Cơ chế giải trình trách nhiệm

Xem 1-20 trên 42 kết quả Cơ chế giải trình trách nhiệm
 • Sau đây là các thủ tục hoạt động của Ban Xem xét việc tuân thủ quy định (CRP) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ban Xem xét việc tuân thủ quy định (CRP) là một diễn đàn độc lập do Ban Giám đốc Điều hành (Ban Giám đốc) của ADB thành lập ngày 29 tháng 5 năm 2003. Nhiệm vụ của Ban là thực thi giai đoạn xem xét việc tuân thủ quy định trong Cơ chế Giải trình trách nhiệm (Cơ chế) của ADB. Cơ chế này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2003,...

  pdf25p thuylinh 10-06-2009 87 10   Download

 • Mỗi cá nhân tự giới hạn trong việc làm tốt nhiệm vụ của mình là chưa đủ để tạo ra môi trường hợp tác hiệu quả. Một vị đứng đầu bộ phận dịch vụ tài chính lớn của một công ty gần đây có nhờ tôi tư vấn cách khuyến khích nhân viên biết chủ động hơn trong công việc.

  pdf4p bibocumi10 18-10-2012 24 10   Download

 • Mọi tổ chức và chức năng của tổ chức phải thiết lập mục tiêu, làm việc hướng đến mục tiêu đó và cuối cùng là đánh giá kết quả. Bộ phận marketing giỏi về hai khâu đầu tiên nhưng lại yếu về khâu thứ ba. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên rằng các tổng giám đốc thường tỏ ra chặt chẽ khi xét duyệt ngân sách cho công tác marketing.

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 37 9   Download

 • Nguyên nhân đầu tiên được Tổng Thanh tra đề cập là cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, kịp thời, một số trường hợp chưa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Nguyên nhân thứ hai là do lịch sử để lại, như nhiều vụ tranh chấp đất đai đòi lại đất cũ.

  pdf110p lanlan38 02-04-2013 66 20   Download

 • "Tiểu luận: Chế độ BHXH của người lao động giải quyết chưa thoả đáng, trách nhiệm thuộc về ai?" có 3 nội dung chính trình bày: mô tả tình huống về chế độ BHXH, cơ sở lý luận của tình huống, phân tích xử lý tình huống, xây dựng và lựa chọn phương án xử lý tình huống.

  pdf21p paradise_12 04-01-2013 186 88   Download

 • QUY TRÌNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 9)

  pdf42p meoconanca 28-02-2011 176 49   Download

 • Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nền kinh tế nước ta cũng đã trải qua những chặng đường nguy nan và nhiều năm khủng hoảng. Giáo dục và đào tạo luôn gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, có lúc thuận chiều và có lúc cũng không. Có giai đoạn kinh tế khó khăn, đất nước chiến tranh nhưng giáo dục và đào tạo vẫn phát triển cả về quy mô và chất lượng như thời kỳ 1960 - 1964 (trong hoàn cảnh hòa bình) và thời kỳ 1964 -...

  pdf98p dell1122 04-09-2012 47 22   Download

 • Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010: Các thể chế hiện đại bao gồm những nội dung về thông tin là trọng tâm của hệ thống trách nhiệm giải trình; mâu thuẫn về quyền lợi tồn tại trong nhiều lĩnh vực; người dân ngày càng có nhiều yêu cầu hơn; các nhóm tập thể có thể giúp thúc đẩy các cải cách.

  ppt41p cocacola_02 25-09-2015 10 2   Download

 • Hầu hết các doanh nghiệp khi hoạt động trên thương trường đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận, vì lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

  pdf35p minhtri 09-07-2009 581 426   Download

 • Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mỗi chủ thể kinh doanh đều có quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luậu, và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới sự cạnh tranh và kiểm soát gay gắt của cơ chế thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết gia...

  pdf42p coc_xanh 18-01-2013 101 26   Download

 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lãi”, nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách là CTCP, vận hành theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm với công việc sản xuất kinh doanh của mình. Nâng cao hiệu quả SXKD là nhiệm vụ chủ đạo của mỗi doanh nghiệp....

  doc83p dinhthao00 14-06-2011 47 17   Download

 • Nhưng một khi các bên đã đồng ý áp dụng UCP thì các điều khoản áp dụng của UCP sẽ ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia. Một điểm cần lưu ý là UCP ban hành sau không phủ nhận các nội dung của UCP trước đó. Do đó các bên có thể thoả thuận lựa chọn một UCP nào đó, nhưng điều quy định bắt buộc là phải dẫn chiếu nó trong L/C. Chỉ UCP bản gốc bằng tiếng Anh mới có giá trị pháp lý giải quyết các tranh chấp, các bản...

  pdf10p ttcao5 05-08-2011 55 17   Download

 • Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

  pdf12p muaythai2 18-10-2011 67 17   Download

 •  Tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở Cao đẳng và Đại học của Sinh viên. Tự học nhằm phát huy tính tự giác, tích cực chiếm lĩnh tri thức của sinh viên, tự học là điều kiện cần để thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở các trường Cao đẳng, Đại học là: “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo của sinh viên”.

  doc5p uocvongxua03 29-06-2015 45 17   Download

 • Từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN đã mở ra những hướng đi mới cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Tuy nhiên với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau để tồn tại và phát triển.

  pdf39p cugiai1311 21-11-2012 49 16   Download

 • Thứ hai, tạo cơ sở để giải quyết mối quan hệ trong nội bộ DNNN theo hướng nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị tự chủ. Các quan hệ bước đầu đi vào thực chất hơn chứ không chỉ mang tính chất hành chính, mệnh lệnh, thu nộp. Điều này khắc phục được hạn chế của mô hình TCT đang áp dụng hiện nay.

  pdf7p bichtram8510 19-05-2011 105 12   Download

 • Về quản lý doanh nghiêp: bộ máy quản lý doanh nghiệp còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, cơ chế quản lý mới được hình thành nhưng chưa đồng bộ, hoạt động của các DNNN chưa thực sự tự chủ và tự chịu trách nhiệm, nhiều vướng mắc trong quản lý và điều hành doanh nghiệp chưa được khắc phục. Đội ngũ cán bộ quản lý đa số được đào tạo trong thời kỳ bao cấp, một số được đào tạo lại và bổ sung.

  pdf10p caott10 28-07-2011 26 5   Download

 • Chế định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và vấn đề áp dụng chế định này trong thực tiễn Điều này cho thấy pháp luật chỉ dừng lại ở việc xác định loại quyết định hành chính, hành vi hành chính nào là đối tượng của khiếu kiện, chứ chưa thực sự xác định phạm vi mà người khiếu kiện có thể đề cập và được giải quyết, chẳng hạn như: lí do thu hồi đất có hợp pháp, hợp lí không (mục đích thu hồi đất), các bước tiến hành có đúng và đ...

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 30 5   Download

 • ALLIED KẾ TOÁN trong chú giải 3 của những điều khoản về trách nhiệm quỹ. Do hạn chế vốn có trong bất kỳ cấu trúc kiểm soát nội bộ, sai sót hoặc bất thường vẫn có thể xảy ra và không bị phát hiện

  pdf11p meobu3 12-01-2012 23 4   Download

 • Chương 5 Luật hành chính Việt Nam, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung trình bày sau: Khái niệm chung về luật hành chính, cơ quan hành chính nhà nước, thủ tục hành chính và văn bản hành chính nhà nước, quy chế pháp lý hành chính của cán bộ công chức, trách nhiệm hành chính, chế độ pháp lý về việc giải quyết các khiếu nại tố cáo, chế độ giải quyết các vụ án hành chính.

  pdf51p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 21 4   Download

Đồng bộ tài khoản