Cơ sở lý thuyết hàm phức biến

Xem 1-20 trên 22 kết quả Cơ sở lý thuyết hàm phức biến
 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức trình bày các nội dung cơ bản: mặt phẳng phức và hàm biến thức, hàm chỉnh hình, lý thuyết tích phân hàm chỉnh hình, các tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình, hàm da trị và diện Riemann, lý thuyết thặng dư và ứng dụng, ánh xạ bảo giác.

  pdf567p khanhnhatkute 18-04-2014 317 180   Download

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức: Phần 1 - Nguyễn Thủy Thanh trình bày những nội dung về mặt phẳng và hàm biến phức, tập hợp số phức, mặt phẳng phức, hàm chỉnh hình, không gian các hàm chỉnh hình, lý thuyết tích phân hàm chỉnh hình, biểu diễn tích phân hàm điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo. 

  pdf279p cobetocxul9 03-06-2015 74 37   Download

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức: Phần 2 tiếp tục cung cấp cho các bạn những nội dung sau các tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình, nguyên lý thác triển giải tích, hàm đa trị và diện Riemann, phần tử chính tắc, lý thuyết thặng dư và ứng dụng, ánh xạ bảo giác, hàm nguyên và hàm phân hình, cơ sở lý thuyết thặng dư.

  pdf288p cobetocxul9 03-06-2015 51 22   Download

 • Tài liệu luyện thi môn toán của nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội

  pdf0p minhlong 24-07-2009 412 149   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý thuyết điều khiển nâng cao", phần 2 trình bày các nội dung: Điều khiển thích nghi, một số khái niệm cơ bản của điều khiển những vấn đề bổ sung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf227p doinhugiobay_01 09-11-2015 82 43   Download

 • Phần 2 giáo trình "Hàm biến phức" trình bày một số vấn đề chọn lựa từ hàm chỉnh hình, hàm nhiều biến phức. Nội dung của cuốn sách không chỉ cho các sinh viên năm thứ hai, thứ ba của khoa Toán các trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học Tự nhiên mà còn là tài liệu thiết thực đối với các học viên cao học chuyên ngành Lý thuyết hàm.

  pdf94p lalala01 06-11-2015 50 28   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình "Cơ sở hàm số biến số phức và ứng dụng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về hàm số biến số phức, tích phân thức và chuỗi hàm, lý thuyết thặng dư và ứng dụng, phép tính toán tử, các hàm đặc biệt,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.

  pdf181p romem93 16-11-2015 54 18   Download

 • Trong đồ họa máy tính bài toán khôi phục và biểu diễn các đối tượng 3D là 1 trong các bài toán cơ bản .Công cụ quan trong để giải quyết bài toán này là lý thuyết nội suy hàm số nhiều biến .Để nội suy hàm số từ 1 tập điểm đã biết thông thường người ta sử dụng các hàm ghép trơn và các biền dạng cảu nó.Từ khoảng 20 chục năm nay người ta đã và đang phát triển 1 kỹ thuật nội suy mới có độ chính xác cao .Đó là nội suy bởi hàm cơ...

  pdf62p cancer23 08-08-2012 73 34   Download

 • Phần 2 ebook "Hàm số biến số phức" do Trương Văn Thương biên soạn có kết cấu gồm nội dung chương 4, chương 5 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về lý thuyết tích phân, lý thuyết chuỗi và lý thuyết thặng dư. Phần cuối cuốn sách có phần hướng dẫn giải bài tập và kết quả nhằm giúp sinh viên có một số phương pháp giải bài toán và kiểm tra kết quả học tập của mình.

  pdf80p talata_5 11-12-2014 71 31   Download

 • Phần 1 giáo trình "Hàm biến phức" trình bày cơ sở của hàm biến phức. Phần này gồm 5 chương: Số phức và dãy số phức, hàm số biến số phức, hàm chỉnh hình, lý thuyết tích phân hàm chỉnh hình, chuỗi Taylor và lý thuyết thặng dư.

  pdf186p lalala01 06-11-2015 70 37   Download

 • Tương tự thuỷ văn và các mô hình mưa dòng Chảy hàm phân bố Trong quan hệ mưa dòng chảy, tương tự thuỷ văn thường được kết hợp với hiểu biết mà chúng ta có về hoạt động của các quá trình vào trong một mô hình quan niệm nào đó của hệ thống. Nói chung một số phần của một mô hình quan niệm phức tạp phải dựa nhiều vào các giả thuyết vật lý hơn các mô hình khác. Nhưng ngay cả mô 185 hình có cơ sở vật lý vững chắc nhất cũng không thể phản ánh hết...

  pdf39p camlaichanh 21-11-2011 46 13   Download

 • khái niệm cơ bản về mã hoá thông tin, phương pháp mã hoá thông tin RSA và xây dựng một thư viện các hàm mã hoá phục vụ trao đổi thông tin trong mô hình Client/Server.Trong mật mã học, một ngành toán học ứng dụng cho công nghệ thông tin, mã hóa là phương pháp để biến thông tin (phim ảnh, văn bản, hình ảnh...) từ định dạng bình thường sang dạng thông tin không thể hiểu được nếu không có phương tiện giải mã....

  pdf74p quanghoa25 10-04-2011 574 204   Download

 • Nội dung giáo trình gồm 8 chương và được chia làm hai chuyên đề : Chuyên đề hàm biến phức và phương trình vật lý toán. Giáo trình trang bị các tri thức toán học cốt yếu về số phức, dãy trị phức, hàm trị phức, các tập con của số phức, các khái niệm cơ bản về lý thuyết trường, các bài toán cơ bản của phương trình vật lý – toán,…để làm công cụ học tập và nghiên cứu cho sinh viên. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf156p ktct_1669 23-04-2012 424 163   Download

 • TẦN SỐ PHỨC TÍN HIỆU HÌNH SIN CÓ BIÊN ĐỘ THAY ĐỔI THEO HÀM MŨ TẦN SỐ PHỨC TỔNG TRỞ VÀ TỔNG DẪN HÀM SỐ MẠCH Cực và Zero của hàm số mạch Xác định đáp ứng tự nhiên nhờ hàm số mạch Hàm số ngã vào và hàm số truyền ___________________________________________________________________________ Chương này xét đến đáp ứng ép của mạch với kích thích là tín hiệu hình sin có biên độ thay đổi theo hàm mũ. Các tín hiệu đã đề cập đến trước đây (DC, sin, mũ . . .

  pdf14p phuongtuongphu 25-02-2010 161 81   Download

 • Về kiến thức: - Hiểu được phương pháp đổi biến số và lấy nguyên hàm từng phần . 2. Về kĩ năng: - Giúp học sinh vận dụng được 2 phương pháp tìm nguyên hàm của một số hàm số không quá phức tạp. 3. Về tư duy thái độ: - Phát triển tư duy linh hoạt. -Học sinh tích cực tham gia vào bài học, có thái độ hợp tác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên: - Lập các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Học sinh: Các kiến thức về :...

  pdf10p chenxanh 16-09-2011 300 47   Download

 • Ebook "Hàm số biến số phức" do Trương Văn Thương biên soạn có kết cấu gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu: Giới thiệu về số phức, các hàm số biến số phức và các phép biến hình bảo giác nhờ các hàm sơ cấp.

  pdf70p talata_5 11-12-2014 75 31   Download

 • Lý thuyết phân hoạch có lịch sử khá lâu trong những thời kỳ chính hành thành củ lý thuyết số Toán học. Tuy nhiên, những phát hiện mang tính chất đột phá diễn ra ở thế kỷ XVIII, xuất phát từ những công trình nghiên cứu của nhà toán học...

  pdf80p thuyndsp2 20-06-2013 51 14   Download

 • HS thấy được trong thực tế có những hàm số dạng y=ax2 (a khác 0) -Nắm được tính chất và nhận xét về hàm số y=ax2 (a khác 0) Về kỹ năng : HS biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số -HS lần nữa thầy được liên hệ hai chiều của thực tiễn với toán học : Toán học xuất phát từ thực tế và nó quay trở lại phuc vụ cho thực tế .

  pdf5p yesno123 17-09-2011 97 4   Download

 • Giáo trình Toán: Tập 1 trình bày những kiến thức về giải tích với những nội dung chính như số thực, số phức, dãy số, hàm một biến lấy giá trị thực hoặc phức, đạo hàm, tích phân. Bên cạnh đó, những bài tập được đưa ra ở cuốn sách này sẽ giúp các bạn củng cố những kiến thức lý thuyết một cách tốt hơn.

  pdf351p lumia_12 27-05-2013 111 53   Download

 • Giải tích phức có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành khác của toán học, trong đó có lý thuyết số và toán ứng dụng. Một trong những đối tượng chính của giải tích phức là các ánh xạ giải tích phức, thường gọi là các ánh xạ chỉnh hình. Vì phần thực và phần ảo của một hàm giải tích một biến thỏa mãn phương trình Laplace, nên giải tích phức được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán vật lý hai chiều. ...

  pdf30p cindy03 19-01-2011 101 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản