Chương trình xúc tiến thương mại

Xem 1-20 trên 103 kết quả Chương trình xúc tiến thương mại
 • Quyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2007 của trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p truongbachi 23-10-2009 96 17   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  pdf3p xedapcam 07-05-2010 79 14   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2014 "Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Vsi Expo 2014" dưới đây để nắm bắt được những thông tin chung về triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Vsi Expo 2014, một số lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã đƣợc chúng tôi tổ chức qua các triển lãm chuyên ngành công nghiệp.

  pdf6p huynhthuy1990 25-09-2015 27 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 68 6   Download

 • Quyết định 3581/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 117 15   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  pdf7p bingo_do 28-05-2010 68 10   Download

 • Trong những năm qua, công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT) nước ngoài do các Bộ, ngành và địa phương thực hiện đã có tác động quan trọng trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf78p rose_12 03-12-2012 74 18   Download

 • Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; Bộ Tài chính hướng dẫn ...

  pdf12p abcdef_42 02-11-2011 56 10   Download

 • MẪU THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ________ Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTMQG ……………….. .... Kính gửi: .......

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 31 3   Download

 • MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ________ Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình XTTMQG ………………...... .......

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 30 2   Download

 • MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) THAM GIA HOẠT ĐỘNG …………………………………..………………………. CỦA DOANH NGHIỆP…………………………….. Kính gửi: (tên đơn vị chủ trì)…………………………… Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 30 2   Download

 • Quyết định 1530/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp trong Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2013.

  pdf2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 17 0   Download

 • Quyết định 42/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf13p tanhthanhthanh23 18-04-2014 21 0   Download

 • Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p ngochuyen2345 23-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;...

  pdf10p codon_09 29-03-2016 11 0   Download

 • Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội MBHH và CƯDV, bao gồm hoạt động (i) khuyến mại, (ii) quảng cáo thương mại, (iii) trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và (iv) hội chợ, triển lãm thương mại.

  ppt26p k085021524 02-01-2011 339 162   Download

 • Thông tư 21/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

  doc0p 1huutri 06-08-2009 107 12   Download

 • Quyết định 3581/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

  pdf10p 1huutri 06-08-2009 53 5   Download

 • Quan điểm truyền thống: Xúc tiến thương mại (truyền thông marketing) bao gồm tất cả các hoạt động được phối hợp với thông tin giao tiếp về sản phẩm hoặc dịch vụ.Quan điểm mới: Xúc tiến thương mại điện tử (truyền thông marketing tích hợp) là một tiến trình chức năng chéo cho việc hoạch định, thực thi ...

  pdf62p small_fire1112 17-11-2009 1130 898   Download

 • Cuốn "Giáo trình quản trị thương mại Tập 2" gồm nội dung từ chương 10 đên chương 18. Trình bày về dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại, xúc tiến thương mại trong hoạt động kinh doanh thương mại, quản trị nhân sự ở doanh nghiệp, quản trị vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại, quản trị chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, hạch toán kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại.

  pdf331p tinhphuong60 19-07-2010 552 215   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản