Cơ cấu vốn nhà nước

Xem 1-20 trên 571 kết quả Cơ cấu vốn nhà nước
 • Quá trình tái cơ cấu thực hiện theo nguyên tắc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào ngành không phải là kinh doanh chính, hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính của DN; vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối. Chính phủ xác định, tái cơ cấu DN theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.

  pdf211p rose_12 04-12-2012 86 41   Download

 • Cuối tuần qua, SCIC đã tổ chức hội nghị với các công ty chứng khoán - những đầu mối không thể thiếu trong quá trình thoái vốn của “siêu tổng công ty” này thời gian qua, cũng như trong thời gian tới. Nội dung chính của hội nghị là nhận diện những khó khăn trong hoạt động bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, cũng như tìm giải pháp thúc đẩy kế hoạch bán vốn trong thời gian tới. Vướng từ doanh nghiệp Có gần 20 công ty chứng khoán tham gia hội nghị trên.

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 42 5   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay trình bày lý luận về cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, thực trạng cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, giải pháp đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam.

  pdf210p cuong300 24-05-2014 78 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý (đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p vang_phanboi 31-07-2010 139 23   Download

 • Nguồn vốn của doanh nghiệp Chi phí vốn thành phần Chi phí vốn bình quân (WACC) Chi phí cận biên của vốn (MCC) Cơ cấu vốn tối ưu 5-2 nghiệp Nguồn vốn dài hạn của doanh Vốn dài hạn Vốn dài hạn Nợ dài hạn Nợ dài hạn Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường Cổ phiếu thường Phát hành thêm Phát hành thêm Lợi nhuận giữ lại Lợi nhuận giữ lại

  pdf22p insert_12 17-08-2013 99 19   Download

 • Bài viết Quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: Nhìn từ mô hình SCIC trình bày về việc thực hiện tốt vai trò đại diện vốn nhà nước, khẳng định vai trò trong tái cơ cấu doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc và xây dựng mô hình đại diện chủ sở hữu.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 8 2   Download

 • Bài viết Thực trạng đầu tư từ nguồn vốn nhà nước ở Việt Nam trình bày về quy mô, cơ cấu vốn đầu tư; hiệu quả vốn đầu tư; một số đề xuất phát triển vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước ở nước ta. Với các bạn chuyên ngành Quản lý Nhà nước thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 12 2   Download

 • Bài viết Đổi mới cơ cấu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bao gồm những nội dung sau: Khi cơ cấu vốn quá lệch vào mục tiêu kinh tế, đổi mới cơ cấu vốn đầu tư. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 7 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán và bảo toàn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia; mã số hồ sơ t-bpc-012355-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p titihaudau 09-06-2011 53 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3396/qđ-ub về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần tico do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 69 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục chuyển dn 100%vốn nhà nước thành cty cổ phần mã số hồ sơ t-bpc- 007503 - tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p titihaudau 09-06-2011 48 3   Download

 • Để phát huy vai trò trong hoạt động tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC cần quyết liệt thực hiện mục tiêu trong tổng thể chiến lược phát triển; gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp, để vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 2 1   Download

 • Trong những năm gần đây thị trường chứng khoán cuả nước ta ngày càng phát triển, số lượng các công ty cổ phần mới liên tục tăng kéo theo đó vai trò của quản trị tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp luôn phải “đắn đo” rất nhiều trước khi đưa ra một chính sách tài chính vừa đảm bảo đủ nguồn lực đầu tư phát triển lại vừa tạo được hình ảnh của công ty trong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư....

  doc63p chucung 12-01-2011 562 215   Download

 • DNNN là tế bào kinh tế của một quốc gia, hoạt động kinh doanh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong khuôn khổ quy định của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật.Nhiệm vụ chính cảu doanh nghiệp nhà nước là thực hiện có hiệu quả các hoạt động về kinh tế xã hội và không ngừng phát triển theo quy luật, phát triển kinh tế có định hướng của chính trị xã hội, của nhà nước, trên cơ sở vật chất nguồn vốn nhà nước.

  pdf30p kemoc4 29-05-2011 405 142   Download

 • -Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội. -Cơ câú đâù tư hợp lý là cơ cấu đầu tư phù hợp với các qui luật khách quan, các điều kiện kinh tế-xã hội...

  doc22p bupbeboy 22-10-2009 229 99   Download

 • việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ công và đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều đó đặt ra sự cần thiết phải tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu Chính phủ cho gọn hơn bằng cách tiếp tục tổ chức các bộ đa ngành, đa lĩnh vực theo tinh thần CCHC.

  pdf7p eight_12 06-03-2014 69 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'ngân hàng có vốn nhà nước và những quy định về thủ tục thẩm định cho vay dự án', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf83p ttcao8 27-08-2011 45 16   Download

 • Phải nói thêm rằng, giao dịch thỏa thuận của EIB với giá trị lớn diễn ra liên tiếp trong hai tháng 9 và 10, trùng với thời điểm biến động mạnh của giá cổ phiếu này. Tính riêng trong tháng 10, EIB có giao dịch thỏa thuận đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tương ứng với 94 triệu cổ phiếu trao tay. Trong tháng 11 (tính đến ngày 23/11), giao dịch thỏa thuận cổ phiếu này là 718 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị giao dịch thỏa thuận trong 2 tháng là hơn 2.200 tỷ đồng.

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 25 4   Download

 • Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên hiệu quả kinh doanh của 2.888 công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam. Kết quả ước lượng bằng mô hình hồi quy theo phương pháp OLS cho thấy rằng, cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh, đại diện bởi tỉ số ROA và ROE, có mối quan hệ hình chữ U ngược. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p bautroibinhyen17 13-02-2017 8 3   Download

 • Cùng với việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, với nỗ lực tái cơ cấu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong năm 2014 – 2015 đã có những bước chuyển rõ rệt. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản