» 

Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty Cổ Phần

 • LUẬN VĂN: Hoàn Thiện Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Của Công Ty Cổ Phần Đông Mỹ

  Sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO vào cuối năm 2006 đã tạo ra bối cảnh mới trong nền kinh tế Việt Nam.Cơ hội mới dành cho các doanh nghiệp Việt Nam Như là quy mô của thị trường ngày càng được mở rộng do rào cản thương mại ngày càng lớn giữa các nước trong tổ chức thương mại quốc tế WTO, hơn nữa sẽ được tiếp cận với những công nghệ mới hiện đại...

  pdf 61p dell1122 04-09-2012 123 49

 • Đề tài : Thiết kế cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất và thương mại BSC

  Mỗi một công ty, một doanh nghiệp đều cần có một cơ cấu tổ chức nhất định. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức của công ty BSC là một quá trình đưa ra những định hướng, vạch ra những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, từ đó mới chuyên môn hoá được công việc hình thành nên cơ cấu tổ chức của công ty.

  doc 22p huyen_90 07-09-2011 514 187

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt

  Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức chính thực là một tổng thể các bộ phận(đơn vị và cá nhân) có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm thực hiện các hoạt động của tổ chức và tiến tới mục tiêu đã xác định. 1.2. Ý nghĩa của cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ...

  pdf 54p dell1122 04-09-2012 188 98

 • Luận văn: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

  Luận văn: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí trình bày các nội dung cơ bản: cơ sở lý luận chung; phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí; một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

  doc 60p lexuanloi84 11-04-2014 24 6

 • Bài giảng Kế toán công ty cổ phần (phần 1) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán công ty cổ phần trình bày các nội dung chính: đặc điểm, cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần, phân biệt trường hợp huy động vốn của công ty cổ phần, trường hợp thay đổi chủ sở hữu.

  pdf 15p five_12 18-03-2014 12 4

 • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG I - Chức năng nhiệm vụ của P. Tổ chức Hành chính– Thanh tra bảo vệ : 1.Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực Tổ chức lao động , tiền lương , hành chính quản trị , thanh tra bảo vệ . 2. Nhiệm vụ : - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù...

  doc 6p 0989538874 03-06-2010 602 203

 • Luận văn: "Kiểm toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco"

  Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ.Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các...

  doc 245p nptungkg88 28-04-2011 117 65

 • LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép Cửu Long Vinashin

  Quản lý nhân lực là một hoạt động tất yếu của tổ chức, nó là một bộ phận cấu thành của quản lý doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động của một tổ chức sẽ không hiệu quả nếu thiếu quản lý nguồn nhân lực. Quản lý con ngƣời thƣờng là nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực...

  pdf 97p sang_som 25-04-2013 43 23

 • CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH _ CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Công ty Cổ phần Giày Bình Định tổ chức bộ máy quản trị theo mô hình trực tuyến chức năng. Với hình thức tổ chức này, Công ty vừa đảm bảo cho người lãnh đạo cao nhất toàn quyền quản lí và ra quyết định, phản ứng kịp thời với bất cứ hoàn cảnh nào của quá trình sản xuất kinh doanh. Còn các phòng ban phòng ban phân xưởng có chức năng tham mưu lên xuống cho người lãnh đạo, giảm...

  doc 8p vulongdp188 14-03-2013 68 17

 • PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN QUYỀN CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÂN TRUNG

  Quản trị là hoạt động nhằm đạt được mục tiêu một cách có hiệu quả, bằng sự phối hợp các hoạt động của những người khác thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực trong tổ chức. (Management Angelo Kinicki, Williams, Mc Graw Hill Irwin- New York 2006).

  pdf 57p tuanhoangbank123 15-07-2013 39 12

 • TIỂU LUẬN: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần May Thăng long

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần may thăng long', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p chopchop1122 19-03-2013 37 11

 • TIỂU LUẬN: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tư vấn sông đà', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p chopchop1122 19-03-2013 19 8

 • Cơ cấu tổ chức nhân sự

  Một nguyên tắc cần tuân thủ khi tổ chức cơ cấu công ty là phải đảm bảo cho công ty được tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của công ty.” 1. Tổng quan về tổ chức công ty Tổ chức công ty là việc bố trí, sắp xếp mọi người trong công ty vào những vai trò, những công việc cụ thể. Nói cách khác, tổ chức là tổng thể những...

  ppt 8p tab_12 26-07-2013 20 6

 • Luận văn: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỘT SỐ NHÂN TỐ KINH TẾ KĨ THUẬT CỦA CÔNG TY TINH DẦU VÀ CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN

  Nhằm mục đích đẩy mạnh hơn nữa khả năng ứng dụng khoa hoc kĩ thuật và thưc hiện phát triển sản xuất, 28/11/1988 Viện khoa học Việt Nam (nay là Trung tâm khoa hoc và công nghệ quôc gia ) quyết định chuyển Trung tâm liên kết khoa học sản xuất tinh dâu và hương liệu thành xí nghiệp tinh dầu để mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh xuât nhâp khẩu Từ ngày thành lập đến nay xí...

  pdf 28p hotmoingay6 21-01-2013 13 6

 • Thực hiện chiến lược lựa chọn cơ cấu tổ chức

  Lựa chọn cơ cấu tổ chức là một quá trình khó khăn và từng bước - Tổ chức là việc liên kết giữa các bộ phận một cách điêu hòa tạo ra sức mạnh của công ty và lợi thế cạnh tranh - Cơ cấu tổ chức của công ty là một kết cấu tổng thể cả về sản phẩm

  pdf 37p doremon_12 19-12-2013 11 2

 • Luận văn: "Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình"

  Để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, thì việc thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu cái mới nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là một yêu cầu khách quan mang tính cấp thiết đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên...

  pdf 37p kungfu_gautruc 22-07-2010 525 251

 • Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình

  Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ba đình', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 37p haiqtkdtm09 22-06-2011 425 207

 • Luận văn: Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình

  Để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, thì việc thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu cái mới nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là một yêu cầu khách quan mang tính cấp thiết đối với bất kì một doanh nghiệp nào. các doanh nghiệp phải xác định cho mình một kế hoạch chiến lược đúng đắn, nếu không có kế hoạch chiến lược hoặc có kế hoạch chiến lược...

  pdf 38p kennybibo 16-07-2012 64 29

 • Luận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH VICOM

  Mục đích của việc chọn đề tài "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH VICOM" là vận dụng lý luận về công tác tổ chức để tìm hiểu, so sánh việc thực hiện cách thức tổ chức theo mô hình trực tuyến – chức năng tại Công ty TNHH VICOM, từ đó tìm ra các ưu điểm, nhược điểm cũng như những vấn đề còn tồn tại nhằm góp phần đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện công tác kế...

  doc 67p donaltqt89 05-04-2014 46 20

 • Luận văn:"Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình"

  Để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, thì việc thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu cái mới nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là một yêu cầu khách quan mang tính cấp thiết đối với bất kì một doanh nghiệp nào.

  pdf 37p tengteng9 08-12-2011 60 18

 • + Xem thêm 448 Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty Cổ Phần khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản