» 

Chuyên Ngành Tiếng Trung

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 1

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 8p thiuyen14 19-09-2011 103 45

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 2

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p thiuyen14 19-09-2011 78 31

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 4

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 4', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p thiuyen14 19-09-2011 61 28

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 5

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 5', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p thiuyen14 19-09-2011 55 27

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 3

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 3', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p thiuyen14 19-09-2011 59 27

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 6

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 6', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p thiuyen14 19-09-2011 43 23

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 8

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 8', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p thiuyen14 19-09-2011 48 22

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 7

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 7', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p thiuyen14 19-09-2011 49 22

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung - Bài 9

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng thực hành tiếng trung - bài 9', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p thiuyen14 19-09-2011 41 22

 • Kỹ năng thực hành trung anh - Bài 10

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng hoa - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 4p thiuyen14 19-09-2011 42 18

 • Bài giảng Giáo trình trung văn 3 - Bài 28

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng hoa - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 19p thiuyen14 19-09-2011 21 11

 • Bài giảng Giáo trình trung văn 3 - Bài 27

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng hoa - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 15p thiuyen14 19-09-2011 32 11

 • Giáo trình về Trung văn 2 - Bài 11

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng hoa - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 19p thiuyen14 19-09-2011 40 11

 • Bài giảng Giáo trình trung văn 3 - Bài 29

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng hoa - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 18p thiuyen14 19-09-2011 18 9

 • Giáo trình về Trung văn 1 - Bài 9

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng hoa - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 19p thiuyen14 19-09-2011 28 8

 • Giáo trình về Trung văn 3 - Bài 26

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng hoa - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf 12p thiuyen14 19-09-2011 26 7

 • Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 1

  Tài liệu " Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng " được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật- nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề

  pdf 35p dibovaodoi01 11-10-2011 734 276

 • Thực hành dịch tiếng trung - Chương 3

  Tài liệu là bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, nhằm giúp các bạn sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình qua các bài tập thực hành thực tế.

  pdf 28p thiuyen14 19-09-2011 123 64

 • Thực hành dịch tiếng trung - Chương 4

  Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ tiếng trung có thể tiến hành thực hành các bài tập tiếng trung hiệu quả,tài liệu "Thực hành dịch tiếng trung" sẽ là tài liệu rất hay dành cho các bạn.

  pdf 14p thiuyen14 19-09-2011 122 64

 • Thực hành dịch tiếng trung - Chương 6

  Tài liệu "Thực hành tiếng trung" được sắp xếp và trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có tài liệu thực hành và ôn thi tốt trong kì thi cuối kì.

  pdf 17p thiuyen14 19-09-2011 138 60

 • + Xem thêm 207 Chuyên Ngành Tiếng Trung khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản