Classical mechanics

Xem 1-20 trên 146 kết quả Classical mechanics
 • Tham khảo sách 'introduction to classical mechanics with problems and solutions', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf623p chipmoon 19-07-2012 84 32   Download

 • Bài giảng cơ học tính toán với chủ đề: Cơ học cơ sở Classical Mechanics do thầy Nguyễn Xuân Hùng giảng viên khoa Toán tin học biên soạn để phục vụ cho môn cơ học tính toán. Nội dung của bài giảng chủ yếu đề cập đến các vấn đề liên quan tới các khái niệm cơ bản về tiên đề tĩnh học, lý thuyết về hệ lực, vấn đề ma sát và bài toán cân bằng của vật có ma sát và tâm khối của vật rắn cũng được đưa ra phân tích rất cặn kẻ.

  pdf54p nhatrangyeuthuong 17-04-2014 67 27   Download

 • This textbook covers all the standard introductory topics in classical mechanics, including Newton's laws, oscillations, energy, momentum, angular momentum, planetary motion, and special relativity. It also explores more advanced topics, such as normal modes, the Lagrangian method, gyroscopic motion, fictitious forces, 4-vectors, and general relativity. It contains more than 250 problems with detailed solutions so students can easily check their understanding of the topic. There are also over 350 unworked exercises which are ideal for homework assignments.

  pdf623p kennybibo 14-07-2012 60 18   Download

 • A quantitative approach to studying human biomechanics, presenting principles of classical mechanics using case studies involving human movement. Vector algebra and vector differentiation are used to describe the motion of objects and 3D motion mechanics are treated in depth. Diagrams and software-created sequences are used to illustrate human movement.

  pdf335p mientrung102 29-01-2013 17 2   Download

 • (BQ) Featuring state-of-the-art computer based technology throughout, this comprehensive book on classical mechanics bridges the gap between introductory physics and quantum mechanics, statistical mechanics and optics -- giving readers a strong basis for their work in applied and pure sciences.

  pdf392p bautroibinhyen18 23-02-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Classical mechanics" has contents: Survey of elementary principles, variational principles and lagrange's equations, the central force problem, the kinematics of rigid body motion, the rigid body equations of motion, the rigid body equations of motion.

  pdf284p bautroibinhyen18 23-02-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Classical mechanics" has contents: The classical mechanics of the special theory of relativity, the hamilton equations of motion, hamilton jacobi theory and action angle variables, classical chaos, canonical perturbation theory, introduction to the lagrangian and hamiltonian formulations for continuous systems and fields.

  pdf362p bautroibinhyen18 23-02-2017 0 0   Download

 • Lecture "Notes on classical mechanics for physics" has contents: Elementary mechanics, lagrangian and hamiltonian dynamics, oscillations, central force motion and scattering, rotating systems, special relativity, mathematical appendix, summary of physical results.

  pdf396p bautroibinhyen18 23-02-2017 0 0   Download

 • Tham khảo sách 'there once was a classical theory introductory classical mechanics', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf623p khangoc2391 11-08-2012 17 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 2 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 22 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 21 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 27 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 2 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 19 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 3 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p b2d18101 13-09-2011 19 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 20 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 20 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 19 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 20 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 18 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'classical mechanics - 3rd ed. - goldstein, poole & safk episode 1 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p b2d18101 13-09-2011 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản