Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Xem 1-20 trên 481 kết quả Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần
 • Sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO vào cuối năm 2006 đã tạo ra bối cảnh mới trong nền kinh tế Việt Nam.Cơ hội mới dành cho các doanh nghiệp Việt Nam Như là quy mô của thị trường ngày càng được mở rộng do rào cản thương mại ngày càng lớn giữa các nước trong tổ chức thương mại quốc tế WTO, hơn nữa sẽ được tiếp cận với những công nghệ mới hiện đại hơn.

  pdf61p dell1122 04-09-2012 245 81   Download

 • Bài tập nhóm: Phân tích giá trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen cung cấp đến các bạn nội dung kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của công ty, mô hình cơ cấu tổ chức tập đoàn, báo cáo tài chinh, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tề,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc19p bebap_t3n 13-10-2016 50 26   Download

 • Công đoàn có vai trò quan trọng trong các công ty cổ phần bởi nó là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, thực chất hoạt động công đoàn trong các công ty này như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhận diện về hoạt động công đoàn trong các công ty cổ phần hiện nay" dưới đây. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 27 2   Download

 • Chuyên đề thực tập: Công tác quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Trường Hải tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng, tổ chức sản xuất, nhân lực và vật lực nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc tổ chức sản xuất của công ty Trường Hải.

  doc63p trananh2212 02-07-2016 38 22   Download

 • Đề tài với các mục tiêu: Phân tích cơ cấu danh mục hàng sản xuất của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015, phân tích doanh số bán các sản phẩm hàng sản xuất của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015, từ đó làm rõ những lợi thế và nhược điểm trong sản xuất của công ty và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện danh mục sản phẩm của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p namhoang39 25-03-2017 13 10   Download

 • Mỗi một công ty, một doanh nghiệp đều cần có một cơ cấu tổ chức nhất định. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức của công ty BSC là một quá trình đưa ra những định hướng, vạch ra những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, từ đó mới chuyên môn hoá được công việc hình thành nên cơ cấu tổ chức của công ty.

  doc22p huyen_90 07-09-2011 654 206   Download

 • Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức chính thực là một tổng thể các bộ phận(đơn vị và cá nhân) có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm thực hiện các hoạt động của tổ chức và tiến tới mục tiêu đã xác định. 1.2.

  pdf54p dell1122 04-09-2012 264 123   Download

 • Luận văn: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí trình bày các nội dung cơ bản: cơ sở lý luận chung; phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí; một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

  doc60p lexuanloi84 11-04-2013 88 17   Download

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền của Công ty Cổ phần Intimex trên địa bàn Hà Nội với mục tiêu nghiên cứu hai vấn đề cơ bản. Một mặt nghiên cứu cơ cấu tổ chức và phân quyền trên cơ sở nghiên cứu một số lý luận và các nhân tố ảnh hưởng tới khách thể nghiên cứu. Mặt khác, nghiên cứu thực trạng cơ cấu tổ chức và phân quyền ở Công ty Cổ phần Intimex trên địa bàn Hà Nội.

  doc82p xaybangmieng 15-04-2016 41 11   Download

 • Bài báo cáo "Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam" có nội dung trình bày: Giới thiệu về doanh nghiệp, phân tích cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p anhhaianh93 12-03-2017 24 9   Download

 • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG I - Chức năng nhiệm vụ của P. Tổ chức Hành chính– Thanh tra bảo vệ : 1.Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực Tổ chức lao động , tiền lương , hành chính quản trị , thanh tra bảo vệ . 2. Nhiệm vụ : - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty . - Quản lý hồ...

  doc6p 0989538874 03-06-2010 685 212   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Điều lệ công ty cổ phần (áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán trung tâm giao dịch chứng khoán)" để nắm bắt các nội dung về: định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ; tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty; mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty; vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập; cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát; cổ...

  doc34p lananh 15-07-2009 1169 161   Download

 • Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ.Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành....

  doc245p nptungkg88 28-04-2011 175 89   Download

 • Bài thuyết trình Báo cáo tài chính công ty Cổ phần Sữa Vinamilk năm 2012 và năm 2013 trình bày về quá trình hình thành và phát triển tình hình hoạt động chung của công ty, cơ cấu tổ chức, vị trí chức năng vai trò của công ty; phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần Sữa Vinamilk . 

  ppt19p anhgat 18-06-2015 233 79   Download

 • Quản lý nhân lực là một hoạt động tất yếu của tổ chức, nó là một bộ phận cấu thành của quản lý doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động của một tổ chức sẽ không hiệu quả nếu thiếu quản lý nguồn nhân lực. Quản lý con ngƣời thƣờng là nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf97p sang_som 25-04-2013 118 65   Download

 • Quản trị là hoạt động nhằm đạt được mục tiêu một cách có hiệu quả, bằng sự phối hợp các hoạt động của những người khác thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực trong tổ chức. (Management Angelo Kinicki, Williams, Mc Graw Hill Irwin- New York 2006).

  pdf57p tuanhoangbank123 15-07-2013 151 36   Download

 • Công ty Cổ phần Giày Bình Định tổ chức bộ máy quản trị theo mô hình trực tuyến chức năng. Với hình thức tổ chức này, Công ty vừa đảm bảo cho người lãnh đạo cao nhất toàn quyền quản lí và ra quyết định, phản ứng kịp thời với bất cứ hoàn cảnh nào của quá trình sản xuất kinh doanh. Còn các phòng ban phòng ban phân xưởng có chức năng tham mưu lên xuống cho người lãnh đạo, giảm nhẹ công việc cho giám đốc.

  doc8p vulongdp188 14-03-2013 154 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần may thăng long', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p chopchop1122 19-03-2013 70 22   Download

 • Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải tập trung vào 5 vấn đề chính: Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải; cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận; kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây (3 năm); điểm mạnh, yếu, cơ hội, đe dọa đối với công ty;...

  doc34p hadimcodon 04-03-2016 60 19   Download

 • Một nguyên tắc cần tuân thủ khi tổ chức cơ cấu công ty là phải đảm bảo cho công ty được tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của công ty.” 1. Tổng quan về tổ chức công ty Tổ chức công ty là việc bố trí, sắp xếp mọi người trong công ty vào những vai trò, những công việc cụ thể.

  ppt8p tab_12 26-07-2013 87 16   Download

Đồng bộ tài khoản