trẻ, nhất là các trí thức trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 15 1   Download

 • CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC QUYỀN BÀO CHỮA TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Hà Nội, 02 tháng 8, năm 2010 .

  pdf89p motorola_12 01-06-2013 53 7   Download

 • Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc( UNDP) bắt đầu quan hệ hợp tác phát triển với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1977, củng là năm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ đối tác, được Việt Nam và UNDP gây dựng trong những ngày đầu gian nan ấy, đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

  pdf27p manutd1907 09-04-2013 47 9   Download

 • Năm 1999 , Bộ kế hoạch và đầu tư và chương trình phát triển liên hợp quốc đã hoàn thành nghiên cứu về viện trợ chính thức cho lĩnh vực môi trường của việt nam. Nghiên cứu này cho thấy ở việt nam , tuy số lượng và diện tích các khu bảo tồn đều tăng mạnh nhưng đa dạng sinh học vẫn tiếp tục bị suy giảm. Các nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này phần lớn có liên quan đến nhận thức hạn chế về vai trò của các khu bảo tồn trong phát triển...

  pdf68p peheo_1 29-07-2012 130 54   Download

 • Báo cáo này được chuẩn bị cho Bộ kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, trong khuôn khổ của Nghiên cứu về Hiệu quả của Hợp tác Kỹ thuật tại Việt Nam từ năm 1994, với kinh phí từ Dự án VIE/98/012 " Hỗ trợ Quản lý Chương trình" của UNDP. Báo cáo được chuẩn bị bởi một Đoàn chuyên gia tư vấn độc lập gồm Giáo sư Tiến sĩ Brian Vanarkadie làm Trưởng đoàn và các ông Vũ Tất Bội và Trần Dũng Tiến là chuyên gia tư vấn trong nước....

  pdf57p truongdoan 10-11-2009 106 27   Download

 • Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Chính phủ”) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (sau đây gọi là “UNDP”) nhất trí với nhau về nội dung của tài liệu này, cũng như trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện Chương trình Quốc gia hợp tác giữa hai bên.

  pdf44p manutd1907 09-04-2013 28 6   Download

 • Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở bổ sung báo cáo về “Khuôn khổ chung về Chiến lược quốc gia cho ngành dịch vụ Việt Nam tới năm 2020” (GFSS) đưa ra năm 2006, bản thân khuôn khổ này là một dự án về “Tăng cường năng lực để quản lý và phát triển thương mại dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập” (hay còn gọi là Dự án “Thương mại dịch vụ VIE/02/009) do Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) tài. Mời các bạn tham khảo.

  pdf461p thaodien102 16-11-2015 14 5   Download

 • Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam - VNCPC, Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft -TUD và Phòng Kỹ thuật, Công nghiệp và Kinh tế của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc - UNEP DTIE hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu và trong mọi trường hợp không thể coi là phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu......

  pdf0p pt1506 17-03-2009 247 133   Download

 • Giáo trình Liên hợp quốc tổ chức và hoạt động - Phần 1 có nội dung được khái quát trong 5 chương đầu (từ chương 1 đến chương 5) trình bày về: Liên hợp quốc - một tổ chức quốc tế cấp chính phủ, các cơ quan của Liên hợp quốc, vai trò của Liên hợp quốc, Liên hợp quốc và sự phát triển luật quốc tế. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi hướng dẫn học tập sẽ giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống nhất.

  pdf111p couple 16-06-2014 75 38   Download

 • Báo cáo này là một phần trong dự án khu vực Châu Á của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về kinh tế vĩ mô của xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian thực hiện dự án, và vào lúc báo cáo này được đăng tải trên mạng của UNDP thì nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam cùng 6 nghiên cứu trường hợp khác (ở Băng la đét, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Inđônêsia, Mông Cổ, Nê-Pan), tất cả đều dưới sự giám sát của TS.

  pdf130p motorola_12 01-06-2013 52 12   Download

 • Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân. Báo cáo nghiên cứu chính sách chung của Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Tạp chí Mặt trận – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TCMT), Ban Dân nguyện – Ủy ban thường vụ Quốc hội (BDN), và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP). Hà Nội, Việt Nam. Bảo hộ bản quyền.

  pdf188p motorola_12 01-06-2013 37 11   Download

 • Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam - VNCPC, 1 Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Delft -TUD và Phòng Kỹ thuật, Công nghiệp và Kinh tế của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc - UNEP DTIE hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu và trong mọi trường hợp không thể coi là phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu...

  pdf195p 2332007 09-04-2011 194 101   Download

 • "Ebook Quyền bào chữa trong pháp luật Hình sự và thực tiễn tại Việt Nam" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: khái quát tiêu chuẩn quốc tế về quyền bào chữa trong các vụ án hình sự, nghiên cứu so sánh về quyền bào chữa tại một số quốc gia, khái quát pháp luật Việt Nam về quyền bào chữa, so sánh quyền bào chữa trong các vụ án hình sự giữa chuẩn mực quốc tế với pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam.

  pdf89p motorola_12 01-06-2013 56 14   Download

 • Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, mặc dù kinh tế thế giới đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng các mô hình phát triển kinh tế trong giai đoạn này theo kiểu “nền kinh tế nâu” đã gây ra những tổn hại to lớn cho môi trường, biến đổi khí hậu diễn ra với quy mô toàn cầu đe dọa cuộc sống con người và gây tổn thất cho hoạt động kinh tế.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 87 14   Download

 • Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) là mạng lưới phát triển toàn cầu của Liên Hợp quốc, tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các quốc gia với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở 166 quốc gia, giúp họ nghiên cứu và đưa ra giải pháp riêng của mỗi quốc gia nhằm giải quyết những thách thức trong phát triển của quốc gia và toàn cầu.

  pdf45p manutd1907 09-04-2013 25 9   Download

 • Nhiều người đã ca ngợi Việt Nam là một thành công. Đại diện trước đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cùng với Giáo sư Joseph Stiglitz và nhiều quan chức tại Hà Nội đã nêu nhiều chỉ số phản ánh sự thành công: tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch là 7%, tình hình xuất khẩu lành mạnh, có những tiến bộ về giảm nghèo, các chỉ số xã hội được cải thiện và lạm phát thấp.

  pdf30p hieule_vcu 13-05-2010 666 304   Download

 • Mặc dù tỷ lệ nhiễm chung hiện nay còn tương đối thấp, nhưng ở Việt Nam, nhiều người dân đã và đang phải chịu đựng các tác động của HIV/ AIDS. Do có số dân đông, nên dù tỷ lệ hiện nhiễm còn thấp, Việt Nam đã có số người nhiễm HIV/ AIDS tương đối cao. Hay nói cách khác, Việt Nam ngày hôm nay có số lượng người sống chung với HIV/ AIDS nhiều hơn Soa- di-len ( Swandiland), một quốc gia Châu phi có tỷ lệ nhiễm ở người lớn cao nhất thế giới......

  pdf5p truongbao 31-07-2009 1333 179   Download

 • Hơn 30 năm trước (năm 1972) tại Stốckhôm, Thụy Điển, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Hội nghị quốc tế về môi trường và con người. Tại hội nghị này những người đứng đầu thế giới đã nhất trí rằng " việc bảo vệ và cải thiện môi trường con người cho các thế hệ ngày nay và mai sau là mục tiêu cấp bách của nhân lọai". Hội nghị này đã đánh dấu sự ra đời của nhận thức về phát triển bền vững (PTBV).

  doc66p tran_tri_hai 21-12-2010 374 142   Download

Đồng bộ tài khoản