Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Xem 1-20 trên 56 kết quả Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm
 • Nước ta được thiên nhiên ưu đãi, có sự phong phú về tài nguyên năng lượng nhưng trên thực tế cho thấy khả năng khai thác, chế biến, sử dụng còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp. Xuất phát từ thực tế đó mà đề tài "Sáng kiến kinh nghiệm: Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình Vật lý lớp 11 nâng cao" đã được thực hiện.

  pdf24p gauanh1204 04-05-2016 20 7   Download

 • Hiện nay, thực hiện giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường là một trong các biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững nhất. Đó cũng chính là vấn đề mà "Sáng kiến kinh nghiệm: Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình Vật lý lớp 11 nâng cao" hướng đến trình bày.

  doc26p thanhbinh22592 14-05-2016 12 7   Download

 • Chương trình tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về vấn đề năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giáo viên trong các trung tâm học tập cộng đồng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương. Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng.

  pdf3p bibocumi21 17-12-2012 149 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2015

  pdf14p hoamai_do 01-02-2013 21 3   Download

 • Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  pdf29p conduongmauxanh1234 21-03-2014 11 0   Download

 • Năng lượng là vấn đề sống còn đối với toàn nhân loại. Ở Việt Nam, Chính phủ đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Để cung cấp thông tin cho bạn đọc về vấn đề này chúng tôi xin giới thiệu bài viết xung quanh chủ đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

  pdf8p trannguyen1111 12-07-2010 297 159   Download

 • Quyết định 3379/QĐ-UBND năm 2013 về quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p buitubt 05-03-2014 25 0   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 53 11   Download

 • Bài báo giới thiệu tóm tắt tiến hành tổng quan một số kết quả đạt được từ công tác triển khai sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng.

  pdf7p phalinh20 24-08-2011 49 8   Download

 • Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nó là một quá trình lâu dài, phải được thực hiện trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong cộng đồng. Trường học là nơi tập trung nguồn nhân lực cơ bản, rộng lớn cho tương lai, là môi trường giáo dục tốt nhất cho mọi nội dung theo chương trình, hệ thống giáo dục nghiêm ngặt với mọi hình thức đa dạng.

  pdf38p toyotayaris 06-08-2010 503 120   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

  pdf19p mualan_mualan 03-04-2013 31 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf13p bupbebagsu 16-01-2013 27 2   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 33 2   Download

 • Tình hình giá năng lượng leo thang đã gây áp lực chi phí lên hầu hết các đơn vị sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Bộ Công thương triển khai và áp dụng. Điều này đã mở ra cơ hội phát triển cho các dịch vụ tiết kiệm năng lượng (TKNL) trên phạm vi cả nước.

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 58 15   Download

 • Nội dung phóng phú, cách chuyển tải thông tin gần gũi, sinh động, vở kịch rối “Nàng công chúa tóc mây” đã giúp hàng trăm học sinh Tiểu học ở Hà Nội thay đổi nhận thức về cách sử dụng năng lượng hiệu quả.

  pdf3p bibocumi21 17-12-2012 36 3   Download

 • Kế hoạch số 2726/KH-UBND về thực hiện chương trình năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bến Tre năm 2015.

  pdf27p conduongmauxanh1234 20-03-2014 10 0   Download

 • Một điều thấy rất rõ là các loại VLXD liên quan đến tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam là không nhiều. Vừa qua Hội thảo “Giải pháp tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng mới và kiến trúc xanh” do Hiệp hội kỹ sư tư vấn VBI (CHLB Đức) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức.

  pdf3p bibocumi21 17-12-2012 198 88   Download

 • Quyết định 377/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng

  doc8p trucsinh 19-08-2009 85 6   Download

 • Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình phần Địa lí cấp Tiểu học, anh/chị hãy trao đổi về hai vấn đề sau : 1. Xác định mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ qua phần Địa lí 2. Phần Địa lí có thể tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ theo các phương thức nào ? Thông tin phản hồi cho hoạt động 1. 1. Mục tiêu: Giáo dục SDNLTK&HQ qua phần Địa lí ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh : - Hiểu biết ban đầu về các nguồn tài nguyên năng lượng như : than, dầu, sức nước,... và vai...

  pdf26p toyotayaris 06-08-2010 727 108   Download

 • Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học cấp Tiểu học, anh/chị hãy trao đổi về hai vấn đề sau : 1. Xác định mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ qua môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học 2. Môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học có thể tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ theo các phương thức nào ?

  pdf22p toyotayaris 06-08-2010 418 85   Download

Đồng bộ tài khoản