Cơ cấu doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 8689 kết quả Cơ cấu doanh nghiệp
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp là một giải pháp nhằm tăng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh của một tập đoàn, nhóm công ty có cùng sở hữu của một hoặc một số nhà đầu tư. Tái cơ cấu là việc sắp xếp lại cơ cấu các công ty con trong tập đoàn, bằng cách xây dựng lại cấu trúc ngành nghề và vốn kinh doanh, thay đổi các chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, mua bán tài sản, vốn góp, cổ phần trong các công ty thành viên trong cùng tập đoàn. Quá trình tái cơ cấu doanh...

  pdf6p bingo_do 26-05-2010 194 87   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, đề tài "Một số giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước" giới thiệu đến các bạn những nội dung về lý luận chung về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  doc9p leducminhhieu2012 06-11-2015 71 32   Download

 • Tái cơ cấu doanh nghiệp hiện đang được rất nhiều nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam đề cập. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy 70% các cuộc tái cơ cấu đã gặp thất bại và 85% thất bại có nguyên nhân từ lãnh đạo.

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 73 22   Download

 • Sáp nhập và mua lại công ty đã và đang là một phương tiện ngày càng quan trọng trong việc tái phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thế giới và cho việc thực thi chiến lược công ty. Một hệ thống cấu trúc hạ tầng đã và đang ngày càng phát triển nhằm làm cho các giao dịch sáp nhập và mua lại công ty trở nên dễ dàng hơn.

  pdf15p nguyendoduy2409 25-09-2015 43 17   Download

 • Tài liệu "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" thảo luận về đề án tái cơ cấu thứ ba, nội dung tài liệu bắt đầu với việc đặt khu vực doanh nghiệp nhà nước trong tổng thể nền kinh tế Việt Nam, để từ đó đưa ra một bức tranh tổng quan về vai trò, tình hình sử dụng nguồn lực và đóng góp của doanh nghiệp nhà nước cho nền kinh tế trong mối quan hệ tương quan với hai khu vực kinh tế còn lại, bao gồm khu vực doanh nghiệp tư nhân và khu vực doanh nghiệp ...

  pdf20p vtu123 18-03-2016 47 16   Download

 • Bài viết "Thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và một số vấn đề đặt ra" trình bày về mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nội dung trọng tâm của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tập trung,...

  doc8p otkelly93 26-01-2016 33 14   Download

 • Bài giảng Xử lý nợ trong tái cơ cấu doanh nghiệp: Vấn đề và giải pháp bao gồm những nội dung về xử lý nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp trong tái cơ cấu doanh nghiệp; vấn đề phát sinh về nợ, giải pháp xử lý nợ trong tái cơ cấu doanh nghiệp.

  ppt16p cocacola_06 06-11-2015 29 4   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 kết quả, hạn chế và một số giải pháp trình bày về chủ trương, chính sách về sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; kết quả sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  pdf11p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 16 3   Download

 • Bài viết Xử lý nợ xấu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trình bày về nợ xấu của các doanh nghiệp, cơ chế và chính sách xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước. Với các bạn chuyên ngành Quản lí Nhà nước thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 9 3   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, những kết quả đạt được và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2015 tìm hiểu về những kết quả đạt được và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm của việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015.

  pdf5p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 14 3   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 nêu lên quan điểm, mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; giải pháp hoàn thiện mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  pdf10p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 16 2   Download

 • Dưới đây là bài viết Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong mối tương quan giữa chính sách công nghiệp và chính sách cạnh tranh; bài viết trình bày về tổng quan chính sách nông nghiệp trong mối quan hệ với chính sách cạnh tranh; đổi mới doanh nghiệp nhà nước và nhu cầu cơ cấu lại khối doanh nghiệp thống lĩnh dưới tác động của CS cạnh tranh tại VN.

  pdf11p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 8 2   Download

 • Bài viết Vì sao phải tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước? nêu lên mô hình tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước, các hệ lụy của mô hình tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 14 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Trách nhiệm, quyết tâm là giải pháp hàng đầu tìm hiểu về một số tồn tại, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, những giải pháp quyết liệt nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 9 2   Download

 • Mục tiêu phát triển bền vững của ngành Rượu - bia - nước giải khát lúc này và lâu dài là chủ động, tích cực đổi mới quản lý sản xuất kinh doanh, quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước một cách nghiêm túc. Mời các bạn cùng tìm hiểu những tác động của TPP tới ngành rượu - bia - nước giải khát Việt Nam.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 4 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ góc độ thể chế trình bày về kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, một số khó khăn hạn chế và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 5 1   Download

 • Bài viết Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đưa ra một số chuyển biến tích cực, tồn tại và nguyên nhân, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 11 1   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Các "điển nghẽn" và giải pháp thúc đẩy sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về bối cảnh tái cơ cấu DNNN, đánh giá tác động KT - XH của cổ phần hóa DNNN và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 6 1   Download

 • Bài viết Đẩy nhanh tiến độ và tăng cường hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nêu lên những yêu cầu cấp thiết, những kết quả đạt được và những giải phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và tăng cường hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 7 1   Download

 • Bài viết Cần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước bao gồm những nội dung về nhìn lại chặng đường tái cơ cấu khu vực DNNN, giải pháp thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu DNNN. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản