» 

Chuyên đề Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu...

  pdf 65p xuankhuong 16-09-2009 684 323

 • Kiến thức về Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học đạt kết quả cao trong các kỳ thi giữa kì và cuối kì

  doc 20p vn_thanks 08-05-2011 395 214

 • Hướng dẫn ôn thi Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản ,có sữa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học

  pdf 0p ntgioi120403 04-11-2009 552 200

 • Đề tài:" PH.ĂNGGHEN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở TRUNG QUỐC HIỆN NAY "

  Cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen là người đặt nền móng cơ bản cho tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực vậy, những thành tựu vĩ đại trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được ngày nay là nhờ đi theo đúng đường lối của chủ nghĩa xã hội khoa học, thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng...

  pdf 16p bengoan369 08-12-2011 44 11

 • Câu hỏi ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tài liệu tham khảo Câu hỏi ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học . Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội...

  doc 50p hoangvanngocthuathie 30-10-2010 816 486

 • HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mac Lenin trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học.

  pdf 0p star_move286 13-06-2010 204 73

 • Đề cương ôn tập: chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tài liệu tham khảo cho các bạn ôn thi môn đại cương tốt

  doc 30p nhuevp 02-04-2011 508 256

 • Hướng dẫn ôn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.Cách mạng xã hội chủ nghĩa mưu lợi cho đại đa số nhân dân lao động, lôi cuốn đa số nhân dân tham gia và đi cùng nhân dân cho đến khi giải phóng lao động và giải phóng nhân loại một cách triệt để.

  pdf 65p maithuyhanh 21-09-2009 321 125

 • Bài giảng Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học trình bày bằng Slide rất...

  ppt 19p ngoclam222 09-03-2014 4 2

 • Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học - PTs. Nguyễn Văn Dương

  Để phục vụ giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lenin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

  pdf 65p monkey68 13-03-2009 1726 750

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 7

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 7', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 12 3

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 3

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 3', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 29 3

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 5

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 5', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 8 3

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 6

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 6', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 14 2

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 1

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 1', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p snake1212 30-10-2011 11 1

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 9

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 9', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 10 1

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 2

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 2', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 14 1

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 4

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 16 1

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 8

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 13 1

 • Chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 10

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề chủ nghĩa xã hội học 10', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p snake1212 30-10-2011 11 1

 • + Xem thêm 127 Chuyên đề Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản