Cluster

Xem 1-20 trên 996 kết quả Cluster
 • Server Cluster là một mô hình được đưa ra nhằm đáp ứng được các nhu cầu ngày càng gia tăng trong việc truy xuất các ứng dụng có tính chất quan trọng như thương mại điện tử, database … Các ứng dụng này phải có khả năng chịu được lỗi cao, luôn đáp ứng được tính sẵn sàng và khả năng có thể mở rộng hệ thống khi cần thiết.

  pdf98p foxlegendit 09-09-2010 357 196   Download

 • Tổ chức mạng trong các doanh nghiệp lớn, chúng ta đã biết độ ổn định hay tính sẵn dùng cao luôn là mục tiêu hàng đầu. Vì vậy trong thiết kế mạng luôn có tính dư thừa, ví dụ: sử dụng 2 đường ADSL, 2 máy DC, 2 Web server …mặc dù chi phí cho việc thiết kế dư thừa có thể làm cho chi phí dự án tăng thêm từ 70%-100%. Chúng ta chắc cũng biết hoặc từng nghe nói đến kỹ thuật Server Clustering – dùng một nhóm các server cùng thực hiện một dịch vụ nào...

  pdf17p thanhtung_hk 05-11-2010 142 79   Download

 • This document describes the tasks to install Oracle Database 10g Standard Edition on a Windows two-node cluster, using Real Application Clusters (RAC) and Automated Storage Management (ASM). This install also builds a general purpose starter database with the Sample Schemas included and with automatic disk backup enabled.

  pdf50p thuxuan 03-08-2009 161 39   Download

 • Nghiên cứu, tìm hiểu xây dựng một mạng cảm nhận không dây kiến trúc CLUSTER với các giao thức lớp mạng, hệ điều hành áp dụng cho mạng, cách thức quản lý các nút mạng trong một CLUSTER, cách thức giao tiếp giữa các CLUSTER,cách thức chon nút đầu bó trong một CLUSTER,cách thức xử lý sự cố khi một nút trong CLUSTER bi hỏng, hoặc thêm bớt một nút mạng trong một CLUSTER.

  pdf25p dinhlan05011 22-05-2011 123 34   Download

 • This section describes the RAC documentation set. The platform-specific Oracle Database 10g CD contains a copy of this book, the Oracle Real Application Clusters Installation and Configuration Guide in both HTML and PDF formats. This book contains the pre-installation, installation, and post-installation information for all UNIX- and Windows-based platforms on which RAC operates.

  pdf468p thuxuan 03-08-2009 90 31   Download

 • CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES 1.1.TỔNG QUAN VỀ CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES Trong một bảng thông thường người sử dụng có rất nhiều giới hạn về điều khiển phân tán các hàng trong bảng. Khi một bảng được tạo ra lần đầu tiên nói chung các hàng được chèn vào trong đoạn bắt đầu của block đầu tiên trong extent đầu tiên.

  pdf22p hangkute_1 31-08-2010 137 23   Download

 • You are the cluster administrator for your company. The company wants its file services to be highly available. You need to evenly migrate all of the data on 10 dedicated file servers across an active/active cluster. The old servers will be deployed throughout the network for various noncritical functions. Many users have mapped drives an embedded UNIC references to the existing servers name and share names. You need to ensure that those existing connections continue to function properly after the migration. The cluster is configured to have three disk groups.

  pdf103p thuxuan 07-08-2009 106 22   Download

 • This section describes the RAC documentation set. This book, the Oracle Real Application Clusters Deployment and Performance Guide, highlights the main deployment topics for RAC by briefly describing Cluster Ready Services (CRS), storage, database creation, and services deployment in RAC. Design and deployment topics in this book describe service topologies and workload management in RAC.

  pdf58p daokim 03-08-2009 95 16   Download

 • Trên cơ sở đó, nghiên cứu này nhằm cung cấp một cơ sở nền tảng để các nhà làm chính sách hiểu được bản chất và hoạt động của các cluster ngành trong nền kinh tế địa phương cũng như hoạt động kinh tế trong khu vực, xác định các mối liên kết vốn có cũng như các chính sách hỗ trợ các cluster ngành cạnh tranh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

  pdf11p lalala04 25-11-2015 53 10   Download

 • With globalisation and knowledge-based production, firms may cooperate on a global scale, outsource parts of their administrative or productive units and negate location altogether. The extremely low transaction costs of data, information and knowledge seem to invalidate the theory of agglomeration and the spatial clustering of firms, going back to the classical work by Alfred Weber (1868-1958) and Alfred Marshall (1842-1924), who emphasized the microeconomic benefits of industrial collocation.

  pdf22p nguyenngocsonctu 02-12-2010 63 7   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng System Center Operations Manager để kiểm tra failover cluster. Failover cluster rất cần thiết cho việc cung cấp khả năng chịu đựng lỗi bên trong một cơ sở dữ liệu Windows. Mặc dù vậy khi tạo một failover cluster, chúng ta cần phải có phương pháp kiểm tra tình trạng của cluster. Ngoài ra cũng khó có thể biết thời điểm một failover (quá trình tự động chuyển đổi dự phòng) xuất hiện. ...

  pdf8p coca278 27-08-2013 44 7   Download

 • Vietnam is embarking on a path towards a knowledge-based economy in which the emergence of knowledge clusters in Ho Chi Minh City and the Mekong Delta are playing a decisive role. As our paper suggests, clustering appears to have a positive effect not only on the increase of knowledge output, but also on the economic growth of these regions. Using a GIS-based mapping method, we can identify two major knowledge clusters – Ho Chi Minh City and Can Tho City.

  pdf24p nguyenngocsonctu 02-12-2010 56 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm khám phá và đo lường nhân tố chính tác động đến NLCT ngành công nghiệp DCI; khám phá và đo lường nhận thức tác động tổng thể của NLCT ngành công nghiệp nội dung số ở Việt Nam; khám phá và đo lường nhân tố hỗ trợ phát triển Cluster DCI; đo lường mối quan hệ giữa NLCT ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển Cluster.

  pdf385p change08 30-06-2016 19 5   Download

 • The idea for this book originated from the Joint Discussion 10 of the XXIV IAU General Assembly held in Manchester (England) in the summer of 2000. The extremely successful session on mergers in clusters of galaxies persuaded the publisher of this book to have a volume on such a topic. Clusters of galaxies are by now recognized to be not simple relaxed structures, but rather they are evolving via merging processes in a hierarchical fashion from poor groups to rich clusters.

  pdf337p tom_123 14-11-2012 19 4   Download

 • We describe the early stage of our methodology of knowledge acquisition from technical texts. First, a partial morpho-syntactic analysis is performed to extract "candidate terms". Then, the knowledge engineer, assisted by an automatic clustering tool, builds the "conceptual fields" of the domain. We focus on this conceptual analysis stage, describe the data prepared from the results of the morpho-syntactic analysis and show the results of the clustering module and their interpretation.

  pdf3p bunthai_1 06-05-2013 31 4   Download

 • We revisit the algorithm of Schütze (1995) for unsupervised part-of-speech tagging. The algorithm uses reduced-rank singular value decomposition followed by clustering to extract latent features from context distributions. As implemented here, it achieves state-of-the-art tagging accuracy at considerably less cost than more recent methods.

  pdf5p hongdo_1 12-04-2013 18 3   Download

 • Fine-grained sense distinctions are one of the major obstacles to successful Word Sense Disambiguation. In this paper, we present a method for reducing the granularity of the WordNet sense inventory based on the mapping to a manually crafted dictionary encoding sense hierarchies, namely the Oxford Dictionary of English. We assess the quality of the mapping and the induced clustering, and evaluate the performance of coarse WSD systems in the Senseval-3 English all-words task.

  pdf8p hongvang_1 16-04-2013 12 3   Download

 • In this paper, a new language model, the Multi-Class Composite N-gram, is proposed to avoid a data sparseness problem for spoken language in that it is difficult to collect training data. The Multi-Class Composite N-gram maintains an accurate word prediction capability and reliability for sparse data with a compact model size based on multiple word clusters, called MultiClasses. In the Multi-Class, the statistical connectivity at each position of the N-grams is regarded as word attributes, and one word cluster each is created to represent the positional attributes. ...

  pdf8p bunrieu_1 18-04-2013 35 3   Download

 • In this paper a novel solution to automatic and unsupervised word sense induction (WSI) is introduced. It represents an instantiation of the ‘one sense per collocation’ observation (Gale et al., 1992). Like most existing approaches it utilizes clustering of word co-occurrences. This approach differs from other approaches to WSI in that it enhances the effect of the one sense per collocation observation by using triplets of words instead of pairs. The combination with a two-step clustering process using sentence co-occurrences as features allows for accurate results.

  pdf8p bunthai_1 06-05-2013 29 3   Download

 • This paper describes an unsupervised knowledge–lean methodology for automatically determining the number of senses in which an ambiguous word is used in a large corpus. It is based on the use of global criterion functions that assess the quality of a clustering solution.

  pdf4p bunthai_1 06-05-2013 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản