Cổ phiếu toàn tập

Xem 1-20 trên 396 kết quả Cổ phiếu toàn tập
 • Công ty có tính le thuoc cao vào tr ng thái ca nên kinh tê. Khi mi ho t ñong gim nhp ño, l!i nhuan công ty gim xuông nhanh, và giá co phiêu cũng vay. Nhưng khi nên kinh tê ph+c hôi, thu nhap tăng lên và giá co phiêu tăng. Co phiêu hàng không và khách s n có tính chu kỳ

  pdf16p trong_127 04-01-2011 215 106   Download

 • Cổ phiếu: Tham gia sở hữu công ty Cổ phần là các tỷ lệ sở hữu của một công ty. Khi bạn mua cổ phần công ty, hoặc là các cổ phiếu, bạn sở hữu một phần của công ty đó. Mua cổ phần là đầu tư vào vốn góp chủ sỡ hữu của công ty. Nếu bạn mua cổ phần của công ty bạn sẽ nắm cổ phiếu xác định quyền sở hữu đối với công ty đó, và người ta gọi bạn là cổ đông. Bạn mua cổ phần vì bạn kỳ vọng rằng giá trị cổ phần...

  pdf28p butanyc 24-08-2010 143 54   Download

 • Tổng hợp tài liệu và kiến thức về thị trương cổ phiếu, từ những kiến thức cơ bản nhất đến kiến thức nâng cao.

  pdf16p kazeuraki 02-11-2011 235 95   Download

 • Thị trường cổ phiếu (TTCP): khái niệm và phân loại. Chức năng của TTCP. Các nguyên tắc hoạt động của TTCP. Các chủ thể tham gia TTCP. Một vài bức tranh về TTCP Việt Nam. Một số vấn đề kỹ thuật. Một số vấn đề pháp lý.Căn cứ vào cấp độ giao dịch: Thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp. Căn cứ vào phương thức tổ chức: Thị trường cổ phiếu niêm yết. Thị trường OTC. Thị trường UPcoM (Việt Nam). Thị trường “chợ đen”.

  pdf22p gianghce 13-11-2012 266 88   Download

 • Cổ phiếu: Tham gia sở hữu công ty Cổ phần là các tỷ lệ sở hữu của một công ty. Khi bạn mua cổ phần công ty, hoặc là các cổ phiếu, bạn sở hữu một phần của công ty đó. Mua cổ phần là đầu tư vào vốn góp chủ sỡ hữu của công ty. Nếu bạn mua cổ phần của công ty bạn sẽ nắm cổ phiếu xác định quyền sở hữu đối với công ty đó, và người ta gọi bạn là cổ đông. Bạn mua cổ phần vì bạn kỳ vọng rằng giá trị cổ phần...

  pdf50p transang4 03-10-2012 54 25   Download

 • Để hạn chế rủi ro khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần biết phân tích thông tin và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kéo theo sự sụp đổ của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới. Cổ phiếu của nhiều công ty lớn như CitiGroup, Tập đoàn Dịch vụ Bảo hiểm Mỹ AIG bị rớt giá mạnh, có lúc xuống dưới 1USD/cổ phiếu.

  pdf5p cucai_trang 03-06-2010 166 102   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p window1234 10-12-2012 208 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'su hap dan cua nhung co phieu an toan va resử dụng chỉ số nào trong thị trường chứng khoán?', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ntgioi120402 30-10-2009 119 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực 30: lãi trên cổ phiếu', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p womanhood911_06 03-11-2009 234 25   Download

 • CỔ PHIẾU & THỊ TRƯỜNG: TẬP 1 Cột thứ nhất chỉ ngày mãn du kỳ (maturity date). Cột thứ nhì chỉ giá đấu để mua (bid to buy) do những đại lý kêu giá. Cột thứ ba chỉ giá đấu để bán (ask to sell) cũng do những đại lý kêu giá. Cột cuối cùng chỉ mức lợi nhuận hiện hành. Sai biệt giữa giá đấu mua và giá đấu bán là phần lời của những đại lý mua bán trái phiếu. Trái phiếu mãn du kỳ ngày 1/12/1997 kêu giá mua là 5.81% và kêu giá bán là 4.99%....

  pdf53p muaythai2 24-08-2011 79 18   Download

 • CHỨNG KHOÁN Cổ Phiếu & Thị Trường Tập 1 Hà Hưng Quốc CỔ PHIẾU & THỊ TRƯỜNG: TẬP 1 LTGL = Lợi thu giữ lại (retained earning), $ Tính trên một cổ phần, giá trị chủ bản của công ty được đem chia đều cho tổng số lượng cổ phần của cổ phiếu thường đẳng đang du hành. Hay là,

  pdf53p muaythai2 24-08-2011 63 14   Download

 • GTCB1C = Giá trị chủ bản một cổ phần, $ GTCB = Giá trị chủ bản của công ty, $ TLCPTĐ = Tổng lượng cổ phần của CPTĐ đang du hành Đã có một thời giá trị chủ bản được coi là một chỉ số then chốt để đo lường giá trị của một công ty và để định giá thị trường cho cổ phiếu của công ty đó. Tuy nhiên theo thời gian giới chuyên gia phân tích đầu tư dần dần hạ thấp sự quan trọng của chỉ số giá trị chủ bản....

  pdf53p muaythai2 24-08-2011 62 12   Download

 • Nội dung của băng yết giá điện tử rất đơn giản. Đó là, cột thứ 1 cho biết ký hiệu riêng của cổ phiếu. Cột thứ 2 cho biết số lượng cổ phần đang mua bán. Mẫu tự K có nghĩa là nhân cho 1 ngàn, M là nhân cho 1 triệu và B là nhân cho một tỉ. Như vậy, 5K có nghĩa là 5 ngàn cổ phần và 38K là 38 ngàn cổ phần. Cột thứ 3 cho biết giá mới nhất của cổ phiếu. Cột thứ 4 cho biết giá của cổ phiếu trồi hay sụt so...

  pdf53p muaythai2 24-08-2011 52 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sỹ kinh tế: phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tphcm', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf95p therain_nl 12-07-2012 283 143   Download

 • Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư tài chính là tiền vốn của doanh nghiệp đầu tƣ vào kinh doanh ở bên ngoài hoạt động của doanh nghiệp mục đích hƣởng lãi hoặc chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp khác. Đầu tư tài chính có thể là: cổ phiếu; trái phiếu các loại; vốn góp liên doanh; tài sản, đất đai cho thuê ngoài; tiền vốn cho vay v.v...

  pdf134p la_lan23 13-04-2013 126 60   Download

 • I.Mục tiêu - Giúp HS củng cố vững chắc, vận dụng thành thạo định lí Ta-lét (thuận và đảo) để giải quyết những bài toán cụ thể, từ đơn giản đến hơi khó. -Rèn luyện kĩ năng phân tích, chứng minh, tính toán, biến đổi tỉ lệ thức. - Qua những bài tập liên hệ với thực tế, giáo dục cho HS tính thực tiễn của toán học. II. Chuẩn bị: - HS: Phiếu học tập, film trong, học kĩ lí thuyết.

  pdf11p buddy1 29-04-2011 173 35   Download

 • Phiếu chứng nhận ký thác cổ phần là một sáng tạo của MorganGuarantee Trust ở thập niên 1920s. Vào khoảng thời gian đó Ủy Ban Chứng Khoán &ø Thị Trường Mua Bán Chứng Khoán (Securities and Exchanges Commission) cũng như thủ tục đăng ký chứng khoán chưa ra đời. Mua bán trực tiếp một chứng khoán của một công ty ngoại quốc rất là phức tạp, và ngay cả bây giờ cũng vậy.

  pdf53p muaythai2 24-08-2011 48 15   Download

 • Trước đây thị trường tín phiếu giao đối có thông lệ không chú ý đến lợi nhuận định kỳ tích lũy trên phiếu lãi đính kèm theo chứng khoán thế chấp và vì vậy trong công thức định giá cho tín phiếu giao đối không có yếu tố này. Chứng kiến sự sụp đổ thảm hại của công ty Drydale vào tháng 5 năm 1982 với lý do lợi dụng vào kẽ hở kỹ thuật trong cách tính trên, thị trường tín phiếu giao đối tìm cách khắc phục khiếm khuyết....

  pdf33p muaythai2 24-08-2011 60 11   Download

 • Sáng ngày 07/06/2011 tại Hà Nội, Bộ Tài chính - Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán tổ chức thảo luận về dự thảo thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào nội dung: “Kế toán trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ tức bằng cổ phiếu (không nhận bằng tiền)” .

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 73 10   Download

 • Tín Phiếu Thương Mãi tín phiếu thương mãi là giấy nợ ngắn hạn không có thế chấp (short-term unsecured promisory note) do một công ty doanh thương hoặc một chính quyền phát hành. Đối với những công ty lớn hoặc chính quyền có đầy đủ uy tín, tín phiếu thương mãi là một công cụ để mượn vốn với một giá rẻ hơn là giá vay mượn trực tiếp với ngân hàng (low cost alternative to bank loans).

  pdf53p muaythai2 24-08-2011 48 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản