Cơ cấu đầu tư

Xem 1-20 trên 11820 kết quả Cơ cấu đầu tư
 • Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn,nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội.

  doc66p hoangthaik4a5 01-11-2009 333 123   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p bongbongcam 10-08-2010 222 109   Download

 • Tăng trưởng phát triển luôn là một trong những mục tiêuy hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một cơ cấu kinh tế hợp lý là một trong ba chỉ tiêu thể hiện trình độ phát triển của một đất nước bên cạnh hai chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế và các vấn đề xã hội. Cơ cấu kinh tế chịu ảnh hưởng phần lớn từ cơ cấu đầu tư. Định hướng cơ cấu đầu tư để đổi mới cơ cấu kinh tế trên cơ sở sự tác động của các...

  doc44p duong_dung 01-04-2010 241 105   Download

 • QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG GS-TSKH Nguyễn Quang Thái Hội khoa học kinh tế Việt Nam Mấy lời nói đầu Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong 20 năm, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm và nói chung đều từ khoảng 5-9%/năm, cho thấy, trong đổi mới và nhờ đổi mới, Việt Nam đã tận dụng được thời cơ để đạt được những thành tựu quan trọng trong đổi mới và hội nhập theo hướng phát triển bền vững...

  pdf13p manutd1907 17-09-2012 114 59   Download

 • Nội dung ebook hệ thống hóa khái niệm, bản chất và hình thức, các quy định pháp lý, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công, thực trạng đầu tư công tại các quốc gia và kinh nghiệm tái cơ cấu đầu tư công cho nguồn vốn đầu tư công, đầu tư công theo ngành, quản lý đầu tư công, một số đánh giá về hiệu quả đầu tư công, một số quan điểm, giải pháp tái cơ cấu đầu tư công.

  doc220p dohongquynh 09-10-2014 62 35   Download

 • Đặc điểm của cơ cấu đầu tư Cơ cấu đầu tư mang tính khách quan Trong nền kinh tế, cơ cấu đầu tư được thực hiện theo các chiến lược kế hoạch đã được hoạch định trước. Nhưng không vì thế mà cơ cấu đầu tư mất đi tính khách quan của nó.

  pdf9p lathucuoicung123 30-10-2013 30 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong tái cơ cấu đầu tư công thời gian qua sau đây để nắm bắt được những nội dung về nhiều bước chuyển biến về chính sách dẫn tới những thay đổi trong thực tế; song vẫn cần nhìn lại những hạn chế, yếu kém; giải pháp.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 5 1   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc cơ cấu đầu tư phù hợp với mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011 - 2020 của Việt Nam nêu lên mô hình tăng trưởng nhờ vào đầu tư và những bất cập trong cơ cấu đầu tư giai đoạn 2001 - 2010; định hướng cấu trúc cơ cấu đầu tư theo mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011 - 2020;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 4 0   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu đầu tư công: Kinh nghiệm và thực tiễn một số nước và khuyến nghị với Việt Nam bắt đầu từ sự thống nhất quan niệm đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công, đến khảo cứu một số bằng chứng điển hình không thành công và thành công về đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công; cuối cùng là một số khuyến nghị tái cơ cấu đầu tư công cho Việt Nam.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 3 0   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu đầu tư công trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế Việt Nam nghiên cứu thực trạng cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam và đưa ra những giải pháp nhằm tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế trong thời gian tới.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 1 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Tái cơ cấu đầu tư công nhìn trong mối tương quan hệ thống với sự phát triển bền vững của nền tài chính quốc gia sau đây để nắm bắt được những nội dung về bội chi ngân sách nhà nước và nợ công; mối quan hệ giữa đầu tư công và sự vận động của thị trường tài chính và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 2 0   Download

 • Bài viết Gắn tái cơ cấu đầu tư công với tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế trình bày những chuyển biến bước đầu, thực trạng và giải pháp cho việc tái cơ cấu đầu tư công với tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 0 0   Download

 • Dưới đây là bài viết Tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; bài viết bao gồm những nội dung về huy động vốn ĐTC phát triển NNNT; những hạn chế và nguyên nhân; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

  pdf5p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 0 0   Download

 • Bài viết Thực trạng tái cơ cấu đầu tư công và giải pháp khuyến nghị xoáy sâu vào việc làm rõ thực trạng đầu tư của VN giai đoạn 2001 - 2010; các yếu tố cản trở việc tái cơ cấu đầu tư công; giải pháp khuyến nghị thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư công.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 1 0   Download

 • Đến nay, chủ trương tái cơ cấu đầu tư công đã đem đến một số kết quả nhất định, tuy nhiên việc cắt giảm đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư,... cũng chỉ là giải pháp "bất đắc dĩ". Bài viết Tái cơ cấu đầu tư công: Phải giải quyết những vấn đề mang tính "gốc rễ" sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 5 0   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu đầu tư công những vấn đề cần hoàn thiện sau đây giúp các bạn biết được những kết quả đã đạt được; hạn chế và tồn tại; từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu đầu tư công có hiệu quả.

  pdf12p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 1 0   Download

 • Bài viết Xu hướng chuyển dịch cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam sau khi gia nhập WTO nêu lên nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN, chuyển dịch cơ cấu thu hút FDI sau khi gia nhập WTO. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 1 0   Download

 • Dưới đây là bài viết Tái cơ cấu đầu tư công: Nhìn từ vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Bài viết nêu lên thực trạng quy mô vốn tín dụng đầu tư phát triển; công cụ thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội; gợi ý một số chính sách.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 0 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Tái cơ cấu đầu tư công: Thực trạng và một số khuyến nghị sau đây để nắm bắt được những nội dung về thực trạng đầu tư công, một số khuyến nghị giải pháp nhằm phát triển đầu tư công của Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 1 0   Download

 • I.1. Khái niệm Trớc khi đi đến khái niệm cơ cấu đầu t, cơ cấu kinh tế, cần làm rõ nội dung của thuật ngữ ”cơ cấu”. Cơ cấu hay kết cấu là một phạm trù triết học phản ánh cấu trúc bên trong của một đối tợng nào đó, kể cả số lợng và chất lợng, là tập hợp những mối quan hệ cơ bản, tơng đối ổn định giữa các yếu tố cấu thành nên đối tợng đó, trong một thời gian nhất định. Cơ cấu của một đối tợng đợc thể hiện bằng hai đặc trng chính....

  pdf39p kimku11 06-10-2011 58 20   Download

Đồng bộ tài khoản