Chuyên đề môn hóa

Xem 1-20 trên 4177 kết quả Chuyên đề môn hóa
 • Một số vấn đề về điện hoá học và bài tập dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi, điện hóa học và các dạng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi, điện hóa, điện hóa học,... là những nội dung trong "Kỷ yếu chuyên đề môn: Hoá". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.

  pdf312p cobedt 20-12-2015 15 5   Download

 • Tài liệu Chuyên đề Oxi hóa khử của GV. Lương Văn Huy cung cấp cho các bạn những bài tập trắc nghiệm về oxi hóa khử, từ đó giúp các bạn nâng cao khả năng tư duy về môn Hóa học trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi Đại học - Cao đẳng. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Hóa.

  doc8p changngoc127 24-03-2015 62 23   Download

 • Tài liệu: Các chuyên đề về Hóa học được biên soạn với các nội dung: Dãy hoạt động hoá học của kim loại, độ tan - nồng độ dung dịch, pha trộn dung dịch, xác định công thức hoá học, bài toán về Oxit và hỗn hợp Oxit,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf139p 01234935367 07-09-2016 9 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - công thức viết phản ứng các chất vô cơ i', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p kankook 10-06-2011 336 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - các bài toán este', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p kankook 10-06-2011 180 99   Download

 • ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 259 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; I...

  pdf5p dinhtrang1189 14-12-2011 375 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - các bài toán kim loại phản ứng với axit', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p kankook 10-06-2011 200 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - công thức viết phản ứng các chất vô cơ iii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kankook 10-06-2011 142 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - hóa vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p kankook 10-06-2011 208 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - các sơ đồ phản ứng và điều chế', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p kankook 10-06-2011 176 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - co2 phản ứng với dung dịch bazơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p kankook 10-06-2011 157 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - rượu, phản ứng tách nước', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p kankook 10-06-2011 168 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - nhôm, hợp chất của nhôm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p kankook 10-06-2011 156 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p kankook 10-06-2011 123 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - andehyt, phản ứng tráng gương', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p kankook 10-06-2011 145 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - kim loại phản ứng với muối', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p kankook 10-06-2011 148 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - các định luật hóa học ii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kankook 10-06-2011 126 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - muối phản ứng với axit ii', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p kankook 10-06-2011 118 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - muối phản ứng với muối', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p kankook 10-06-2011 116 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - muối phản ứng với axit i', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p kankook 10-06-2011 91 34   Download

Đồng bộ tài khoản