Cơ sở của phần mềm arcview gis

Xem 1-7 trên 7 kết quả Cơ sở của phần mềm arcview gis
 • ArcView là một phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS), với một giao diện đồ họa thân thiện, tiện lợi, cho phép làm việc với các dữ liệu không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu này dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. ArcView cũng cung cấp các công cụ tra vấn và phân tích dữ liệu, cho phép trình bày các kết quả cuối cùng dưới dạng các bản đồ có chất lượng cao.

  pdf11p thanhnga 10-06-2009 693 270   Download

 • Arcview GIS là phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lí (GIS), với một giao diện đồ họa tiện lợi thân thiện cho phép làm việc với các không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. Đây là một trong những tài liệu về phần mềm này. Mục lục Chương 1. Cơ sở của phần mềm Acview GIS Chương 2. Đưa dữ liệu vào Acview Chương 3. Hiển thị các themes Chương 4. Làm việc với bảng Chương 5.

  pdf103p huchigo 14-09-2010 451 253   Download

 • LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW Bài tập này giới thiệu giao diện và một số thao tác cơ bản của phần mềm ArcView. 1. Bước 1: Khởi động ArcView 2. Bước 2: Mở một Dự án và hiển thị các View và các Theme 3. Bước 3: Sử dụng Trợ giúp trực tuyến 4. Bước 4: Khai thác thông tin về các đối tượng 5. Bước 5: Hiển thị và chỉnh sửa bảng 6. Bước 6: Hiển thị và chỉnh sửa đồ thị 7. Bước 7: Tạo Layout 8. Đóng Dự án...

  pdf20p vitconhaman 05-08-2011 256 124   Download

 • NỐI KẾT VÀ GỘP BẢNG. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Thêm một bảng vào dự án 3. Bước 3: Gộp các bảng 4. Bước 4: Sử dụng trường gộp để hiển thị Theme 5. Bước 5: Nối kết các bảng 6. Bước 6 : Đóng Dự án Trong một cơ sở dữ liệu được quản lý tốt, dữ liệu thường không được lưu trong một bảng đơn lẻ mà thường được lưu trong nhiều bảng nhỏ độc lập với bảng thuộc tính của theme. Khi cần làm việc với...

  pdf8p vitconhaman 05-08-2011 98 53   Download

 • THÊM BẢNG VÀ CHỈNH SỬA BẢNG. 1. Bước 1: Copy một tệp vào thư mục của bạn 2. Bước 2: Khởi động ArcView, mở một Dự án và thêm một bảng vào dự án 3. Bước 3: Thay đổi cách hiển thị một bảng 4. Bước 4: Chỉnh sửa các giá trị trong ô và thêm một thanh ghi vào bảng 5. Bước 5: Thêm một trường và tính các giá trị 6. Bước 6 : Đóng Dự án Thông thường, lượng thông tin thuộc tính có thể rất lớn so với khả năng lưu trữ của một bảng...

  pdf7p vitconhaman 05-08-2011 130 60   Download

 • ArcView là một phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS), với một giao diện đồ họa thân thiện, tiện lợi, cho phép làm việc với các dữ liệu không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu này dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. ArcView cũng cung cấp các công cụ tra vấn và phân tích dữ liệu,..........

  pdf11p daungocduc 01-02-2010 76 34   Download

 • ArcView là phần mềm thương mại của ESRI về hệ thống thông tin địa lí. Các chức năng cơ bản của ArcView GIS bao gồm: Hiển thị các lớp bản đồ dạng vector. Tạo và thay đổi cơ sở dữ liệu của các đối tượng địa lí trong bản đồ. Tạo các biểu đồ đơn giản dựa trên thuộc tính của các đối tượng trên bản đồ.

  ppt12p trinh02 18-01-2013 70 17   Download

Đồng bộ tài khoản