Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Xem 1-20 trên 136 kết quả Chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Chương này cung cấp các kiến thức về chuyển đổi kiểu dữ liệu và cấp phát bộ nhớ động. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Chuyển đổi kiểu (ép kiểu), cấu trúc CT C trong bộ nhớ, cấp phát bộ nhớ động, các thao tác trên khối nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p tangtuy05 23-03-2016 17 2   Download

 • Công dụng của các hàm này dùng để chuyển đổi qua lại các kiểu dữ liệu tương thích nhau bên trong Microsoft SQL Server. Thông thường trong các xử lý bạn thường chuyển đổi các kiểu dữ liệu số hoặc kiểu dữ liệu ngày giờ về kiểu dữ liệu chuỗi để hiển thị ra màn hình.Với cú pháp hàm CAST bên dưới cho phép bạn có thể chuyển đổi một biểu thức nào đó sang một kiểu dữ liệu bất kỳ mong muốn.

  doc5p longandquynh 02-11-2012 139 13   Download

 • Nội dung bài 2 trình bày về: Đối tượng (Object), Lớp (Class), Kiểu dữ liệu, Chuyển đổi kiểu dữ liệu, Biến và hằng, Các toán tử, Các cấu trúc điều khiển.

  pdf42p iceriver102 14-11-2010 116 35   Download

 • Mọi đối tượng dữ liệu trong C đều có kiểu xác định. Biến có kiểu char, int, float, double, … Con trỏ trỏ đến kiểu char, int, float, double, … Xử lý thế nào khi gặp một biểu thức với nhiều kiểu khác nhau?  C tự động chuyển đổi kiểu (ép kiểu). Người sử dụng tự chuyển đổi kiểu.

  pdf28p ad_uit 20-01-2011 118 31   Download

 • Nội dung chương 2 gồm: Đối tượng dữ liệu. Biến và hằng. Kiểu dữ liệu. Sự khai báo. Kiểm tra kiểu. Chuyển đổi kiểu. Gán và khởi tạo.

  ppt9p chuotphatxit 19-09-2010 91 14   Download

 • Mọi đối tượng dữ liệu trong C đều có kiểu xác định Biến có kiểu char, int, float, double, … Con trỏ trỏ đến kiểu char, int, float, double, … Xử lý thế nào khi gặp một biểu thức với nhiều

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 41 4   Download

 • Bài giảng Cơ bản về ngôn ngữ Java do giảng viên Nguyễn Thị Tú Mi biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong Java như: Chú thích, khối lệnh và câu lệnh, tập kí tự dùng trong Java, từ khóa và tên, kiểu dữ liệu, hằng, biến, chuyển đổi kiểu dữ liệu, định dạng nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt143p youcanletgo_04 15-01-2016 12 3   Download

 • Ebook Lập trình thiết kế với Autolisp và Visual Lisp: Tập 1 bao gồm những nội dung căn bản về Autolisp; file chương trình Autolisp; xử lý danh sách; nhập dữ liệu; khoảng cách và góc đo; các hàm toán học; chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý chuỗi; các biểu thức điều kiện; các vòng lặp chương trình; xử lý danh sách; cơ sở dữ liệu đối tượng Autocad; tập hợp các đối tượng chọn.

   

  pdf156p daolinhvn 08-05-2015 233 134   Download

 • Số lượng, String, hoặc Boolean? Chuyển đổi kiểu dữ liệu Theo định nghĩa trước đó, JavaScript là một ngôn ngữ lỏng lẻo nhập, mà thực sự có nghĩa là bạn không cần phải được quan tâm về những loại dữ liệu được lưu trữ trong một

  pdf11p yukogaru7 24-10-2010 54 10   Download

 • Bài báo này nghiên cứu và đề xuất một hướng tiếp cận trong việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB) sang Ontology được biểu diễn bằng các ngôn ngữ RDF và OWL.

  pdf10p sunshine_9 24-07-2013 45 8   Download

 • Đóng gói (encapsulation) : Gói dữ liệu + hành vi (code), bên ngoài chỉ có thể truy cập một số thuộc tính hoặc hành vi của đối tượng của một lớp thông qua các công cụ giao tiếp.

  pdf80p tuan_mit 12-05-2011 55 6   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 trình bày về cấu trúc của 1 ứng dụng C# nhỏ; kiểu dữ liệu định sẵn; kiểu liệt kê; kiểu record; kiểu array; phân tích top-down theo hướng đối tượng; Namespace; Assembly. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf13p cocacola_17 12-12-2015 23 6   Download

 • Để đảm bảo rằng lớp này có tất cả các chức năng tương tự như các lớp được xây dựng sẵn, nghĩa là chúng ta cho phép thực hiện các phép toán số học trên các thể hiện của phân số chúng ta (như các phép toán cộng phân số, nhân hai phân số,...) và chuyển đổi qua lại giữa phân số và kiểu dữ liệu xây dựng sẵn như kiểu nguyên (int).

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 29 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Các mở rộng của C++" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ngôn ngữ C, lịch sử ngôn ngữ C++, lựa chọn ngôn ngữ C++, các từ khóa mới của C++, cách ghi chú thích,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_15 25-02-2016 11 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu với mục tiêu nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ toàn bộ các đối tượng khác tham khảo. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf72p codon_09 25-03-2016 16 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Bài 8: Đa hình nêu lên Upcasting và downcasting, đa hình, liên kết tĩnh và liên kết động. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf26p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 4 1   Download

 • Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Quản trị cơ sở dữ liệu môn thi lý thuyết nghề - Mã đề thi: QTCSDL-LT11 giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về nêu các khái niệm: bảng (Table), bản ghi (record), trường( Field) và.kiểu dữ liệu (Data Type) trong Access, chức năng chính của đối tượng Table và Report trong Access,...

  pdf5p canyoulove 20-09-2017 0 0   Download

 • Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Quản trị cơ sở dữ liệu môn thi lý thuyết nghề - Mã đề thi: QTCSDL-LT14 giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về nêu chức năng của đối tượng chính Query, Form trong Access, xác định kiểu dữ liệu (Data Type),...

  pdf6p canyoulove 20-09-2017 0 0   Download

 • Nhu cầu chuyển đổi kiểu: Mọi đối tượng dữ liệu trong C đều có kiểu xác định. Biến có kiểu char, int, float, double, … Con trỏ trỏ đến kiểu char, int, float, double, … Xử lý thế nào khi gặp một biểu thức với nhiều kiểu khác nhau? C tự động chuyển đổi kiểu (ép kiểu). Người sử dụng tự chuyển đổi kiểu.

  ppt24p thanhvan285 19-10-2010 117 32   Download

 • Ý nghĩa kiểu logic, có giá trị TRUE hay FALSE như BOOL kiểu byte (8 bits) qui ước để mô tả những hàm Callback ký tự 8 bits (Windows ANSI) giá trị màu 32 bits, được tổng hợp từ 3 màu cơ bản Red, Green, Blue biến có giá trị không thay đổi trong quá trình xử lý số nguyên không dấu 32 bits số nguyên không dấu 32 bits sử dụng khi cần chuyển kiểu con trỏ DWORD để tính toán số nguyên không dấu 32 bits số nguyên không dấu 64 bits số thực handle đến...

  pdf3p tt1991tt 19-02-2011 122 24   Download

Đồng bộ tài khoản