Cơ quan tư pháp

Xem 1-20 trên 13872 kết quả Cơ quan tư pháp
 • Một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam là xây dựng phương thức tốt nhất để gắn kết và đảm bảo sự thống nhất hoạt động giữa các cơ quan tư pháp. Một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam là xây dựng phương thức tốt nhất để gắn kết và đảm bảo sự thống nhất hoạt động giữa các cơ quan tư pháp. ...

  pdf17p dontetvui 20-01-2013 49 12   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm cải cánh các cơ quan tư pháp, hoàn thiện các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả xét xử của tòa án phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf415p tsmttc_009 12-08-2015 34 11   Download

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp) cung cấp một cách đầy đủ và hệ thống các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chi tiết đến từng đơn vị trực thuộc. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf98p lalala7 07-12-2015 43 15   Download

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp) trình bày tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân; tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf93p lalala7 07-12-2015 32 16   Download

 • Các biện pháp tha miễn trong luật Hình Sự là các quy phạm (chế định) mang tính chất nhân đạo, phản ánh sự khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội và được cơ quan tư pháp hình sự có thẫm quyền áp dụng trong những trường hợp khi có đầy đủ các căn cứ và điều kiện theo quy định của pháp luật hình sự.

  doc22p ltviet16 07-05-2010 778 282   Download

 • Sự hỗ trợ của cơ quan tư pháp đối với hoạt động của trọng tài thương mại theo Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 Bổ sung thêm quy định về việc thành lập Thanh tra Quốc hội và Kiểm toán Quốc hội, các quy định về Thanh tra Quốc hội và Kiểm toán Quốc hội sẽ được quy định trong một luật riêng.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 23 5   Download

 • Bàn về thủ tục rút gọn trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp nhằm góp phần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 35 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Bách khoa thư Hà Nội (Tập 4: Pháp luật), phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các cơ quan tư pháp ở Thăng long - Hà nội trong hệ thống tổ chức tư pháp cả nước qua các giai đoạn lịch sử, tuyển dụng đào tạo chức danh tư pháp qua các giai đoạn lịch sử, kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam về nhà nước và pháp luật,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf146p tramnamcodon_08 05-05-2016 30 10   Download

 • Trong lĩnh vực chính trị, truyền thông đại chúng có vai trò rất to lớn: cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng chính trị; xác lập chương trình nghị sự, là diễn đàn giao tiếp chính trị;... Bài viết này đề cập đến vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây, đặc biệt là đối với hoạt động của cơ quan lập pháp.

  pdf11p tangtuy11 13-05-2016 19 5   Download

 • Cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có Viện kiểm sát (VKS) là một đòi hỏi có tính cấp bách của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: "Viện kiểm sát nhân dân tập trung làm tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp", yêu cầu trên đã được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) và Luật tổ chức VKS năm 2002. ...

  pdf118p vascaravietnam 21-08-2012 93 35   Download

 • Quản lý nhà nước về hành chính là hoạt động tư pháp thường được hiểu là hoạt động xét xử của tòa án, ở một góc độ tiếp cận khác, các hoạt động tư pháp, các hoạt động tư pháp được hiểu bao gồm các hoạt động: Xét xử của tòa án và các cơ quan tư pháp khác của nhà nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Quản lý nhà nước về hành chính, tư pháp ở cơ sở".

  ppt47p quangxuan35 24-10-2015 175 46   Download

 • Chương 1: Những quy định chung Phần 1: P hạm vi Điều. 1 1 Trong bối cảnh quốc tế, Luật này điều chỉnh những nội dung sau: a. Thẩm quyền xét xử của cơ quan tư pháp và hành pháp Thụy Sỹ; b. Luật áp dụng; c. Điều kiện công nhận và thực thi phán quyết của tòa án nước ngoài; d. Phá sản và hợp đồng khất nợ; e. Trọng tài. 2 Các điều ước quốc tế sẽ được ưu tiên.Phần 2: T hẩm quyền xét xử Điều. 2 I.

  doc38p sunshine1202 29-05-2013 61 20   Download

 • Loạt bài nghiên cứu này cung cấp một số đánh giá sâu và toàn diện về hệ thống tư pháp tại năm nước gồm Trung quốc, Indonesia, Nhật bản, Hàn quốc và Liên bang Nga. Đây là các nước được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về phát triển kinh tế, hệ thống chính trị, lịch sử và văn hoá mà Việt Nam quan tâm. Bên cạnh trọng tâm nghiên cứu là hệ thống toà án, các báo cáo cũng phân tích về các cơ quan tư pháp có liên quan và đưa ra một khung so sánh phổ...

  pdf966p motorola_12 01-06-2013 52 15   Download

 • Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp, năm 2005, các văn bản của chính quyền cấp tỉnh được kiểm tra là 129.989 văn bản; trong đó, số văn bản trái pháp luật là 2.826 văn bản. Lĩnh vực có nhiều văn bản sai trái nhất là: xử lý vi phạm hành chính, ưu đãi đầu tư, biên chế, công chức, công vụ, phí, lệ phí, đất đai, nông nghiệp, lao động, quản lý văn hóa, xây dựng đô thị, giao thông, quản lý và bảo vệ rừng, … ...

  pdf14p dontetvui 20-01-2013 34 9   Download

 • Cải cách tư pháp luôn được coi là một bộ phận quan trọng gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt nam. Mục tiêu của cải cách tư pháp là xây dựng một hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh có phương thức tổ chức, hoạt động khoa học, hiện đại góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự kỷ cương phép nước.

  pdf12p butmauden 02-11-2013 44 11   Download

 • Biểu số 02b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐUBND ngày …… Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THẨM ĐỊNH (6 tháng/năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch Tài chính) Đơn vị tính: Văn bản Chia ra Tổng số A Tổng số I. Số văn bản do Sở Tư pháp thẩm định - Nghị quyết...

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 44 4   Download

 • BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP ỦY BAN NHÂN DÂN....... Tên cơ quan thẩm định..... -------Số: ....../........... V/v thẩm định dự thảo.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..............., ngày tháng năm 20.... Kính gửi: (tên cơ quan chủ trì soạn thảo) Trả lời Công văn số.... ngày ... tháng... năm.... của....

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 38 4   Download

 • Quyết định số: 2153/QĐ-BTP ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số: 29/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tư pháp địa phương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng n ày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;...

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 846/QĐ -BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”; căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;...

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản