» 

Chuyên đề Kinh Tế Chính Trị

 • 25 câu hỏi - trả lời kinh tế chính trị

  Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi kinh tế chính trị đạt kết quả cao trong các kỳ thi giữa kì và cuối kì

  doc 30p vn_thanks 08-05-2011 957 522

 • 35 Câu hỏi kinh tế chính trị

  Tài liệu tham khảo cho các bạn ôn thi kinh tế chính trị

  pdf 0p little_angel_0590 09-04-2011 585 306

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, PGS.TS. Nguyễn Đình Kháng

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng gồm 3 phần. Phần mở đầu giới thiệu các kiến thức nhập môn kinh tế chính trị. Phần thứ nhất trình bày những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa. Phần thứ 2 trình bày những vấn đề kinh tế chính trị của...

  pdf 198p 986753421 30-05-2012 198 85

 • Đề cương ôn tập kinh tế chính trị

  Hệ thống câu hỏi tổng hợp kiến thức ôn tập môn Kinh tế chính trị dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  pdf 56p xuantruonga3 20-06-2010 929 582

 • Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị

  Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác-Lenin, trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác Lênin

  pdf 0p ntgioi120404 11-11-2009 1085 428

 • Đề cương kinh tế chính trị

  Đề cương kinh tế chính trị dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế các tham khảo ôn tập củng cố kiến thức. * Hàng hóa và tiền tệ a, Lượng giá trị hàng hóa. Xác định lượng giá trị. Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng gia trị của hàng hóa - Định nghĩa : là số lao động đã hao phi để làm ra + Tính gián tiếp = thời gian lao động làm ra nó + Thời gian mà mỗi đơn vị chỉ tạo ra sản...

  doc 10p hoangtuxuan 05-10-2011 717 344

 • Chương 7: Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin tham gia phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ, bảo vệ lợi ích của nông dân, đòi tự do báo chí và bắt đầu tìm hiểu những vấn đề về kinh tế. Các ông đã xây dựng thế giới quan phương pháp luận khoa học - Phương pháp duy vật biện chứng. Đồng thời các ông chuyển từ lập trường dân chủ sang lập trường chủ nghĩa cộng sản. Trong giai đoạn này,...

  pdf 14p magiethitham 25-04-2011 364 98

 • Kinh tế chính trị - Kinh Tế chính trị MARX - LENINE

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa,

  ppt 68p matem90 26-10-2013 21 3

 • Chuyên đề: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

  Chuyên đề: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm trình bày về hoàn cảnh xuất hiện của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, trong quá trình đổi mới kinh tế ở các nước XHCN, cụ thể là Trung Quốc, muốn phát triển sức SX phải cải cách thể chế kế họach hóa tập trung, xây dựng thể chế mới kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

  ppt 12p pink_12 27-05-2014 11 1

 • Đề cương chuyên đề: Kinh tế Việt Nam: hiện trạng và triển vọng năm 2010 - TS.Trần Du Lịch

  Đề cương chuyên đề: Kinh tế Việt Nam: hiện trạng và triển vọng năm 2010 nhằm trình bày về bối cảnh kinh tế Việt Nam bước vào năm 2009. Kết quả các chính sách kinh tế vĩ mô năm 2008, duy trì chính sách tiền tệ ổn định năm 2009 và sang năm 2010.

  pdf 24p navy_12 21-05-2014 19 1

 • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - PTS. Phạm Văn Hảo

  Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các môn lí luận chính trị Mác-Lenin trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản có sửa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính chị Mác-Leenin.

  pdf 94p dkt3hds 05-11-2009 2379 789

 • LUẬN VĂN: Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

  Trong những năm qua, với sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà Nước nền kinh tế Việt Nam đang dần dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường thế giới, nền kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang dần dần bắt kịp được đà phát triển của khu vực . Những bước chuyển mình của nền kinh tế cũng đánh dấu được sự phát triển vượt bậc một cách khá rõ ràng ....

  pdf 13p notonline1122 21-02-2013 29 12

 • Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

  Đây là từ điển song ngữ Anh-Việt, Việt-Anh dùng để tra cứu các thuật ngữ của nhiều ngành và lĩnh vực trong xã hội, nhưng đa số là các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực kinh tế học. Có thể kể qua các lĩnh vực đó như Kinh tế tổng hợp, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế quốc tế, Kinh tế chính trị, Tài chính ngân hàng, Thương mại, Marketing, các thuật ngữ trong ngành Luật, Toán học,...

  xls 274p enyouan 09-03-2010 5220 3110

 • Câu hỏi trắc nghiệm thị môn kinh tế phát triển

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm thị môn kinh tế phát triển', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p svienueb 03-04-2011 847 404

 • Đề án kinh tế chính trị: Phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trong công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

  Kinh tế trang trại là một khái niệm không còn mới với các nước kinh tế phát triển và đang phát triển. Song đối với nước ta đang còn là một vấn đề mới, do nước ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trường nên việc nhận thức chưa đầy đủ về kinh tế trang trại là điều không thể tránh khỏi. Thời gian qua các lý luận về kinh tế trang trại đã được các nhà khoa học trao đổi trên các...

  pdf 35p huemanvdoc 25-11-2009 300 165

 • Đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ chuyển đổi môn Kinh tế chính trị

  Nền sản xuất xã hội loài người đã từng trải qua 2 loại hình cơ bản đó là: sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá. Sản xuất tự cung tự cấp là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra là để thoả mãn trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của người sản xuất. Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm làm ra để bán hay để trao đổi trên thị...

  doc 41p minhcongtran 19-11-2010 1455 120

 • Đề án kinh tế chính trị: Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân

  Từ khi bước vào công cuộc đổi mới chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong đó phải nói đến vai trò của khu vực kinh tế tư bản tư nhân đã góp phần đáng kể trong việc tạo ra công ăn việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách. Dự báo đúng được với xu thế vận động và phát triển của khu...

  pdf 44p huemanvdoc 26-11-2009 246 100

 • ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ (P2)

  1) Thời kì quá độ lênXHCN ở VN a) Tính tất yếu của thời kì quá độ: Theo quan điểm của Mac-Lenin: Xã hội sẽ phát sinh một cách tự nhiên, khách quan dựa trên các quy luật kinh tế và XHCN là chế độ mà con người được tự do và phát triển một cách toàn diện nhất. Nhưng khi chuyển từ xã hội cũ sang xã hội mới ta không thể hoàn toàn xoá bỏ xã hội cũ trong thời gian ngắn nên cần một thời...

  pdf 17p hthn28 28-09-2011 211 84

 • Đề cương kinh tế chính trị: Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế

  Kinh tế Nhà nước mà thành phần chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước(DNNN) đang đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân hiện nay .Nhưng bên cạnh những thành tựu và đóng góp to lớn của các DNNN trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế nước ta thì hiện nay các DNNN đang phải đối đầu với nhiều khó khăn thử thách như: tình trạng làm ăn thua lỗ, công nghệ lạc...

  pdf 23p truongan 19-11-2009 163 75

 • BÀI GIẢNG VỀ KINH TẾ PHÁT TRIỂN

  Kinh tế chính trị Nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị đặc biệt là những ảnh hưởng của nhóm người nắm quyền lực đến sự phân phối các nguồn lực, vấn đề kinh tế chuyển từ một nền kinh tế tăng trưởng thấp sang một nền kinh tế tăng trưởng cao sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Vấn đề xã hội là chuyển từ một xã hội nghèo đói, bất bình đẳng, con người phát...

  ppt 132p huonghieuphuong 12-09-2011 99 42

 • + Xem thêm 1097 Chuyên đề Kinh Tế Chính Trị khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản