Xem 1-20 trên 141 kết quả Classical mechanics
 • Tham khảo sách 'introduction to classical mechanics with problems and solutions', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf623p chipmoon 19-07-2012 82 30   Download

 • Bài giảng cơ học tính toán với chủ đề: Cơ học cơ sở Classical Mechanics do thầy Nguyễn Xuân Hùng giảng viên khoa Toán tin học biên soạn để phục vụ cho môn cơ học tính toán. Nội dung của bài giảng chủ yếu đề cập đến các vấn đề liên quan tới các khái niệm cơ bản về tiên đề tĩnh học, lý thuyết về hệ lực, vấn đề ma sát và bài toán cân bằng của vật có ma sát và tâm khối của vật rắn cũng được đưa ra phân tích rất cặn kẻ.

  pdf54p nhatrangyeuthuong 17-04-2014 64 26   Download

 • This textbook covers all the standard introductory topics in classical mechanics, including Newton's laws, oscillations, energy, momentum, angular momentum, planetary motion, and special relativity. It also explores more advanced topics, such as normal modes, the Lagrangian method, gyroscopic motion, fictitious forces, 4-vectors, and general relativity. It contains more than 250 problems with detailed solutions so students can easily check their understanding of the topic. There are also over 350 unworked exercises which are ideal for homework assignments.

  pdf623p kennybibo 14-07-2012 58 18   Download

 • A quantitative approach to studying human biomechanics, presenting principles of classical mechanics using case studies involving human movement. Vector algebra and vector differentiation are used to describe the motion of objects and 3D motion mechanics are treated in depth. Diagrams and software-created sequences are used to illustrate human movement.

  pdf335p mientrung102 29-01-2013 16 2   Download

 • Tham khảo sách 'there once was a classical theory introductory classical mechanics', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf623p khangoc2391 11-08-2012 17 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 2 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 22 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 20 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 27 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 2 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 19 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 3 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p b2d18101 13-09-2011 18 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 20 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 20 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 18 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 16 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 18 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 14 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 18 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 25 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 2 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 17 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 2 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản