Cơ sở của hành vi nhóm

Xem 1-20 trên 230 kết quả Cơ sở của hành vi nhóm
 • Bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm. Sau khi học xong bài này, bạn sẽ có khả năng làm việc nhóm, đội; nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm, mô tả những thay đổi của nhóm hành vi..

  pdf0p phongdat_91 17-10-2010 324 146   Download

 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức; các giai đoạn hình thành nhóm; những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm; những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm; kỹ thuật ra quyết định nhóm thông qua bài giảng Chương 5: Cơ sở của hành vi nhóm sau đây.

  ppt35p thuytrang_8 19-09-2015 50 10   Download

 • Bài giảng "Bài 4: Cơ sở của hành vi nhóm" giới thiệu tới người học các kiến thức: Phân loại nhóm, các hiện tượng tâm lý của nhóm, giai đoạn sóng gió, đặc tính của nhóm có hiệu quả, sự vững chắc của nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p doinhugiobay_07 16-12-2015 14 3   Download

 •  Bài giảng "Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số cặp tính cách, quá trình học hỏi, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p doinhugiobay_07 16-12-2015 46 11   Download

 • Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: 1. Thảo luận về nhóm, đội, các loại nhóm, lý do gia nhập nhóm của các cá nhân; 2. Trình bày về mô hình hiệu quả nhóm; 3. Nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm; 4. Mô tả cách thức những đòi hỏi vài trò thay đổi trong nhuwxngn tình huống khác nhau; 5. Mô tat cách thức mà các chuẩn mực....

  pdf0p diemanh 11-03-2009 782 199   Download

 • Chương 5 Những cơ sở của hành vi nhóm thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày các mục tiêu chính sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, nhận biết những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.

  pdf6p thanhthienhoang23 14-05-2014 50 12   Download

 • Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm.

  pdf11p nhanmotchut_1 04-10-2016 13 3   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, động viên người lao động, cơ sở của hành vi nhóm và xung đột, lãnh đạo và quyền lực, thông tin và cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 0 0   Download

 • Chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm Nhóm có ảnh hưởng tới cá nhân,vì vậy hành vi của cá nhân sẽ khác với khi họ đứng riêng lẻ

  ppt18p chocolate_ice 21-07-2010 196 110   Download

 • Giáo trình được biên soạn cho các chương trình đào tạo đại học thuộc ngành Quản trị kinh doanh nói chung và Quản trị nguồn nhân lực nói riêng. Ebook trình bày các nội dung sau: tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức.

  pdf281p namde03 22-03-2013 770 441   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức có nội dung giới thiệu về hành vi tổ chức, những cơ sở của hành vi cá nhân, động viên, những cơ sở hành vi nhóm, quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf211p namthangtinhlang_00 28-10-2015 67 23   Download

 • Sau khi học xong chương 2 Hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi cá nhân nhằm giúp sinh viên nhận nhận biết được những cơ sở của hành vi cá nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, thể hiện được quá trình động viên, thảo luận về các thuyết động viên và các đặc điểm của nó.

  pdf22p wide_12 29-07-2014 110 19   Download

 • Đọc tài liệu và thảo luận với giáo viên và các học viên khác về các vấn đề chưa rõ. Đọc lại lý thuyết bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm, sử dụng lý thuyết về giao tiếp trong bài để mô tả quá trình giao tiếp trong một nhóm làm việc thuộc chương trình Topica, trình bày các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp nhóm.

  pdf26p thoabar3 15-07-2011 257 93   Download

 • Nội dung chương 5 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về định nghĩa và sự phân loại nhóm, nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, các giai đoạn phát triển của nhóm Cấu trúc của nhóm, những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng tới hành vi nhóm, đặc tính của những nhóm có hiệu quả.

  pdf48p wide_12 29-07-2014 100 41   Download

 • Sau khi học xong chương này các bạn có thể nắm các kiến thức sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.

  ppt39p depthat 12-03-2014 248 35   Download

 • Chương 6 trình bày những cơ sở hành vi của nhóm. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 34 8   Download

 • Ứng dụng các lý thuyết nhóm để phân tích nhóm học tập trong chương trình Topica, đánh giá vai trò cá nhân trong nhóm, tính liên kết nhóm và đề xuất các biện pháp nâng cao tính hiệu quả trong quyết định nhóm. Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài và thảo luận với giáo viên những phần chưa nắm rõ.

  pdf18p thoabar3 15-07-2011 351 103   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ HÀNH VI TỔ NH CHỨC 2. NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NH NHÂN 3. ĐỘNG VIÊN NG 4. NHỮNG CƠ SỞ HÀNH VI NHÓM NH 5. QUẢN LÝ THIẾT KẾ VĂN HOÁ VÀ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC

  pdf211p conrepcon 13-04-2012 219 103   Download

 • Sau khi học bài Cơ sở hành vi của nhóm, học viên cần: Hiểu được định nghĩa về nhóm và vì sao phải hình thành nhóm trong tổ chức. Nhận dạng và hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của nhóm.

  pdf10p five_12 19-03-2014 78 15   Download

 • Bạn hãy phát triển một dự án đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức hiện nay bạn đang làm việc. Hãy xác định trong doanh nghiệp/tổ chức hiện tại của bạn, có các vấn đề hay cơ hội gì liên quan đến các chủ đề của môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp gì mang tính thực tiễn dựa trên cơ sở lý thuyêt hành vi tổ chức?

  doc11p ahenpecked 24-12-2010 1091 509   Download

Đồng bộ tài khoản