Cơ chế quản lý tài chính

Xem 1-20 trên 2597 kết quả Cơ chế quản lý tài chính
 • Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu những lý luận cơ bản về cơ chế quản lý tài chính trong các Tập đoàn kinh tế, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt - May Việt Nam. Trên cơ sở thực trạng cơ chế quản lý tài chính của Tập đoàn tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

  pdf167p change08 27-06-2016 29 17   Download

 • Đề bài "So sánh cơ chế quản lý tài chính trong tổ chức công và cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp" giới thiệu đến các bạn cơ chế quản lí tài chính đối với tổ chức công, cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp, ưu điểm và hạn chế của hai cơ chế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc11p nchai_lis 11-04-2016 45 16   Download

 • Luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp cần thực hiện để hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt - May Việt Nam, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động quản lý tài chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

  pdf167p change05 14-06-2016 39 13   Download

 • Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, mục đích nghiên cứu của luận án về đề tài này là tìm kiếm được giải pháp có tính khoa học và thực tiễn nhằm giải quyết những điểm hạn chế, bất cập hiện nay về cơ chế quản lý tài chính dạy nghề, qua đó sẽ tạo động lực để thúc đẩy dạy nghề nước ta phát triển theo mục tiêu Chiến lược đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  pdf185p change06 14-06-2016 26 5   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu xây dựng khung lý thuyết về cơ chế quản lý tài chính ở tổng công ty nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phân tích làm rõ các điểm mạnh và điểm yếu của cơ chế quản lý tài chính ở tổng công ty sông Đà, đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở tổng công ty sông Đà trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 15-12-2016 2 0   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu nhằm xây dựng khung lý thuyết về cơ chế quản lý tài chính ở tổng công ty nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phân tích làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu của cơ chế quản lý tài chính ở tổng công ty sông Đà, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở tổng công ty sông Đà trong thời gian tới.

  pdf0p boobu123 15-12-2016 3 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay trình bày cơ sở lý luận của việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam từ khi chuyển đổi đến nay. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.

  pdf114p pink_12 26-05-2014 87 43   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận về Tập đoàn kinh tế và Tập đoàn kinh tế nhà nước, cơ chế quản lý tài chính đối với Tập đoàn kinh tế, để từ đó phục vụ cho việc nghiên cứu thực trạng cơ chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; xác định những thành tựu và hạn chế trong cơ chế quản lý tài chính hiện hành của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, chỉ ra và phân tích những nguyên nhân của thực trạng đ...

  pdf187p change01 06-05-2016 22 12   Download

 • Đánh giá chung về hệ thống văn bản qui định về cơ chế quản lý tài chính của các trường đại học Tính hệ thống (đầy đủ) Tính hợp lý, nhất quán Tính cập nhật, kịp thời Tính hiệu quả Mức độ phù hợp với thực tiễn Đánh giá thực trạng các qui định về quản lý các nguồn thu Tính hệ thống (đầy đủ

  pdf14p chaen_12 09-12-2013 36 13   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế Việt Nam trình bày cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, thực trạng cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế.

  pdf183p cuong300 24-05-2014 84 47   Download

 • Thông tư 105/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013

  pdf2p lythong 18-08-2009 498 38   Download

 • Thông tư 15/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ADB của Chương trình phát triển ngành nông nghiệp

  doc6p trongthuy 18-08-2009 286 30   Download

 • Thông tư 116/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Thuế năm 2009 và năm 2010

  doc7p lythong 18-08-2009 321 23   Download

 • Thông tư 09/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam

  pdf16p lythong 18-08-2009 162 23   Download

 • Thông tư liên tịch 68/2006/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

  doc6p landai 14-08-2009 237 22   Download

 • Thông tư 117/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010

  doc6p lythong 18-08-2009 289 13   Download

 • Thông tư 01/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013

  pdf8p lythong 18-08-2009 229 11   Download

 • Thông tư 110/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ Phát triển Nông nghiệp (IFAD)

  pdf8p lythong 18-08-2009 129 10   Download

 • Thông tư 77/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, giải ngân dự án giảm nghèo khu vực miền Trung

  doc16p sontinh 18-08-2009 61 5   Download

 • Tài liệu Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước trình bày về các nội dung như: Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; các nội dung quản lý tài chính ở cơ quan hành chính nhà nước; cơ chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  doc11p thienwru 05-12-2016 13 4   Download

Đồng bộ tài khoản