Cơ cấu ngành

Xem 1-20 trên 9620 kết quả Cơ cấu ngành
 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế để đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu của đất nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động và tích cực hội nhập thành công vào kinh tế khu vực thế giới.

  doc7p tranvankhuong 01-10-2009 1117 239   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp việt nam thời kỳ 2001-2005”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p bongbongcam 10-08-2010 243 115   Download

 • Để giúp học sinh có nắm vững kĩ năng Địa lý, quý thầy cô giáo có thể tham khảo bộ sưu tập giáo án bài Thực hành Phân tích sự chuyển cơ cấu ngành trồng trọt. Bài thực hành Địa lý 12 sẽ giúp các em có thêm kiến thức về Phân tích số liệu. Ngoài ra học sinh còn chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu NN. Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ tăng trưởng.

  doc6p thanhnhan_287 21-02-2014 363 64   Download

 • Công nghiệp trọng điểm: thế mạnh lâu dài,hiệu quả cao(kinh tế-xã hội),tác động mạnh ngành kinh tế khác. Các ngành công nghiệp trọng điểm: nng lượng, chế biến lương thưc-thực phẩm…. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch: tăng tỉ trọng CN chế biến,giảm tỉ trọng CN khai thác.

  ppt19p tinhmai_vungben 06-10-2010 518 59   Download

 • Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 có kết cấu nội dung gồm 6 phần, giới thiệu đến các bạn điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Tháp, hiện trạng và định hướng tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp, giải pháp phát triển của một số ngành hàng nông sản chủ lực tỉnh Đồng Tháp,...

  doc309p tntgiangdtcc 19-02-2016 144 45   Download

 • Để quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thêm tư liệu để tham khảo cho việc giảng dạy và học tập, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập Cơ cấu ngành công nghiệp. Bộ sưu tập bao gồm các giáo án được thiết kế và biên soạn chi tiết. Qua bài học, học sinh sẽ được cung cấp các kiến thức để trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.

  doc4p thanhnhan_287 21-02-2014 135 17   Download

 • Khái niệm: Cơ cấu kinh tế là mối tương quan giữa các bộ phận trong tổng thể nền kinh tế Phân loại cơ cấu kinh tế: Cơ cấu ngành kinh tế Cơ cấu vùng kinh tế Cơ cấu thành phần kinh tế Cơ cấu khu vực thể chế Cơ cấu tái sản xuất Cơ cấu thương mại quốc tế

  ppt57p home_12 12-08-2013 94 15   Download

 • Bao gồm các bài giảng được thiết kế bằng powerpoint đẹp mắt và chi tiết, bộ sưu tập bài giảng Địa lý 12 Cơ cấu ngành công nghiệp dành cho quý bạn đọc tham khảo. Thông qua bài học, học sinh nắm vững được sự phân hóa lãnh thổ CN và giải thích được sự phân hóa đó. Phân tích được cơ cấu CN theo thành phần kinh tế cũng như sự thay đổi của nó và vai trò của mỗi thành phần. Phân tích biểu đò, sơ đồ và bảng biểu trong bài học.

  ppt33p thanhnhan_287 02-04-2014 67 15   Download

 • Đề án tốt nghiệp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về sự cần thiết của tái cơ cấu, nêu bật những đặc điểm quan trọng của bối cảnh trong nước và quốc tế, đánh giá những thành tựu quan trọng cũng như hạn chế của ngành nông nghiệp trong thập kỷ qua; trình bày mục tiêu “phát triển bền vững” và các định hướng chính của tái cơ cấu;...

  pdf48p duongtuaf 07-05-2016 32 13   Download

 • Sau 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện nhiều điều bất ổn, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm và có dấu hiệu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm nguồn nước... Thực tiễn đang đòi hỏi phải tìm kiếm động lực mới tạo bước đột phá cho phát triển ngành nông nghiệp nước ta trong giai đoạn mới.

  pdf9p whocare_c 06-09-2016 19 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trình bày về xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành và mô hình lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung chi tiết.

  pdf31p nganga_05 25-09-2015 28 10   Download

 • Với mục đích đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý bạn đọc, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Thực hành Phân tích sự chuyển cơ cấu ngành trồng trọt. Bài học sẽ giúp cho học sinh củng cố kiến thức đã học về trồng trọt. Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệ, vẽ biểu đồ, rút ra nhận xét. Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra những nhận xét cần thiết. Biết tính toán số liệu và rút ra những nhận xét cần thiết.

  ppt20p hongvang_26 21-02-2014 66 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và của thành phố Hồ Chí Minh từ 2000- 2006; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Thành phố phát triển đến 2010 và tầm nhìn đến 2020.

  pdf151p uocvongxua07 26-08-2015 25 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và của thành phố Hồ Chí Minh từ 2000-2006; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp thành phố phát triển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p tsmttc_009 12-08-2015 42 7   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Các nhân tố ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa ở Việt Nam" giới thiệu cơ chế thị trường và vai trò của nó đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam, nhà nước và ván đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p doinhugiobay_04 25-11-2015 23 6   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa ở Đông Á và Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p doinhugiobay_05 01-12-2015 14 6   Download

 • Cùng tìm hiểu sự cần thiết phải tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; nội dung cơ bản của đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; tình hình triển khai và nhiệm vụ trọng tâm 2014 được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt23p cuonghuyen0628 10-11-2015 24 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa ở Đông Á và Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận về cơ cấu ngành Kinh tế quốc dân, sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa Đông Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p doinhugiobay_05 01-12-2015 21 5   Download

 • Trong bài báo này, tác giả chỉ đi sâu phân tích công tác “đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Trên cơ sở phân tích những tồn tại trong quy hoạch thủy lợi hiện nay, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi nói riêng và quy hoạch trong ngành nông nghiệp nói chung.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 19 4   Download

 • Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trình bày về cách tiếp cận chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế gắn với tăng trưởng năng suất lao động xã hội - phương pháp phân tích chuyển dịch cơ cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p dienham63 09-12-2015 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản