» 

Cơ Cấu Tổ Chức Là Gì

 • Thuyết minh: Tìm hiểu về khái niệm, các yêu cầu, yếu tố, nguyên tắc và một số kiểu cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức là 1 hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập, vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiêm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằm tạo ra một sự hợp tác nhịp nhàng để đáp ứng mục tiêu của tổ chức

  pdf 17p meomay_12 26-12-2013 43 6

 • Cơ cấu tổ chức và quản lý

  Mô tả cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty là một phần của kế hoạch kinh doanh. Phần này bao gồm: cơ cấu tổ chức của công ty, chi tiết về quyền sở hữu của công ty, mô hình quản lý, đội ngũ quản lý và trình độ chuyên môn của ban giám đốc. Ai làm gì trong doanh nghiệp của bạn? Nền tảng của họ là gì và lý do bạn bố trí họ vào vị trí nhân viên hay cán bộ quản lý? Họ chịu...

  pdf 5p moclan_1 15-11-2012 97 20

 • Thiết kế cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp không phải là cái gì bất biến. Ngược lại, nó là một hiện tượng phức tạp. Về mặt này, vai trò và ảnh hưởng của người quản lý rất quan trọng.

  pdf 4p womanhood911_02 07-10-2009 731 323

 • Tiểu luận:Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và mô hình tổ chức của công ty Khách sạn du lịch Dạ Hương

  Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiệm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằm tạo ra một sự phối hợp nhịp nhàng để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.

  pdf 11p xuka_12 17-12-2013 9 5

 • Tiểu luận:Tìm hiểu về khái niệm, các yêu cầu, yếu tố, nguyên tắc và một số kiểu cơ cấu tổ chức

  "Cơ cấu tổ chức là 1 hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập, vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiêm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằm tạo ra một sự hợp tác nhịp nhàng để đáp ứng mục tiêu của tổ chức.”

  pdf 14p xuka_12 17-12-2013 18 3

 • Tiểu luận: Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp lưu trú

  Bài tiểu luận nêu lên khái niệm tổ chức: tổ chức là một tập hợp gồm hai hay nhều người cùng hoạt động trong một lĩnh vực, một hình thái cơ cấu nhất định để đạt đựơc mục đích chung. Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiệm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm...

  pdf 13p xuka_12 17-12-2013 9 3

 • Chương 6: Tổ chức

  Khái niệm: là một biểu đồ chỉ ra các mối quan hệ giữa các chức năng, các bộ phận và các vị trí cá nhân trong tổ chức. Sơ đồ tổ chức cung cấp thông tin về 4 khía cạnh quan trọng của cơ cấu tổ chức: Các nhiệm vụ: Sự phân chia: mỗi một bộ phận hay vị trí sẽ chịu trách nhiệm về một vài nhiệm vụ cần thiết đã được phân công. Cấp bậc quản trị: Hệ thống cấp bậc từ...

  ppt 42p phantruc58 25-04-2013 98 30

 • Tổ chức và cơ cấu tổ chức (Business Functions and Organisation)

  Tổ chức và cơ cấu tổ chức (Business Functions and Organisation) Bất kỳ ai và Không ai Có một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm và sếp đã đề nghị Tất cả phải hoàn thành. Tất cả thì nghĩ rằng Ai đó sẽ làm. Bất kỳ ai cũng có thể làm được việc này. Và Không ai đã không làm gì cả. Ai đó đã tức giận vì cho rằng đó là công việc của Tất cả. Tất cả thì đã nghĩ rằng Bất kỳ ai...

  pdf 31p muaythai4 21-08-2011 72 21

 • Tiểu luận: Rút ra những gì từ cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung Ương, chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương để đề xuất với nhà nước Việt Nam có thể vận dụng, áp dụng

  Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy Nhà nước do Nhà nước lập ra để thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước. Cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu tổ chức riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình do pháp luật quy định, hoạt động trên một đơn vị hành chính lãnh thổ hay một lĩnh vực nhất định.

  pdf 9p eight_12 06-03-2014 9 1

 • Tiểu luận quản trị học " Tổ chức "

  Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiệm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằm tạo ra một sự hợp tác nhịp nhàng để ứng mục tiêu của tổ chức. Cơ cấu tổ chức giúp cho nhân viên làm việc cùng nhau một cách hiệu quả, bằng cách:

  pdf 29p tiennuhoiai 03-07-2010 1231 436

 • Nguyên tắc xây dựng cơ cấu cấu tổ chức của doanh nghiệp

  Chức năng tổ chức là gì? Tổ chức là một trong những chức năng chung của quản lý liên quan đến các hoạt động thành lập nên các bộ phận trong tổ chức, bao gồm các khâu và các cấp (tức là quan hệ hàng dọc) để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận đó.

  pdf 5p hongnhung_3 23-01-2011 261 68

 • Cổ đông tổ chức- có là mỏ vàng?

  Tâm lý “ngóng xem nhà đầu tư nước ngoài làm gì” “Hôm nay “Tây” mua nhiều nhỉ”; “Tuần này nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mạnh”,… đó là những nhận xét thường thấy ở cả nhà đầu tư cá nhân lẫn trên các mặt báo. Tâm lý “ngóng nhà đầu tư nước ngoài làm gì” là có thực. Tâm lý này là kết quả của hai thực tế. Đầu tiên tình trạng thiếu hụt thông tin tin cậy, thiếu...

  pdf 3p bibocumi14 11-11-2012 14 3

 • ĐỀ TÀI: MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỘI THI CÔNG XÂY DỰNG CẦU KHO RÈN

  Vấn đề tổ chức quản lý là một việc vô cùng quan trọng. Ngày nay, vấn đề tổ chức quản lý đang đặt ra nhiều vấn đề quan tâm cho các ngành các cấp. Bản chất của các mô hình đó như thế nào? Nguyên tắc hoạt động ra sao? Có ưu và nhược điểm gì? Mối quan hệ…vv. Đó là những câu hỏi mà chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn thông qua việc nghiên cứu tổ chức “ Đội thi công...

  ppt 25p minhnhop89 12-11-2012 107 37

 • Bài giảng Thay đổi văn hóa tổ chức - Lưu Trọng Tuấn

  Văn hóa tổ chức là gì? Là mẫu cơ bản về những giá trị và những giả định được chia sẻ trong một tổ chức, chi phối cách nhân viên trong tổ chức nghĩ và hành động đối với những vấn đề và những cơ hội. Những biểu trưng văn hóa tổ chức quan sát được Stories/legends (câu chuyện/giai thoại) Rituals/ceremonies (Nghi lễ).

  pdf 13p canon_12 31-03-2014 8 3

 • CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC

  Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức về các mối quan hệvừa độc lập vừa phụ thuộc trong tổchức, thể hiện những nhiệm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằmtạora một sự hợp tác nhịp nhàng đểứng mục tiêu của tổ chức.

  pdf 12p 0523596042 27-04-2010 78 15

 • Tiểu luận:Quản trị rủi ro trong tổ chức Sự Kiện Triễn Lãm

  Hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, trên thế giới có hàng trăm Event được diễn ra. Đó có thể là những event trong hoạt động của một doanh nghiệp, của nhiều doanh nghiệp, trên một quốc gia hay mở rộng trên toàn cầu. Vậy Event là gì? Event nói chung là các hoạt động, sự kiện có chủ đích, xảy ra tại một địa điểm và một thời gian nhất định, nhằm truyền tải thông...

  pdf 45p dove_12 13-06-2013 27 10

 • LUẬN VĂN: Quá trình thành lập và cơ cấu tổ chức của Công ty Tài chính Bưu điện

  Để có thể nắm bắt vấn đề một cách thấu đáo chúng ta cần phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tế liên quan đến vấn đề đó. Bốn năm học tập tại trường Đại học Kinh tế quốc dân đã mang lại cho tôi một nền tảng lý luận, phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề khoa học. Thời gian thực tập tốt nghiệp cuối khoá học chính là dịp để tôi có thể thực hành tất cả...

  pdf 20p hocbong1122 24-02-2013 13 5

 • ISO 9001 2000 là gì?

  Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lần đầu năm 1987, soát xét lần 1 năm 1994, lần hai với phiên bản hiện hành công bố ngày 14/12/2000. Đây là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, quy tụ kinh nghiệm quốc tế và được nhiều quốc gia áp dụng. Phiên bản 2000 kế thừa và nâng cao toàn bộ các yêu cầu về bảo đảm chất lượng nêu trong phiên bản 1994...

  pdf 5p kim_ha_nul 07-09-2010 802 324

 • Tổ chức sự kiện - Những vấn đề cơ bản

  Những vấn đề cơ bản Chỉ định người phụ trách toàn bộ sự kiện, có thể xử lý mọi việc hoặc đôn đốc thực hiện. Đối tượng: các thành phần có liên quan Quyết định về chủ đề của sự kiện: Mục đích của sự kiện là gì? Mục tiêu bạn muốn đạt được là gì? Bạn muốn tạo ra những tác động gì? Cơ cấu về sản phẩm mà công ty định ra mắt khách hàng là gì?

  pdf 11p xingau6 15-08-2011 274 172

 • WTO là gì

  WTO là gì? WTO có tên đầy đủ là Tổ chức Thương mại Thế giới (Worrld Trade Organnization). Tổ chức này được thành lập và hoạt động từ 1/1/1995 với mục tiêu thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch. Tổ chức này kế thừa và phát triển các quy định và thực tiễn thực thi Hiệp định chung về Thương mại và thuế quan – GATT 1947 (chỉ giới hạn ở...

  doc 5p anhthai1990 12-12-2010 575 124

 • + Xem thêm 323 Cơ Cấu Tổ Chức Là Gì khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản