Cổ đông chứng khoán

Xem 1-20 trên 3101 kết quả Cổ đông chứng khoán
 • Trong những năm qua,cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường chứng khoán cũng đã có những bước phát triển nhảy vọt. TTCK đang trong quá trình hoàn thiện vì vậy vai trò của các công ty chứng khoán ngày càng trở nên quan trọng.

  pdf85p chipchip1122 16-03-2013 84 29   Download

 • Không đủ điều kiện tổ chức 9h ngày 19/3, tức là hết thời gian đăng ký theo chương trình, hội trường rộng mênh mông của Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội mới có dăm bảy nhóm cổ đông, không khỏa lấp được những hàng dài ghế trống. Ban tổ chức quyết định chờ thêm 30 phút nữa. Cũng có lác đác vài chục cổ đông nữa đến muộn, nhưng những tỉ lệ đại diện vốn thông báo ít ỏi hơn nhiều số người có mặt.

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 30 4   Download

 • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết : 39.463.400 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết : 394.634.000.000 (Ba trăm chín mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi tư triệu đồng tính theo mệnh giá)

  pdf65p ngoctuyen 17-06-2009 391 90   Download

 • Thị trường chứng khoán thế giới đã đi được một chặng đường dài, trải qua biết bao thăng trầm, hình thức tổ chức từ đơn giản (thị trường chứng khoán phi tập trung) đến hiện đại và hết sức chặt chẽ (thị trường chứng khoán tập trung). Trong quá trình phát triển này, không thể phủ nhận vai trò của các công ty chứng khoán.

  pdf90p kmkmkmkmkm 07-09-2012 142 79   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn trình bày tổng quan về hoạt động của công ty chứng khoán và hiệu quả hoạt động kinh doanh; công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn và thực trạng hoạt động kinh doanh; một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của SSI.

  pdf100p sms_12 07-05-2014 170 87   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán VNS khái quát chung về công ty chứng khoán và hoạt động môi giới của công ty chứng khoán, kinh nghiệm tổ chức hoạt động môi giới ở một số thị trường lớn trên thế giới. Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VNS và giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VNS.

  pdf114p sms_12 07-05-2014 72 30   Download

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty và phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán An Bình.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 57 16   Download

 • BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QỦA CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 02-03 04 05-24 05-07 08 09-10 11 12-24 Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

  pdf26p anhhoangmeo1 20-11-2011 48 10   Download

 • Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về công ty chứng khoán và hoạt động chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

  pdf13p nine_12 15-02-2014 75 20   Download

 • Hệ thống những vấn đề cơ bản về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty làm cơ sở ý luận cho đề tài nghiên cứu. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thường tín.

  pdf13p nine_12 15-02-2014 57 12   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước và thanh tra hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán nhằm mục tiêu làm rõ khái niệm quản lý nhà nước, phạm vi và nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chức năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thanh tra ck: đối tượng, phạm vi, tổ chức, thẩm quyền, hìn...

  pdf28p cheap_12 08-07-2014 53 11   Download

 • Ba mã cổ phiếu chứng khoán SSI, KLS, BVS hai tuần nay được xem là chỉ báo của dòng vốn đầu cơ đánh lên. Lượng mua “khủng” là chỗ dựa cho độ hưng phấn của thị trường.

  pdf8p maichi08 27-12-2010 54 7   Download

 • Công ty đại chúng Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng Tổ chức niêm yết Công ty quản lý quỹ Công ty chứng khoán Công ty đầu tư chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Các cá nhân có liên quan

  ppt29p insert_12 17-08-2013 40 6   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 2 - Quy định pháp luật về công bố thông tin trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán có nội dung trình bày về đối tượng công bố thông tin, yêu cầu thực hiện công bố thông tin, phương tiện công bố thông tin, các vấn đề liên quan công bố thông tin, công bố thông tin của công ty đại chúng và các công bố thông tin khác.

  ppt29p hoa_cuc91 27-06-2014 27 5   Download

 • Phát triển thị trường chứng khoán là việc rất quan trọng và cần thiết khi nước ta phát triển một nền kinh tế hàng hoá. Vốn tư bản sẽ trở thành hàng hoá và tất yếu phải có một thị trường để có thể thực hiện việc trao đổi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm được kiến thức về thị trường chứng khoán Việt nam.

  pdf39p tiencuong 17-07-2009 1591 940   Download

 • Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  doc67p jolie 02-03-2009 1121 647   Download

 • Nguyên tắc trung gian là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất của TTCK.Theo nguyên tắc này, mọi hoạt động diễn ra trên TTCK tập trung đều phải thông qua tổ chức trung gian, đó là công ty chứng khoán..Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và hạch toán độc lập.

  doc8p donglanh_18_5 28-02-2011 1165 431   Download

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là một trong những thị trường tiềm năng, đang phát triển rất nóng, đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng đến Chính phủ vì nó có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng, tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.

  pdf21p kemoc5 29-05-2011 1091 380   Download

 • Trong hoạt động kinh doanh, thông tin có một vai trò hết sức quan trọng, Có thể nói hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một phần tùy thuộc vào chất lượng của hệ thống văn bản được ban hành. Văn bản là thứ công cụ hiệu quả để thể hiện hình ảnh và uy tín của mỗi nhà lãnh đạo nói riêng và doanh nghiệp nói chung. Văn bản ban hành ra có đạt chất lượng và bảo đảm mục đích đề ra hay không chủ yếu được quyết định ở khâu soạn thảo.

  pdf0p ngocdung 19-06-2009 1176 262   Download

 • • Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các loại giấy tờ có giá, còn gọi là chứng khoán, một cách có tổ chức trong một hệ thống luật chặt chẽ. • TTCK là một bước phát triển cao hơn của thị trường tiền tệ.

  ppt39p quarter926 12-03-2011 629 246   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản