Chương trình phát triển thanh niên

Xem 1-20 trên 50 kết quả Chương trình phát triển thanh niên
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf10p mungtetmoi 21-01-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf16p mungtetmoi 21-01-2013 27 2   Download

 • Quyết định 33/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p manhquynh 10-10-2009 66 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  pdf12p giaythethao 03-10-2012 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf11p keodualadua 14-12-2012 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2012-2015

  pdf11p keodualadua 14-12-2012 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf30p bupbebaggo 15-01-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  pdf20p bupbebaggo 15-01-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf12p ngu_mieu 23-10-2012 11 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf18p ngu_mieu 23-10-2012 24 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012 2020

  pdf16p tymong_manh 19-11-2012 17 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf12p oggianoel 08-01-2013 19 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf14p tymong_manh 19-11-2012 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf5p tymong_manh 19-11-2012 18 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 1 (2012 - 2015) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf4p tymong_manh 19-11-2012 25 1   Download

 • LỜI TỰA Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo.

  pdf18p manutd1907 09-04-2013 61 9   Download

 • Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo.

  pdf18p motorola_12 01-06-2013 48 8   Download

 • Từ khi tái lập tỉnh Lào Cai (10/1991) đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội X và XI của Đảng bộ, tỉnh Lào Cai đã đạt được thành tích quan trọng trên nhiều mặt.

  pdf82p hotmoingay6 21-01-2013 67 24   Download

 • Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày vài nét về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp và một số khái niệm cơ bản; những thay đổi về nhu cầu nhà ở và nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn; những thay đổi về mặt nhận thức của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn.

  pdf104p hoa_khoai91 07-06-2014 73 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản