Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn

Xem 1-20 trên 74 kết quả Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn
 • Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn,nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội.

  doc66p hoangthaik4a5 01-11-2009 340 124   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p bongbongcam 10-08-2010 235 110   Download

 • Nội dung ebook hệ thống hóa khái niệm, bản chất và hình thức, các quy định pháp lý, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công, thực trạng đầu tư công tại các quốc gia và kinh nghiệm tái cơ cấu đầu tư công cho nguồn vốn đầu tư công, đầu tư công theo ngành, quản lý đầu tư công, một số đánh giá về hiệu quả đầu tư công, một số quan điểm, giải pháp tái cơ cấu đầu tư công.

  doc220p dohongquynh 09-10-2014 94 55   Download

 • Đặc điểm của cơ cấu đầu tư Cơ cấu đầu tư mang tính khách quan Trong nền kinh tế, cơ cấu đầu tư được thực hiện theo các chiến lược kế hoạch đã được hoạch định trước. Nhưng không vì thế mà cơ cấu đầu tư mất đi tính khách quan của nó.

  pdf9p lathucuoicung123 30-10-2013 38 4   Download

 • Những vấn đề cơ bản về đầu tư, đầu tư phát triển: Khái niệm đầu tư, đầu tư phát triển Đặc điểm vai trò của đầu tư, đầu tư phát triển Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của đầu tư: + Thay đổi cơ cấu đầu tư ngành + Sự phát triển của khoa học công nghệ + Thay đổi cơ chế chính sách và cơ chế quản lí

  ppt40p banhbeonhanthit 30-07-2013 50 8   Download

 • Kết quả “ngầm” Tại nghị quyết về phiên họp thứ tư, Quốc hội khóa 13 vừa qua, yêu cầu đặt ra là Ngân hàng Nhà nước phải “tạo cho được chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính gắn với thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, bảo đảm đến năm 2015 có một hệ thống ngân hàng lành mạnh”.

  pdf3p bibocumi20 14-12-2012 28 5   Download

 • Bắc Giang là một tỉnh miền núi, địa hình phức tạp , gồm nhiều huyện vùng cao. Khi bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, Bắc Giang gặp không ít khó khăn cả về địa hình, khí hậu và điểm xuất kinh tế chủ yếu là thuần nông. Trong những năm qua, với quyết tâm cao Bắc Giang đã từng bước chuyển tư nền kinh tế thuần nông tự cấp tự túc sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH.

  pdf87p trungtri 23-07-2009 257 142   Download

 • -Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội. -Cơ câú đâù tư hợp lý là cơ cấu đầu tư phù hợp với các qui luật khách quan, các điều kiện kinh tế-xã hội...

  doc22p bupbeboy 22-10-2009 230 99   Download

 • Theo nghĩa hẹp, vốn đầu tư được xem như là khoản tích lũy, là phần phần thu nhập chưa tiêu dùng. Theo nghĩa rộng “vốn” ở đây bao gồm nguồn nhân lực, nguồn tài lực, chất xám, tiền bạc và cả quan hệ đã tích lũy của cá nhân, doanh nghiệp hay quốc gia

  ppt43p banhbeonhanthit 30-07-2013 64 11   Download

 • Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi thế so sánh, mở ra nhiều nghành...

  pdf34p nhattruong 17-07-2009 2400 980   Download

 • Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi thế so sánh, mở ra nhiều nghành...

  pdf33p bongbongcam 12-08-2010 364 234   Download

 • Trong những năm vừa qua, FDI đã đóng góp một phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội như: các dự án FDI góp phần tăng thu ngân sách, cải thiện cán cân thanh toán và cán cân vãng lai của quốc gia, là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao trình độ kỹ thuật và công nghệ, phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, đưa nền kinh tế Việt Nam, hội nhập với nền...

  pdf98p dell1122 06-09-2012 147 65   Download

 • Với những căn cứ trên mà các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư chủ yếu vào nước ta ở 8 vùng từ Bắc đến Nam. Bảng 1: Cơ cấu đầu tư đầu tư nước ngoài theo vùng lãnh thổ tính theo % FDI đến hết năm 1999 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Vùng lãnh thổ Đông Nam Bộ Tỷ lệ % 53,13 29,6 Đồng bằng sông Hồng Duyên hải Nam Trung Bộ 8,64 Đông Bắc 5,46Đồng bằng sông Cửu Long 2,86 Bắc trung Bộ 2,46 Tây Nguyên 0,16 Tây Bắc Tổng 100 0,15 Nguồn:những...

  pdf11p ttcao5 11-08-2011 214 59   Download

 • 1. Những kết quả đạt được: Trong giai đoạn 2001-2005 nguồn vốn nhà nước huy động cho đầu tư tăng khá góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5% cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung cho những mục tiêu quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện cụ thể ở các lĩnh vực....

  doc0p congacuoi 12-11-2011 156 51   Download

 • Những thành tựu phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

  pdf95p dell1122 06-09-2012 83 28   Download

 • Thanh Hóa là một có địa hình phức tạp , gồm nhiều huyện vùng cao. Khi bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, Thanh Hóa gặp không ít khó khăn cả về địa hình, khí hậu và xuất phát điểm kinh tế chủ yếu là thuần nông. Trong những năm qua, với quyết tâm cao Thanh Hóa đã từng bước chuyển tư nền kinh tế thuần nông tự cấp tự túc sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Nhìn lại 10 năm đổi mới, kinh tế...

  pdf76p taurus23 24-09-2012 65 26   Download

 • Trong những năm gần đây, số lượng thư viện đại học Việt Nam được đầu tư từ các nguồn: ngân sách nhà nước, từ vốn vay Ngân hàng thế giới, từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài gia tăng đáng kể.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 22 5   Download

 • Trong những năm gần đây thị trường chứng khoán cuả nước ta ngày càng phát triển, số lượng các công ty cổ phần mới liên tục tăng kéo theo đó vai trò của quản trị tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp luôn phải “đắn đo” rất nhiều trước khi đưa ra một chính sách tài chính vừa đảm bảo đủ nguồn lực đầu tư phát triển lại vừa tạo được hình ảnh của công ty trong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư....

  doc63p chucung 12-01-2011 566 216   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vang_phanboi 31-07-2010 235 71   Download

 • Theo quan niệm có tính tổng quan, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức di chuyển vốn trên thị trường tài chính quốc tế, trong đó các công ty (thường là công ty đa quốc gia) tạo ra hoặc mở rộng chi nhánh sang nước khác, đầu tư để mở rộng thị trường, thiết lập quyền sở hữu từng phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư và giữ quyền quản lý các quyết định kinh doanh cùng với các đối tác nước sở tại cùng chia sẻ rủi ro và hưởng lợi nhuận.

  pdf96p hotmoingay6 21-01-2013 114 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản