Chuyên đề kinh tế chính trị

Xem 1-20 trên 1097 kết quả Chuyên đề kinh tế chính trị
 • Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi kinh tế chính trị đạt kết quả cao trong các kỳ thi giữa kì và cuối kì

  doc30p vn_thanks 08-05-2011 962 523   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn ôn thi kinh tế chính trị

  pdf0p little_angel_0590 09-04-2011 588 306   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng gồm 3 phần. Phần mở đầu giới thiệu các kiến thức nhập môn kinh tế chính trị. Phần thứ nhất trình bày những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa.

  pdf198p 986753421 30-05-2012 200 85   Download

 • Hệ thống câu hỏi tổng hợp kiến thức ôn tập môn Kinh tế chính trị dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  pdf56p xuantruonga3 20-06-2010 930 583   Download

 • Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác-Lenin, trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác Lênin

  pdf0p ntgioi120404 11-11-2009 1085 428   Download

 • Đề cương kinh tế chính trị dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế các tham khảo ôn tập củng cố kiến thức. .* Hàng hóa và tiền tệ.a, Lượng giá trị hàng hóa. Xác định lượng giá trị. Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng gia trị của hàng hóa.- Định nghĩa : là số lao động đã hao phi để làm ra.+ Tính gián tiếp = thời gian lao động làm ra nó.

  doc10p hoangtuxuan 05-10-2011 719 345   Download

 • Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin tham gia phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ, bảo vệ lợi ích của nông dân, đòi tự do báo chí và bắt đầu tìm hiểu những vấn đề về kinh tế. Các ông đã xây dựng thế giới quan phương pháp luận khoa học - Phương pháp duy vật biện chứng. Đồng thời các ông chuyển từ lập trường dân chủ sang lập trường chủ nghĩa cộng sản.

  pdf14p magiethitham 25-04-2011 365 99   Download

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa,

  ppt68p matem90 26-10-2013 21 3   Download

 • Đề cương chuyên đề: Kinh tế Việt Nam: hiện trạng và triển vọng năm 2010 nhằm trình bày về bối cảnh kinh tế Việt Nam bước vào năm 2009. Kết quả các chính sách kinh tế vĩ mô năm 2008, duy trì chính sách tiền tệ ổn định năm 2009 và sang năm 2010.

  pdf24p navy_12 21-05-2014 19 1   Download

 • Chuyên đề: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm trình bày về hoàn cảnh xuất hiện của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, trong quá trình đổi mới kinh tế ở các nước XHCN, cụ thể là Trung Quốc, muốn phát triển sức SX phải cải cách thể chế kế họach hóa tập trung, xây dựng thể chế mới kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

  ppt12p pink_12 27-05-2014 11 1   Download

 • Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các môn lí luận chính trị Mác-Lenin trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản có sửa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính chị Mác-Leenin.

  pdf94p dkt3hds 05-11-2009 2381 789   Download

 • Trong những năm qua, với sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà Nước nền kinh tế Việt Nam đang dần dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường thế giới, nền kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang dần dần bắt kịp được đà phát triển của khu vực . Những bước chuyển mình của nền kinh tế cũng đánh dấu được sự phát triển vượt bậc một cách khá rõ ràng .

  pdf13p notonline1122 21-02-2013 29 12   Download

 • Đây là từ điển song ngữ Anh-Việt, Việt-Anh dùng để tra cứu các thuật ngữ của nhiều ngành và lĩnh vực trong xã hội, nhưng đa số là các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực kinh tế học.

  xls274p enyouan 09-03-2010 5240 3114   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm thị môn kinh tế phát triển', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p svienueb 03-04-2011 853 404   Download

 • Kinh tế trang trại là một khái niệm không còn mới với các nước kinh tế phát triển và đang phát triển. Song đối với nước ta đang còn là một vấn đề mới, do nước ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trường nên việc nhận thức chưa đầy đủ về kinh tế trang trại là điều không thể tránh khỏi.

  pdf35p huemanvdoc 25-11-2009 301 166   Download

 • Nền sản xuất xã hội loài người đã từng trải qua 2 loại hình cơ bản đó là: sản..xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá...Sản xuất tự cung tự cấp là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra..là để thoả mãn trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của người sản xuất...Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm làm ra để bán hay để..

  doc41p minhcongtran 19-11-2010 1455 120   Download

 • Từ khi bước vào công cuộc đổi mới chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong đó phải nói đến vai trò của khu vực kinh tế tư bản tư nhân đã góp phần đáng kể trong việc tạo ra công ăn việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách.

  pdf44p huemanvdoc 26-11-2009 246 100   Download

 • 1) Thời kì quá độ lênXHCN ở VN.a) Tính tất yếu của thời kì quá độ:.Theo quan điểm của Mac-Lenin: Xã hội sẽ phát sinh một cách tự nhiên,.khách quan dựa trên các quy luật kinh tế và XHCN là chế độ mà con người.được tự do và phát triển một cách toàn diện nhất. Nhưng khi chuyển từ xã hội.cũ sang xã hội mới ta không thể hoàn toàn xoá bỏ xã hội cũ trong thời gian.

  pdf17p hthn28 28-09-2011 212 84   Download

 • Kinh tế Nhà nước mà thành phần chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà ..nước(DNNN) đang đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân ..hiện nay .Nhưng bên cạnh những thành tựu và đóng góp to lớn của các ..DNNN trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế nước ta thì hiện ..nay các DNNN đang phải đối đầu với nhiều khó khăn thử thách như: ..

  pdf23p truongan 19-11-2009 164 75   Download

 • Kinh tế chính trị.Nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và.chính trị đặc biệt là những ảnh hưởng.của nhóm người nắm quyền lực đến.sự phân phối các nguồn lực, vấn đề kinh tế chuyển từ một nền kinh tế tăng trưởng thấp sang một nền kinh tế tăng trưởng cao sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

  ppt132p huonghieuphuong 12-09-2011 99 42   Download

Đồng bộ tài khoản