Chyển dịch cơ cấu kinh tế

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chyển dịch cơ cấu kinh tế
 • Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Vì thế, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH-HĐH) nông nghiệp, luôn là nhiệm vụ được Đảng, nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã dành nhiều công sức, trí tuệ để lãnh đạo và chỉ đạo.

  pdf133p nhutretho 30-01-2013 176 73   Download

 • Mấy thập kỉ qua , làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa(CHN, HĐH)đã và đang diễn ra ở nhiều nước phát triển.Ngày nay , khi toàn cầu hóa kinh tế thế giới đang diễn ra sâu rộng do tác động của cách mạng khoa học- công nghệ thời đại thì CNH, HĐH chỉ có thể thành công và được rút ngắn khi có chiến lược đúng đắn, gắn với các chính sách, giải pháp điều chỉnh phù hợp

  pdf224p ngockien1004 16-08-2012 86 20   Download

 • Ngày nay chúng ta đã chứng kiến sự chyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển, trong đó có ngành công nghiệp tự động hóa...

  pdf84p sang_som 25-04-2013 44 22   Download

 • Cơ cấu tổ chức có vai trò quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, cho dù doanh nghiệp đó hoạt động sản xuất hay dịch vụ. Quá trình hội nhập đã và đang đặt ra cho các doanh nghiệp nhiều đe doạ và thách thức cho sự tồn tại và phát triển của mình, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và định hướng trong nền kinh tế quốc dân.

  pdf61p muathi2013 12-05-2013 50 22   Download

 • Bình Dương cái tên gợi lên âm hưởng vừa yên lành, vừa sinh động, một lần nữa được chọn để gọi tên cho một vùng đất vốn hiền hòa nhưng đầy năng động. Có thể hiểu từ "bình" là bằng phẳng, yên ổn; cũng có nghĩa là bình thường, giản dị

  pdf240p nhutretho 30-01-2013 67 30   Download

Đồng bộ tài khoản