Chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Xem 1-20 trên 639 kết quả Chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
 • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  doc9p diennghia 19-08-2009 337 77   Download

 • Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính Phủ ban hành

  pdf18p lawqds2 09-12-2009 34 5   Download

 • Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawdn2 31-10-2009 71 14   Download

 • Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh, UBND các huyện thị.

  pdf5p chuonchuongiay 04-01-2011 57 5   Download

 • Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf10p lawdn2 31-10-2009 41 4   Download

 • 1. Thông tư này được áp dụng đối với người lao động đang làm việc tại công ty Nhà nước không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hoá quy định tại Điều 2 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP. 2.

  pdf11p tuongvan 20-07-2009 240 58   Download

 • Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  doc22p thanhuyen 19-08-2009 193 30   Download

 • Thông tư 13/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  doc14p thanhuyen 19-08-2009 152 24   Download

 • Thông tư 09/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc chuyển đổi hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  doc9p diennghia 19-08-2009 128 17   Download

 • Thông tư 95/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  doc8p diennghia 19-08-2009 162 11   Download

 • Thông tư 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  doc84p thanhuyen 19-08-2009 77 11   Download

 • Thông tư số 09/2006/TT-BTNMT về việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf7p lawbds4 06-11-2009 93 6   Download

 • NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf10p phuongmychi 29-07-2013 50 1   Download

 • Kế toán Công ty cổ phần, Công Ty cổ phần Công Trình Đô Thị Cam Ranh là DoanhNghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công Ty cổ phần. Công Ty được tổ chức và hoạt động theo.Theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó thành viên mua cổ phần được hưởng lợi nhuận và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi.......

  pdf35p minhanh 14-03-2009 1511 311   Download

 • Qua hơn 4 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, VINARE đã thực hiện đúng các mục tiêu chiến lược phát triển được hoạch định và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  pdf20p ngocdung 19-06-2009 482 145   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH S 126/2004/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  doc5p lawcao 30-09-2009 283 99   Download

 • Trên cơ sở đổi mới t duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nớc ta đã từng bớc chuyển sang kinh tế thị trờng nh một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển.Trong điều kiện cơ chế có nhiều thay đổi, khi hiệu quả kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước đã bộc lộ những yếu kém, lâm vào tình trãng sa sút, khủng hoảng...

  pdf15p kimku11 06-10-2011 234 83   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  doc20p lawcao 30-09-2009 236 33   Download

 • Nghị định 17/2006/NЭCP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hà 187/2004/NĐ­CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ vào Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính,...

  doc3p anvietcanh 15-10-2009 172 31   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 126/2004/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  doc5p lawcao 30-09-2009 251 30   Download

Đồng bộ tài khoản